Over WelThuis

Doneren aan WelThuis

Dromen en wensen uit laten komen van onze bewoners. Dat wilt u toch ook? Elk jaar ontvangen wij donaties van particulieren en bedrijven die de kwetsbare ouderen een warm hart toe dragen. Daar zijn wij onze donateurs erg dankbaar voor.

Dromen en wensen laten uitkomen

Elke woonlocatie van WelThuis heeft een zogeheten vriendenkring. Deze vriendenkringen zoeken aanvullende financiering voor extra welzijnsactiviteiten en faciliteiten voor bewoners. Bij grote projecten wordt samengewerkt met de Stichting Vrienden van Fundis.

Stichting Vrienden van Fundis heeft ten doel het in de meest ruime zin van het woord bevorderen van het welzijn van alle cliënten, bewoners en revalidanten van de bedrijven die behoren tot de Fundis groep. In het bijzonder heeft de stichting de doelstelling om culturele, sociale, recreatieve en andere activiteiten te bevorderen en te financieren ten behoeve van genoemde cliënten. Het gaat om activiteiten die niet kunnen worden bekostigd uit de reguliere zorgbudgetten. Het maken van winst behoort niet tot de doelstelling. Deze Stichting is sinds 2010 actief voor zorgbehoevende ouderen, die in de regio’s Midden Holland en Haaglanden wonen. De Stichting benadert externe financiers zoals fondsen en sponsoren om wensen van ouderen te realiseren.

Doneer en help mee

Wilt u donateur worden en maak het verschil maken? Neem dan contact op met de manager van uw woonlocatie.
Uw gift wordt gericht besteed!

Volg ons op