Over WelThuis

Klachten

Bij WelThuis zien we elke klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren.
Daarom moedigen we bewoners aan om klachten vooral te melden.

Heeft u een klacht? Dan adviseren we u deze in eerste instantie te melden bij de betreffende medewerker, of bij de locatiemanager.

Wilt u uw onvrede liever met een onafhankelijk iemand bespreken? Of vindt u dat u onvoldoende gehoor krijgt bij de direct betrokkenen? Dan kunt u ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van WelThuis. Deze kunt u bereiken via klachten@welthuis.nl.

Wet zorg en dwang 

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang
Zowel cliënten van WelThuis als zijn of haar vertegenwoordiger hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten over de Wet zorg en dwang en/of onvrijwillige zorg. De onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CvP) kan die ondersteuning bieden.

Wet zorg en dwang
De nieuwe Wet zorg en dwang heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden tegen de wil van de cliënt. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar de cliënt het zelf niet mee eens is.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon voor u betekenen?
• De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal
• Helpt om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijst zo nodig door
• Geeft informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
• Ondersteunt u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
• Kan desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?
WelThuis werkt samen met de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) van Zorgstem en het LSR.

Als u in Zoetermeer, Gouda, Haastrecht, Stolwijk, Schoonhoven, of Bergambacht woont:
André Maaskant
06 40 17 72 11
a.maaskant@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Als u in Woerden of Linschoten woont:
Mariska Grootveld
06 36 39 38 42
m.grootveld@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Als u in Rotterdam of Capelle aan den IJsel woont:
Janina Langbroek
06 21 69 89 03
j.langbroek@hetlsr.nl

Contactgegevens Zorgstem  
• 088 – 678 1000
• info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
• www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Animatiefilmpje met gebarentolk over de cliëntenvertrouwenspersoon
Voor veel cliënten en vertegenwoordigers is de Wet zorg en dwang nog best ingewikkeld. En wat is nu precies de rol van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd? Om een duidelijk beeld te geven wat de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is en wat deze kan betekenen voor cliënten en vertegenwoordigers, maakte Adviespunt Zorgbelang ism Zorgstem cliëntenvertrouwenspersonen, Quasir en LSR – Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap een animatiefilmpje. In eenvoudige taal en met ondersteunend beeld wordt uitgelegd waarvoor je bij de CVP Wzd terecht kunt. Naast een ondertitelde versie, is er ook een versie gemaakt met een gebarentolk, met dank aan Koninklijke Kentalis.
Bekijk het animatiefilmpje >>

Volg ons op