Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld WelThuis, wonen of zorg?
Bekijk de veelgestelde vragen aan WelThuis.

Algemeen

Wat zijn de wachttijden?

Het is mogelijk dat er een wachttijd bestaat voor uw gekozen woonlocatie. Het aantal wachtplaatsen zegt niet altijd iets over hoe lang u moet wachten. Dit hangt af van de woonzorglocatie, het verloop en uw persoonlijke situatie. U kunt hier de recente wachttijden hier bekijken.

Een verzorgingshuis of verpleeghuis?

Sinds de invoering van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gebruiken we de termen verzorgingshuis en verpleeghuis eigenlijk niet meer. De overheid heeft de verzorgingshuizen namelijk afgeschaft. Daarom spreken we bij WelThuis alleen nog over woonzorgcentra of woonzorglocaties.

Met een Wlz-indicatie komt u in aanmerking voor wonen met zorg in een van de woonzorgcentra van WelThuis.

Waar vind ik de locaties van WelThuis?

Wij beheren in totaal 16 huizen in Bergambacht, Capelle aan den IJssel, Gouda, Haastrecht, Linschoten, Schoonhoven, Stolwijk, Woerden, Zoetermeer. Meer informatie over onze woonzorgcentra vindt u hier.

Wat is een Wlz-indicatie?

Wlz staat voor Wet Langdurige zorg. Voor wonen in een woonzorglocatie heeft u een verblijfsindicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een verblijfsindicatie beschrijft uw zorgzwaartepakket (ZZP). Een ZZP beschrijft welke zorg u nodig heeft. Samen met u bespreekt de adviseur van WelThuis hoe de invulling van de ZZP eruit kan zien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Adviseurs van WelThuis via 088 42 62 160 of info@welthuis.nl.

Informatiemarkt

Update 15 december 2020 – vergaande maatregelen worden genomen door het kabinet om het snel stijgende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Deze maatregelen worden ingezet om contacten tot een minimum te beperken. De corona maatregelen gelden in ieder geval tot en met 19 januari 2021. Tot die tijd worden vinden er geen WelThuis informatiemarkten plaats. 

Wilt u kennismaken met WelThuis en heeft u interesse om te weten te komen hoe het is om te wonen bij WelThuis. Voor uzelf of voor een naaste? Stuurt u dan een e-mail naar info@welthuis.nl

Wat betekent VPT?

Met een Wlz-indicatie kunt u binnen WelThuis op enkele woonzorglocaties wonen op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT). Bij VPT wordt de huur losgekoppeld van de zorg. De uitvoering van de zorg komt vanuit uw Wlz-indicatie. De medische verantwoordelijkheid ligt bij een aan de woonzorglocatie verbonden huisarts.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Adviseurs van WelThuis via info@welthuis.nl of via telefoonnummer 088 42 62 160.

Wonen met VPT

Wanneer u woont op basis van VPT, betaalt u zelf de woonlasten (huur en belastingen). De servicekosten zijn inbegrepen bij de huurprijs. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de huur kan er recht op huurtoeslag zijn.

Het appartement wordt leeg opgeleverd en kan naar eigen smaak worden ingericht. U dient zelf te zorgen voor een hoog-laag bed.
Belangrijk is dat u een eigen WA- en eventueel inboedelverzekering afsluit.

Wat zijn de kosten van VPT

De kosten van het Volledig Pakket Thuis worden betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U bent daarbij een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage betreft de lage intramurale bijdrage en de hoogte hiervan is afhankelijk van uw verzamel inkomen. De bijdrage wordt vastgesteld en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (zie ook www.hetcak.nl). Maaltijden, schoonmaak en activiteiten zijn inbegrepen.

Klacht melden

Bij WelThuis zien we elke klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren. Daarom moedigen we bewoners aan om klachten vooral te melden.

Heeft u een klacht? Dan adviseren we u deze in eerste instantie te melden bij de betreffende medewerker of bij de locatiemanager.

Wilt u uw onvrede liever met een onafhankelijk iemand bespreken? Of vindt u dat u onvoldoende gehoor krijgt bij de direct betrokkenen? Dan kunt u ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van WelThuis. Deze kunt u bereiken via klachten@welthuis.nl.

Voor meer informatie bekijk onze Klachten-folder.

Hoe kan ik doneren aan WelThuis?

Door te doneren helpt u mee om de wensen en dromen van onze bewoners uit te laten komen! U maakt het verschil. Uw gift is meer dan welkom en wordt goed besteed. Neem contact op met de uw locatiemanager als u een donatie wilt doen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Wat is de cliëntenraad?

Elke locatie van WelThuis heeft een onafhankelijke cliëntenraad, waarin bewoners en/of familieleden zijn vertegenwoordigd. De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle bewoners en heeft overleg met de locatiemanager. De cliëntenraad houdt zich onder meer bezig met huis­vesting, voeding, veiligheid, bejegening en activiteiten.

Meer informatie over de cliëntenraden vindt u hier.

Rijbewijskeuringen

Heeft u een vraag over rijbewijskeuringen in Vivaldi? Bekijk dan de website van RijbewijskeuringsArts.nl

Als ik bij WelThuis ben komen wonen, dien ik me dan in te schrijven bij de gemeente?

Als u bij WelThuis komt wonen, dient u dit door te geven aan de gemeente waarin u gaat wonen (verhuisbericht). Als u dit niet doet, kan dit nadelige gevolgen hebben voor o.a. het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van de gemeente waarin u gaat wonen. Onze adviseurs kunnen u eventueel ondersteunen bij vragen op telefoonnummer 088 – 4262160.

 

Wat is een zorgleveringsovereenkomst?

Als u zorg ontvangt van WelThuis, wordt er een zorgleveringsovereenkomst  door WelThuis met u afgesloten. In de zorgleveringsovereenkomst staat beschreven welke type zorg u ontvangt. Verder wordt hierin beschreven wat u van WelThuis kunt verwachten en wat wij van u kunnen verwachten

 

Wat is een zorgleefplan?

Samen met u en uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan samengesteld. In dit plan nemen we alle afspraken op die te maken hebben met de zorg en behandeling die u krijgt.

 

Welke zorgprofielen bestaan er binnen WelThuis?

Wij bieden zorg voor zorgprofielen VV 4,5,6,7 en 8

 

Activiteiten en dagbesteding van onze bewoners

Op elke locatie van WelThuis is een dagbestedingscoach werkzaam. Deze coach faciliteert en ondersteunt de dagbesteding voor de bewoners. Daarnaast hebben één of meerdere verzorgenden het aandachtsgebied ‘welzijn’ onder hun hoede. Zij ondersteunen collega’s, vrijwilligers en familie bij het realiseren van een optimale dagbesteding voor iedere individuele bewoner. Samen met vrijwilligers en familie proberen wij een activiteitenprogramma samen te stellen dat aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

 

Hoe kom ik aan een Wlz indicatie?

Als u langdurige zorg nodig heeft, dan heeft u een indicatie nodig. Deze aanvraag kunt u doen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) of via de huisarts, wijkverpleging. Wij kunnen u ook bij deze aanvraag van de indicatie helpen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze adviseurs op telefoonnummer 088 – 4262160.

 

Hoe is de huishoudelijke zorg geregeld binnen onze locaties?

Voor de schoonmaak van uw appartement en de gezamenlijke ruimtes op uw locatie, werkt WelThuis samen met ‘Vierstroom Hulp Thuis’. De medewerkers van Hulp Thuis zijn op doordeweekse dagen aanwezig op de woningen.

Kent WelThuis een specifieke geloofs- of levensovertuiging?

WelThuis staat open voor alle mensen ongeacht welke geloofsovertuiging of levensbeschouwing iemand heeft.

Zijn er bezoektijden binnen onze locaties van WelThuis?

Binnen onze locaties  gelden geen bezoektijden. U kunt op bezoek of bezoek ontvangen wanneer u wilt. Het is wel goed om met een paar zaken rekening te houden. Houd hierbij rekening met het tijdstip van maaltijden, therapieën, artsenbezoek en activiteiten.

Is WelThuis een rookvrije organisatie?

In aanloop naar de ingebruikname van de nieuwbouwlocatie De Boomgaerd, is door een werkgroep onderzocht hoe om te gaan met het rookbeleid t.b.v. de bewoners en de medewerkers. De wens was deze nieuwe locatie geheel rookvrij te maken voor zowel medewerkers als bewoners. Dit traject is succesvol verlopen en De Boomgaerd is hiermee de eerste, rookvrije locatie van WelThuis.

Het Managementteam van WelThuis heeft de ambitie uitgesproken om van heel WelThuis met ingang van 1 juli 2020 een rookvrij bedrijf te maken. De CCR en de OR hebben beide ingestemd. WelThuis volgt hiermee de landelijke cultuuromslag.
Het doel is tweeledig:
– medewerkers een rookvrije werkplek bieden bij WelThuis.
– medewerkers te stimuleren het roken te beperken of met roken te stoppen en zo hun gezondheid positief te beïnvloeden.

Een samenvatting van het rookbeleid voor cliënten

Het bieden van een rookvrije werkplek aan medewerkers houdt in dat van rokende cliënten (en hun bezoek) wordt gevraagd hun rookgedrag te wijzigen door niet meer op de kamer of in het appartement een sigaret, sigaar of pijp te roken. Dit geldt ook voor het roken van een E-sigaret omdat hierbij ook stoffen vrijkomen waarvan de gevolgen voor de gezondheid van de medewerkers op lange termijn niet bekend zijn. Cliënten (en hun bezoek) wordt de mogelijkheid geboden om op het balkon of in de tuin te roken. Indien er toezicht nodig is bij het roken, mogen medewerkers ervoor kiezen om op afstand toezicht te houden.

Implementatie

Vanaf 1 juli 2020 gaat het Rookbeleid Cliënten definitief gelden en zal het roken van een gewone sigaret / sigaar / pijp binnen de muren van de locatie niet meer worden toegestaan. De Huisregels van de locatie worden aangepast en aan de cliënten gestuurd. Er wordt een overgangstermijn van 3 maanden in acht genomen waarin cliënten (en hun bezoek) kunnen wennen dat op de locatie alleen gerookt mag worden op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Huidige cliënten

 • Huidige cliënten dienen zich aan het ‘Rookbeleid Cliënten’ te houden vanaf het moment van hun verhuizing naar een locatie van WelThuis.
 • De locatiemanager informeert in een persoonlijke brief de cliënten over het rookbeleid en de plaatsen waar op de locatie gerookt mag worden.
 • Rokende cliënten en hun familie/contactpersoon worden in een persoonlijk gesprek door hun EVV-er geïnformeerd over de nieuwe regels en over wat er in de praktijk voor de cliënt verandert.
 • Als het nodig is, worden door de EVV-er met de cliënt en familie/contactpersoon nadere afspraken gemaakt om de cliënt binnen de termijn van 3 maanden aan de nieuwe regels te laten wennen.

Nieuwe cliënten

 • Nieuwe cliënten dienen zich aan het ‘Rookbeleid Cliënten’ te houden vanaf het moment van hun verhuizing naar een locatie van WelThuis.
 • Voor nieuwe cliënten moet het door de informatie op de website van WelThuis duidelijk zijn dat WelThuis een rookvrij bedrijf is.
 • Bij hun verhuizing naar WelThuis ontvangen de cliënten tijdens het welkomgesprek op de locatie het ‘Rookbeleid Cliënten’ als onderdeel van de informatiemap van de locatie.
 • Bij inschrijving op de wachtlijst wordt gecheckt of aanstaande cliënten en/of familie de website van WelThuis hebben gelezen en op de hoogte zijn van het feit dat WelThuis een rookvrij bedrijf is. Er wordt niet meer gevraagd / geregistreerd of aanstaande cliënten wel of niet roken.
 • Toekomstige cliënten die al op de wachtlijst staan worden extra geïnformeerd worden. Gedurende het jaar 2020 wordt in de brief die toekomstige cliënten ontvangen, als zij in de top drie van de wachtlijst komen, informatie gegeven over het ‘Rookbeleid Cliënten’.

 

 

 

 

 

Zorg en wonen

Wet Zorg en Dwang

Raadpleeg de brochure voor alle informatie over de Wet Zorg en Dwang.

Wat zijn de tarieven meerkeuzezorg?

Bij WelThuis kunt u kiezen voor extra diensten en voorzieningen. Bijvoorbeeld voor een collectieve inboedelverzekering via WelThuis. Ook extra zorg is mogelijk. In de tarievenlijst Meerkeuzezorg vindt u de diensten en tarieven die berekend worden.

Heeft u vragen over meerkeuzezorg? Dan helpt de adviseur WelThuis u graag verder. Zij zijn bereikbaar via info@welthuis.nl of via telefoonnummer 088 42 62 160 (maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur).

Welke zorg kan ik krijgen?

Verzorging
U krijgt hulp bij persoonlijke verzorging zoals wassen, douchen en aan- en uitkleden.

Verpleging
Heeft u hulp nodig heeft bij het innemen van medicijnen, een wond die verzorgd moet worden, stomazorg of een andere verpleegkundige handeling? WelThuis heeft deskundige medewerkers in huis die u hierbij kunnen helpen.

Begeleiding
U krijgt hulp bij het invullen en organiseren van de dag, zodat u een dagstructuur behoudt.

24-uurs zorg
Op een locatie van WelThuis is 24 uur per dag personeel aanwezig. Indien nodig, staat er altijd iemand tot uw beschikking.

Personenalarmering
Met één druk op de knop maakt u direct contact met een verpleegkundige. Een veilig gevoel.

Overige diensten
Daarnaast biedt WelThuis maaltijden, schoonmaak en activiteiten aan. Naar wens kunt u ook extra diensten afnemen. De Adviseur WelThuis vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn. Zij zijn bereikbaar via 088 42 62 160 of info@welthuis.nl. Zij helpen u ook met het aanvragen van indicaties voor zorg.

Mag ik mijn huisdier houden?

Op sommige locaties is het toegestaan om uw huisdier mee te nemen. Als u zelf uw huisdier verzorgen kan, mag het dier in principe meeverhuizen naar uw appartement. Uw huisdier mag andere bewoners geen overlast bezorgen. Bespreek dit altijd van te voren met een adviseur van WelThuis.

Heeft u vragen over huisdieren? Neem dan contact op met een van de adviseurs van WelThuis via 088 4262 160 of info@welthuis.nl.

Wat zijn de huisregels en algemene voorwaarden?

Huisregels

De Adviseurs van WelThuis kunnen u informeren over de specifieke huisregels die gelden op de locatie waarvoor u interesse heeft. Naast deze huisregels zijn ook de algemene voorwaarden van WelThuis van toepassing wanneer u verhuist naar een van onze locaties.

U vindt hier meer informatie.

Mag mijn partner meeverhuizen?

Een aantal onze woonzorgcentra hebben appartementen voor echtparen.

De Adviseurs van WelThuis zijn bereikbaar op 088 42 62 160 of via info@welthuis.nl.

Kan ik komen kijken bij een locatie voor een rondleiding?

Preventie maatregel voorkomen verspreiding coronavirus

Update – In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en ter bescherming van onze bewoners is het tot nader order niet mogelijk om een rondleiding op onze locaties te krijgen. Wij volgen hierbij de richtlijnen vanuit het RIVM. Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en op het moment dat het geven van een rondleiding geen risico meer vormt en de richtlijnen zijn er ook naar dan verzorgen wij dit weer. Wij vragen uw begrip hiervoor –

Met een geldige Wlz indicatie kunt u een rondleiding krijgen op locatie. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken bij onze adviseurs op telefoonnummer 0884262160 of mailen naar info@welthuis.nl. Bij locaties met wachttijden langer dan 9 maanden worden geen rondleidingen gegeven. Voor de WelThuis locaties in Zoetermeer organiseren wij informatiemarkten. Meer over deze informatiemarkten.

De Adviseurs van WelThuis zijn bereikbaar op 088 – 42 62 160 of via info@welthuis.nl.

Hoe kan ik me aanmelden voor een appartement binnen WelThuis?

Aanmelden kunt u via onze adviseurs op telefoonnummer  088 – 4262160 of mailen naar info@welthuis.nl. U dient in het bezit te zijn van een geldige Wlz indicatie.

 

Op hoeveel wachtlijsten binnen WelThuis kan ik me inschrijven?

U kunt zich op maximaal 2 wachtlijsten binnen WelThuis inschrijven.

 

Wat is het CIZ?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die 24 uur toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

 

Hoe groot is het appartement/plattegrond?

De grootte van het appartement verschilt per locatie. De adviseurs kunnen u deze informatie verschaffen.

 

Is er gedeeld sanitair?

Voor een aantal locaties geldt het dat u het sanitair deelt met uw medebewoners. Welke locaties dat zijn kan de adviseur u vertellen.

 

Hoe kan ik komen wonen?

Om bij WelThuis te kunnen komen wonen dient u in bezit te zijn van een Wlz indicatie (Wet Langdurige Zorg).

 

Wat zijn de kosten van de zorg?

Verblijf in een instelling wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage die afhankelijk van uw inkomen en vermogen wordt betaald. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK. U kunt op de website van het CAK alles lezen over uw eigen bijdrage voor het verblijf in een instelling. U kunt ook bellen naar het CAK via telefoonnummer: 0800 – 0087.

Daarnaast krijgt u te maken met kosten voor het wassen van kleding, televisie/telefonie, deelname aan activiteiten en dergelijke.

 

Wat kan een adviseur voor u betekenen?

De adviseur WelThuis speelt met name een rol in het voortraject van uw verhuizing. De adviseur regelt ook indicaties, herindicaties en eventuele verhuizingen.

 

Wat kan ik meenemen als ik kom wonen?

Waar zorg geleverd wordt voor dementie en lichamelijke beperking  staan standaard een bed, nachtkastje, kledingkast en er hangen gordijnen. Voor beschut wonen  wordt de kamer leeg opgeleverd. Het is ook belangrijk dat u zich thuis voelt op uw nieuwe woonplek. De adviseur kan u vertellen wat u mee kunt nemen aan bijvoorbeeld meubilair.

 

Kan ik nog thuiszorg krijgen zolang ik nog op de wachtlijst sta?

Ja dat kan. Als u een indicatie heeft voor langdurig verblijf in een zorgorganisatie en u staat op de wachtlijst voor één van de locaties van WelThuis – en u woont voorlopig nog thuis – dan kunt u in de tussentijd thuiszorg krijgen. We noemen dit ook wel overbruggingszorg.

 

Wat doet WelThuis aan preventie maatregelen in verband met het coronavirus?

 

WelThuis volgt alle ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend. Via deze link informeren wij u over de preventie maatregelen. WelThuis volgt de richtlijnen van het RIVM. Onze bewoners, hun familieleden, vrijwilligers en de medewerkers van WelThuis worden per nieuwsbrief op de hoogte gehouden.  Alle informatie over de preventie maatregelen in verband met het coronavirus leest u via deze link.

 

Preventie maatregel coronavirus: Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?

 

 • Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen.
 • Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.
 • Het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. Ook in Nederland.
 • De kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken wordt steeds groter. Op sommige plekken – zoals in Noord-Brabant en Limburg – is dit al gebeurd. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen.
 • Als veel medewerkers tegelijk ziek worden zijn er te weinig zorgverleners om de bewoners te verzorgen.
 • Ook op alle plekken in Nederland zijn verpleeghuizen per 19 maart gesloten. Dit om de kwetsbare mensen die hier wonen en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Wie heeft het besluit genomen?

 

 • Het besluit om verpleeghuizen te sluiten is genomen door het kabinet.
 • Zij hebben het besluit genomen op basis van adviezen van experts (Verenso) en het RIVM in overleg met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties (ZorgthuisNL en ActiZ). Er is ook overleg geweest over de gevolgen met de vertegenwoordigers van de cliënten in verpleeghuizen (LOC Waardevolle zorg en Alzheimer Nederland).
 • Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) – is tot het advies gekomen om alle verpleeghuizen te sluiten omdat het in het belang is voor de veiligheid van bewoners en medewerkers.
 • Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen hebben. Zo kunnen partners, kinderen of andere naasten niet meer op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Juist in een periode waarin mensen elkaar hard nodig hebben.
 • Het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoek leidt echter toe dat de kans dat mensen in het verpleeghuis besmet raken zo klein mogelijk is.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Hoe lang gelden de genomen maatregelen en wie besluit daar over?
 • De genomen maatregelen gelden tot nader order.
 • Het kabinet zal daarover besluiten op basis van informatie die zij van het RIVM en experts in de verpleeghuiszorg ontvangen.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij WelThuis?
 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in onze woonzorglocatie terecht.  
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.  
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in de locatie al besmet zijn.  

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Hoe word ik geïnformeerd over wat de genomen maatregelen voor mij betekenen?
 • Afgesproken is dat familie duidelijk geïnformeerd wordt over de zaken die vanwege de corona maatregelen anders gaan. Wij zullen u hierover per nieuwsbrief informeren.
 • Daarnaast staat alle informatie de website

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Mogen vrijwilligers die bv. koffie schenken, eten delen, was vouwen etc. nog naar binnen?
 • Vanaf 1 juli zijn de toegangsdeuren van de locaties weer geopend voor iedereen. We zijn blij dat ook vrijwilligers weer aan de slag kunnen binnen de locaties. We doen dit in goed overleg met Palet Welzijn en de locaties. Alles met inachtneming van 1,5 meter afstand.  De muziektherapie kan worden opgestart, echter zonder zang en blaasinstrumenten. Medewerkers van werkprojecten als Middin, Gemiva en Pameijer kunnen, mits er begeleiding aanwezig is op de locatie, ook weer starten. 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Mag familie een bewoner meenemen naar huis?
 • Vanaf 1 juli is het mogelijk voor familie of naasten om een bewoner mee naar huis te nemen. Advies voor vervoer is om dit met de auto te verzorgen. Het kabinet adviseert personen, die bij elkaar in een auto zitten en niet uit één huishouden komen, om een niet chirurgisch mondmasker te dragen.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Mogen bewoners het verpleeghuis nog uit voor een wandeling?
 • Voor een bewoner met somatische indicatie is het mogelijk om, onder strikte voorwaarden alleen naar buiten te gaan. Vermijd hierbij drukke plekken, houd 1,5 meter afstand, geen ontmoetingen en betreed geen winkels of een kapsalon.
 • Voor alle bewoners is naar buiten gaan wel mogelijk bijvoorbeeld een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk  voor bewoners en medewerkers (conform de RIVM richtlijnen).

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Wat doen we met de was?
 • Naasten die de was doen voor bewoners van onze locatie kunnen dit in principe blijven doen.
 • De was kan dan bijv. in een waszak gebracht en gehaald worden bij de ingang van de locatie. Dit is mogelijk op dinsdag en zaterdag tussen 13.30 – 14.30 uur. Het is verstandig de waszak te voorzien van de naam van de bewoner, de afdeling en de kamergegevens.
 • Dit geldt ook voor het afgeven van boodschappen.
 • Het is nu ook mogelijk om de was en/of boodschappen mee te nemen tijdens het bezoeken van uw naaste.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Hoe zorgen we dat bewoners contact kunnen houden met naasten en familie?
 • Dit kan via de telefoon, via bijvoorbeeld beeldschermbellen of via een ‘babbelwand’. We vinden passende oplossingen.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?
 • Met familieleden van bewoners die in de terminale fase zijn worden maatwerkafspraken gemaakt.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Wanneer kan er weer bezoek plaatsvinden?

De bezoekregeling vanaf 1 juli
Met ingang van 1 juli gaan de toegangsdeuren van alle locaties van WelThuis en de herstelbedrijven open. De bezoektijden per locatie zijn conform de periode vóór Corona. U hoeft geen afspraak te maken. Dit betekent dat spontaan bezoek mogelijk is. Hiertoe wordt gewerkt met de applicatie “Guestmanager”; een zuil met iPad waarin bezoek zich digitaal registreert bij aankomst op de locatie en de gezondheidscheck wordt afgenomen. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een besmetting op locatie, dan wordt in overleg met de GGD, contactonderzoek uitgevoerd.  

U wordt bij de ingang van de locatie ontvangen door de bezoekregisseur die tevens instructies geeft. Bezoek vindt alleen plaats op de appartementen, nog niet op de huiskamers. Hiermee blijft de gezamenlijke huiskamer op een veilige manier beschikbaar voor bewoners.  Er zijn maximaal 3 bezoekers per bewoner tegelijk welkom. Dit kan echter alleen waar 1,5 meter afstand gewaarborgd is binnen het appartement. Dit is dus per locatie verschillend.

Wanneer extra bezoek bij u en uw naaste binnenkomt, verwachten we dat u dit onderling afstemt.

Als er onverhoopt toch een besmetting met het coronavirus op de locatie wordt geconstateerd, , wordt een zo klein mogelijke afdeling gesloten voor bezoek. In kleinere locaties zal dit al snel betekenen dat de hele locatie moet worden gesloten. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig is. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren wanneer dit nodig mocht zijn.

Het aanhouden van 1,5 meter afstand tussen bewoners en medewerkers blijft het uitgangspunt. Er zijn geen vooraf bepaalde looproutes nodig wanneer bezoek 1,5 meter afstand aanhoudt. Het maximaal aantal mensen in de lift staat aangegeven.

Het gebruik van mondmasker bij niet instrueerbare bewoners wordt aangeraden. WelThuis verstrekt hiertoe een chirurgisch mondmasker.

T.a.v. bezoek/wandeling buiten de locatie geldt; vermijd drukke plaatsen. Indien een restaurant binnen de locatie aanwezig is, kan deze gebruikt worden met 1,5 meter afstand.

U kunt uw naaste ook voor een bezoek aan familie mee naar huis nemen. Geeft u dit ook door aan uw contactpersoon op de afdeling waar uw naaste verblijft. Het advies voor wat betreft het vervoer is om dit per auto te doen. Altijd 1,5 meter afstand in acht nemen (rechts achterin) en na 1 juli is dan het advies om, wanneer je niet uit één huishouden bestaat en wel in één auto zit, een niet chirurgisch  mondmasker te dragen.

Op bezoek komen
Hoe het werkt: registreren wanneer u op bezoek komt bij uw naaste. Bij aankomst op de locatie dient u de volgende stappen te doorlopen:
– Via de aanmeldzuil bij de entree van de locatie registreert u de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam van de bezoeker, telefoonnummer, e-mailadres, kamernummer en naam de bewoner die u bezoekt.
– We vragen u om akkoord te gaan met het bewaren van uw persoonsgegevens (1 maand) en u doorloopt de gezondheidscheck.
– Wij wijzen u nogmaals op onze bezoekregels en uitgangspunten .

Door het aanklikken geeft u aan dat u voldoet aan de regels en dat u akkoord gaat met het bewaren van uw persoonsgegevens. U bent nu geregistreerd.

De andere vormen van mogelijkheden tot contact die er nu zijn, zoals beeldbellen en bezoek in de ontmoetingsruimte blijven gehandhaafd. Deze verdere versoepeling van de bezoekregeling is daar geen vervanging van.

Wij willen benadrukken dat het belangrijk blijft dat u, omwille van de veiligheid van uw naaste, de andere bewoners en onze medewerkers, de richtlijnen opvolgt. Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de locatie. Samen voelen we de verantwoordelijkheid om te zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting en verspreiding van het virus en anderzijds alle aspecten met betrekking tot kwaliteit van leven.

Het is goed om te weten dat de alternatieve contactmogelijkheden, die de afgelopen periode zijn opgezet, gelegenheid blijven bieden tot contact met uw naaste. Ook wanneer de locatie opengesteld is voor bezoek. Dit kan zijn via de ontmoetingsruimte/ babbelwand en via beeldbellen.

Preventie maatregel coronavirus: Wanneer komen verpleeghuizen in aanmerking voor een versoepelde bezoekregeling?

De bezoekregeling vanaf 1 juli
Met ingang van 1 juli gaan de toegangsdeuren van alle locaties van WelThuis en de herstelbedrijven open. De bezoektijden per locatie zijn conform de periode vóór Corona. 

U hoeft geen afspraak te maken. Dit betekent dat spontaan bezoek mogelijk is. Hiertoe wordt gewerkt met de applicatie “Guestmanager”; een zuil met iPad waarin bezoek zich digitaal registreert bij aankomst op de locatie en de gezondheidscheck wordt afgenomen. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een besmetting op locatie, dan wordt in overleg met de GGD, contactonderzoek uitgevoerd.  

U wordt bij de ingang van de locatie ontvangen door de bezoekregisseur die tevens instructies geeft. Bezoek vindt alleen plaats op de appartementen, nog niet op de huiskamers. Hiermee blijft de gezamenlijke huiskamer op een veilige manier beschikbaar voor bewoners.  Er zijn maximaal 3 bezoekers per bewoner tegelijk welkom. Dit kan echter alleen waar 1,5 meter afstand gewaarborgd is binnen het appartement. Dit is dus per locatie verschillend.

Wanneer extra bezoek bij u en uw naaste binnenkomt, verwachten we dat u dit onderling afstemt. Het mogelijk ontstaan van piekmomenten van bezoek binnen de locatie zal gemonitord worden en kan leiden tot bijstelling van deze afspraak na evaluatie.

Als er onverhoopt toch een besmetting met het coronavirus op de locatie wordt geconstateerd, , wordt een zo klein mogelijke afdeling gesloten voor bezoek. In kleinere locaties zal dit al snel betekenen dat de hele locatie moet worden gesloten. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig is. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren wanneer dit nodig mocht zijn.

Het aanhouden van 1,5 meter afstand tussen bewoners en medewerkers blijft het uitgangspunt. Er zijn geen vooraf bepaalde looproutes nodig wanneer bezoek 1,5 meter afstand aanhoudt. Het maximaal aantal mensen in de lift staat aangegeven.

Het gebruik van mondmasker bij niet instrueerbare bewoners wordt om deze reden gecontinueerd. WelThuis verstrekt hiertoe een chirurgisch mondmasker.

T.a.v. bezoek/wandeling buiten de locatie geldt; vermijd drukke plaatsen. Indien een restaurant binnen de locatie aanwezig is, kan deze gebruikt worden met 1,5 meter afstand.

U kunt uw naaste ook voor een bezoek aan familie mee naar huis nemen. Geeft u dit ook door aan uw contactpersoon op de afdeling waar uw naaste verblijft. Het advies voor wat betreft het vervoer is om dit per auto te doen. Altijd 1,5 meter afstand in acht nemen (rechts achterin) en na 1 juli is dan het advies om, wanneer je niet uit één huishouden bestaat en wel in één auto zit, een niet chirurgisch  mondmasker te dragen.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Wat zijn de huisregels van de bezoekregeling?

Voor u op bezoek komt:
• U meet uw temperatuur de ochtend voor het bezoek. Bij voorkeur rectaal;
• U blijft thuis als u, of één van uw huisgenoten, (milde) klachten heeft. U meldt dit zo spoedig mogelijk aan uw contactpersoon van de afdeling;
• U neemt geen consumpties mee om te nuttigen tijdens het bezoek;
• Cadeautjes zijn wel toegestaan;

Bij de ontvangst:
• U desinfecteert uw handen voor- en na gebruik van de iPad en beantwoordt de vragen uit de Checklist eigen gezondheid;
• U toont een geldig legitimatiebewijs;
• U draagt, in geval van bezoek aan een PG bewoner, vanaf het moment van binnenkomst tot aan het einde van uw bezoek het door WelThuis verstrekte mondneusmasker;
• U zet dit op volgens de instructies van de bezoekregisseur;
• U volgt alle instructies van de bezoekregisseur en andere medewerkers op;
• U houdt altijd 1,5m afstand tot het personeel en bewoners, ook in de lift;

Tijdens het bezoek:
• U houdt zoveel mogelijk 1,5m afstand tot uw naaste;
• Er vindt geen fysiek contact plaats;
• U maakt geen gebruik van het toilet op de kamer van uw  naaste en ook niet van de gezamenlijke huiskamer; Desnoods maakt u gebruik van de algemene toiletten.
• U blijft op de kamer van uw naaste tot de afgesproken eindtijd van het bezoek, of neemt uw naaste mee naar buiten of naar huis;
• U past handdesinfectie toe bij het verlaten van de kamer;

Na afloop van het bezoek
• U past handdesinfectie tot op alle plaatsen waar de bezoekregisseur dit van u vraagt;
• U zet het mondneusmasker af en gooit dit weg volgens de instructies van de bezoekregisseur;
• U stelt vragen over uw naaste telefonische of per email, maar niet tijdens het bezoek;
• U informeert uw contactpersoon binnen de locatie als u na afloop van het bezoek één of meer klachten krijgt die op de Checklist Eigen gezondheid staan;

Deze huisregels zijn opgesteld op basis van de Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in Coronatijd.

 

 

 

Update coronavirus: zorgbonus voor voormalig werknemers WelThuis

De door de regering toegezegde zorgbonus roept veel vragen op. Ook binnen WelThuis merken we dit. De verschillende organisaties binnen de Fundis groep, waar WelThuis onderdeel van is, kijken samen naar de door VWS opgestelde voorwaarden. Brancheorganisatie Actiz heeft een advies opgesteld voor de zorgaanbieders. Dit advies stelt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen functies die wel of geen aanspraak zouden kunnen maken op deze bonus en dat in principe voor alle medewerkers, binnen de door VWS aangegeven inkomensgrens van twee maal bruto modaal (t/m FWG 70), de bonus zal worden aangevraagd. Dit advies is gebaseerd op het feit dat iedere medewerker direct/indirect een bijdrage heeft geleverd. Lees meer>>

Staat uw antwoord er niet tussen?

Stuur uw vraag dan door naar WelThuis.