Praktische informatie

Kosten en eigen bijdrage

Heeft u een indicatie voor de Wlz (Wet Langdurige Zorg)? Dan wordt het grootste deel van de zorg betaald uit de Wlz. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage gaat in vanaf het moment dat u zorg ontvangt vanuit uw Wlz-indicatie. Dit kan dus ook al het geval zijn in uw thuissituatie.

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw leeftijd, de samenstelling van uw huishouden, uw inkomen en uw vermogen. Meer informatie kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Volg ons op: