Gerontopsychiatrie

Specialistische zorg Gerontopsychiatrie

Wat uw zorgvraag ook is, u doet ertoe!
Kwalitatieve en persoonsgerichte zorg leveren. Dat is onze missie. En daar horen in toenemende mate specialistische zorgdiensten bij, afgestemd op specifieke groepen en uitdagingen. Voorbeelden zijn de zorg voor jonge mensen met dementie en palliatieve zorg. Ook bieden we specialistische zorg Gerontopsychiatrie aan, op dit moment op onze locatie Vivaldi/Jasmijnhof in Zoetermeer. Voor al onze woon- en zorgdiensten geldt: U doet ertoe!

Wat is Gerontopsychiatrie?

Gerontopsychiatrie is een specialistische vorm van ouderenzorg. Deze wordt ingezet zodra zich naast psychische aandoeningen lichamelijke (functie)beperkingen gaan voordoen. Die combinatie maakt langer zelfstandig wonen moeilijker. Zelfs beschermd wonen kan problematische zijn, omdat er geen 24-uurs zorgaanbod is rond mentaal welzijn en lichamelijke hulp. Specialistische zorg Gerontopsychiatrie van WelThuis richt zich juist op een blijvende en duurzame oplossing in een inclusieve woonomgeving.

Thuis in de Jasmijnhof
In die oplossing staan individuele bewoners en hun kwaliteit van leven centraal. Persoonlijke ervaringen, waarden en mogelijkheden zijn leidend. Bij WelThuis zeggen we: het kan wél. Onze brede ervaring in persoonsgerichte zorg aan ouderen met een lichamelijke beperking vormt de basis voor onze specialistische zorg Gerontopsychiatrie. Aan die ervaring voegen we specialistische kennis en zorgvaardigheden toe. In de Jasmijnhof, onderdeel van onze locatie Vivaldi in Zoetermeer, bieden we een specialistische afdeling Gerontopsychiatrie met zorgprofessionals die bewust voor deze zorg kiezen. Meer informatie over wonen in de Jasmijnhof >>

Samen vinden we een passende oplossing
Dankzij medicatie en professionele begeleiding leiden de meeste mensen met chronische psychische klachten een waardevol leven. Maar we zeggen niet voor niets ‘ouderdom komt met gebreken’. Lichamelijke ongemakken kunnen de grip op dagelijkse routines en activiteiten bemoeilijken. Waar een structurele oplossing gewenst is, biedt de ouderenzorg professionele ondersteuning. WelThuis levert gerontopsychiatrische zorg die voldoet aan de bijzondere kwaliteitseisen van dit specialisme. Heeft u als huisarts, hulpverlener, zorgprofessional of direct betrokkene te maken met het geschetste dilemma? Laten we ons samen inzetten voor een passende oplossing. Meer informatie voor verwijzers >>

Gerontopsychiatrische zorg – jouw specialisme?
Op de afdeling specialistische zorg Gerontopsychiatrie in de Jasmijnhof werkt een uniek team van zorgverleners en professionals. Vanuit hun passie voor ouderenzorg hebben ze de stap gezet naar dit specialisme en daarmee naar wéér een stukje verdieping. Want gerontopsychiatrie is een discipline die om bijzondere eigenschappen en vaardigheden vraagt, zoals inlevingsvermogen, zelfkennis en het kunnen ‘lezen’ van en inspelen op stemmingswisselingen en gedragsfactoren. De vraag naar professionals die bewust kiezen voor dit specialisme is nu al groot en neemt toe. Wil jij investeren in een volgende, verdiepende stap in je zorgcarrière? Kom kennismaken met ons team. Meer informatie over werken bij de afdeling specialistische zorg Gerontopsychiatrie >>

Meer informatie
Wilt u meer weten? Bekijk dan onze brochure over wonen in de Jasmijnhof of klik op een van bovenstaande onderwerpen en/ of maak een afspraak voor een persoonlijke kennismaking via woonzorgadvies@welthuis.nl. 

Volg ons op