Praktische informatie

Kosten en eigen bijdrage

Heeft u een indicatie voor de Wlz (Wet Langdurige Zorg)? Dan wordt het grootste deel van de zorg betaald uit de Wlz. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage gaat in vanaf het moment dat u zorg ontvangt vanuit uw Wlz-indicatie. Dit kan dus ook al het geval zijn in uw thuissituatie.

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw leeftijd, de samenstelling van uw huishouden, uw inkomen en uw vermogen. Meer informatie kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Welke verstrekkingen worden er aangeboden en wat zijn de tarieven?

Bij WelThuis kunt u kiezen voor bijvoorbeeld een collectieve inboedelverzekering via WelThuis. Ook extra zorg is mogelijk. In de tarievenlijst verstrekkingen vindt u de diensten en tarieven die doorberekend worden. De verstrekkingen en tarieven vindt u hier: tarievenlijst verstrekkingen.

Heeft u vragen over deze verstrekkingen? Dan helpt de woonzorgadviseur van WelThuis u graag verder. U kunt hiervoor contact opnemen via woonzorgadvies@welthuis.nl of van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur via 088 – 92 93 040.

 

Volg ons op: