Over WelThuis

Klachtenprocedure en Wet zorg en dwang

Klachtenprocedure

Bij WelThuis zien we elke klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren.
Daarom moedigen we bewoners aan om klachten vooral te melden.

Bij WelThuis zien we elke klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren. Daarom moedigen wij bewoners en familie van de bewoners aan om klachten vooral te melden. Heeft u een klacht? Dan adviseren we u deze in eerste instantie te melden bij de betreffende medewerker of bij de locatiemanager.

Wilt u uw onvrede liever met een onafhankelijk iemand bespreken? Of vindt u dat u onvoldoende gehoor krijgt bij de direct betrokkenen? Dan kunt u ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van WelThuis. Deze kunt u bereiken via klachten@welthuis.nl.

Wet zorg en dwang 

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang
Zowel cliënten van WelThuis als zijn of haar vertegenwoordiger hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten over de Wet zorg en dwang en/of onvrijwillige zorg. De onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CvP) kan die ondersteuning bieden. Alle informatie over hoe de Wet zorg en dwang binnen WelThuis georganiseerd is leest u hier >> 

Volg ons op