Praktische informatie

Kosten en eigen bijdrage

Heeft u een indicatie voor de Wlz (Wet Langdurige Zorg)? Dan wordt het grootste deel van de zorg betaald uit de Wlz. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage gaat in vanaf het moment dat u zorg ontvangt vanuit uw Wlz-indicatie. Dit kan dus ook al het geval zijn in uw thuissituatie.

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw leeftijd, de samenstelling van uw huishouden, uw inkomen en uw vermogen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.

Heeft u geen Wlz-indicatie?

Huurt u een appartement bij WelThuis zonder Wlz-indicatie? Dan wordt de zorg die u krijgt bekostigd vanuit de ZorgVerzekeringsWet (ZVW); u betaalt hierover geen eigen bijdrage.

Als u daarnaast gebruik maakt van zorg vanuit de gemeente, dan betaalt u daarover wel weer een eigen bijdrage via het CAK. Bij zorg vanuit de gemeente moet u denken aan bijvoorbeeld dagbesteding of huishoudelijke hulp. Deze vormen van zorg vallen onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Meer informatie kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Volg ons op: