Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld WelThuis, wonen of zorg?
Bekijk de veelgestelde vragen aan WelThuis.

Algemeen

Wat is een Wlz-indicatie?

Wlz staat voor Wet Langdurige zorg. Voor wonen in een woonzorglocatie heeft u een verblijfsindicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor meer informatie zie indicatie, aanmelden en verhuizen op onze website. 

Welke zorgprofielen bestaan er binnen WelThuis?

Wij bieden zorg voor zorgprofielen VV 4,5,6,7 en 8. Daarnaast bieden wij op onze palliatieve afdelingen zorg op basis van ELV hoog complex of VV10. 

Wat kan een adviseur voor u betekenen?

De woonzorgadviseurs van WelThuis zijn de adviserende en uitvoerende schakel tussen de huidige en toekomstige zorg- en woonsituatie. Zij begeleiden de nieuwe bewoners en hun netwerk vanaf de start tot wanneer/ waar het nodig is. Zij hebben kennis van de huidige zorgmarkt, de wet- en regelgeving WLZ en kennen de doelgroep die bij WelThuis komt wonen. De adviseurs begeleiden cliënten en hun netwerk vanaf de plaatsing op de wachtlijst tot de eerste dagen in de nieuwe woonomgeving.

Een verzorgingshuis of verpleeghuis?

Sinds de invoering van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gebruiken we de termen verzorgingshuis en verpleeghuis eigenlijk niet meer. De overheid heeft de verzorgingshuizen namelijk afgeschaft. Daarom spreken we bij WelThuis alleen nog over woonzorgcentra of woonzorglocaties.

Met een Wlz-indicatie komt u in aanmerking voor wonen met zorg in een van de woonzorgcentra van WelThuis.

Waar kan ik praktische informatie over de locaties van WelThuis vinden?

Uitgebreide informatie over onze locaties vindt u hier: woonlocaties van WelThuis. Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben over onze locaties, neemt u dan contact op met de woonzorgadviseurs van WelThuis. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur bereikbaar via woonzorgadvies@welthuis.nl of via telefoonnummer 088 – 92 93 040. 

Kan ik komen kijken bij een locatie voor een rondleiding?

 Met een geldige Wlz indicatie en wanneer u bovenaan de wachtlijst staat en opname in zicht is, kunt u wel een rondleiding krijgen op locatie. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken bij onze adviseurs. 

Wij geven u graag via deze website alvast een indruk van onze locaties. Impressie video’s van onze locaties kunt u vinden op de pagina waar de informatie van de locatie staat. Klik hier om naar de pagina te gaan.

Heeft u nog niet alle antwoorden op uw vragen op onze website kunnen vinden? Neem dan contact op met een van de woonzorgadviseurs van WelThuis. Zij zijn bereikbaar via woonzorgadvies@welthuis.nl of van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur. via 088 – 92 93 040. 

Wat zijn de wachttijden?

Het is mogelijk dat er een wachttijd bestaat voor uw gekozen woonlocatie. Het aantal wachtplaatsen zegt niet altijd iets over hoe lang u moet wachten. Dit hangt af van de woonzorglocatie, het verloop en uw persoonlijke situatie. U kunt hier de recente wachttijden hier bekijken.

Op hoeveel wachtlijsten binnen WelThuis kan ik me inschrijven?

U kunt zich op maximaal 1 wachtlijst binnen WelThuis inschrijven.

 

Hoe kan ik me aanmelden voor een appartement binnen WelThuis?

Aanmelden kan alleen als u in het bezit bent van een geldige Wlz indicatie. Via dit aanmeldformulier kan een nieuwe cliënt aangemeld worden. Dit aanmeldformulier kan gemaild worden naar woonzorgadvies@welthuis.nl. De woonzorgadviseur neemt binnen 5 werkdagen contact met u op.

Heeft u vragen over aanmelden voor de wachtlijst? Hiervoor neemt u contact op met de woonzorgadviseurs van WelThuis via woonzorgadvies@welthuis.nl of van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur via 088 – 92 93 040. 

 

Mag mijn partner meeverhuizen?

Een aantal onze woonzorgcentra hebben appartementen voor echtparen. In Zoetermeer zijn dat de locaties De Morgenster en Buytenhaghe. In de Krimpenerwaard zijn dat de locaties De Liezeborgh, Borchleen en De Bovenberghe. Heeft u vragen over een echtparen kamer? Neem dan contact op met een van de woonzorgadviseurs van WelThuis via woonzorgadvies@welthuis.nl of van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur via 088 – 92 93 040.

Kan ik nog thuiszorg krijgen zolang ik nog op de wachtlijst sta?

Ja dat kan. Als u een indicatie heeft voor langdurig verblijf in een zorgorganisatie en u staat op de wachtlijst voor één van de locaties van WelThuis – en u woont voorlopig nog thuis – dan kunt u in de tussentijd thuiszorg krijgen. We noemen dit ook wel overbruggingszorg.

 

Kent WelThuis een specifieke geloofs- of levensovertuiging?

WelThuis staat open voor alle mensen ongeacht welke geloofsovertuiging of levensbeschouwing iemand heeft.

Is WelThuis een rookvrije organisatie?

Met ingang van 1 juli 2020 is WelThuis een rookvrije organisatie. De CCR en de OR hebben beide ingestemd. WelThuis heeft hiermee de landelijke cultuuromslag gevolgd.
Het doel is tweeledig:
– medewerkers een rookvrije werkplek bieden bij WelThuis.
– medewerkers te stimuleren het roken te beperken of met roken te stoppen en zo hun gezondheid positief te beïnvloeden.

Het bieden van een rookvrije werkplek aan medewerkers houdt in dat van rokende bewoners (en hun bezoek) wordt gevraagd hun rookgedrag te wijzigen door niet meer op de kamer of in het appartement een sigaret, sigaar of pijp te roken. Dit geldt ook voor het roken van een E-sigaret omdat hierbij ook stoffen vrijkomen waarvan de gevolgen voor de gezondheid van de medewerkers op lange termijn niet bekend zijn. Bewoners (en hun bezoek) wordt de mogelijkheid geboden om op het balkon of in de tuin te roken. Indien er toezicht nodig is bij het roken, mogen medewerkers ervoor kiezen om op afstand toezicht te houden.

Implementatie

Vanaf 1 juli 2020 is het Rookbeleid cliënten definitief ingegaan en is het roken van een gewone sigaret / sigaar / pijp binnen de muren van de locatie niet meer toegestaan.  Bewoners (en hun bezoek) zijn geïnformeerd dat op de locatie alleen gerookt mag worden op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Nieuwe bewoners

  • Nieuwe bewoners dienen zich aan het ‘Rookbeleid Cliënten’ te houden vanaf het moment van hun verhuizing naar een locatie van WelThuis.
  • Voor nieuwe bewoners moet het door de informatie op de website van WelThuis duidelijk zijn dat WelThuis een rookvrije organisatie is.
  • Bij inschrijving op de wachtlijst wordt gecheckt of toekomstige bewoners en/of familie de website van WelThuis hebben gelezen en op de hoogte zijn van het feit dat WelThuis een rookvrije organisatie is. Er wordt niet meer gevraagd / geregistreerd of aanstaande bewoners wel of niet roken.
Klacht melden

Bij WelThuis zien we elke klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren. Daarom moedigen we bewoners aan om klachten vooral te melden.

Heeft u een klacht? Dan adviseren we u deze in eerste instantie te melden bij de betreffende medewerker of bij de locatiemanager.

Wilt u uw onvrede liever met een onafhankelijk iemand bespreken? Of vindt u dat u onvoldoende gehoor krijgt bij de direct betrokkenen? Dan kunt u ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van WelThuis. Deze kunt u bereiken via klachten@welthuis.nl.

Voor meer informatie bekijk onze Klachten-folder.

Rijbewijskeuringen

Heeft u een vraag over rijbewijskeuringen in Vivaldi? Bekijk dan de website van RijbewijskeuringsArts.nl

Innovatie & WelThuis

Meer informatie over innovatie binnen WelThuis leest u hier >>

Zorg en wonen

Wat kan ik meenemen als ik bij WelThuis kom wonen?

Waar zorg geleverd wordt voor dementie en lichamelijke beperking  staan standaard een bed, nachtkastje, kledingkast en er hangen gordijnen. Voor beschut wonen wordt de kamer leeg opgeleverd. Het is ook belangrijk dat u zich thuis voelt op uw nieuwe woonplek. De adviseur kan u vertellen wat u mee kunt nemen aan bijvoorbeeld meubilair.

Heeft u vragen over welke spullen u mee kunt nemen? Hiervoor neemt u contact op met de woonzorgadviseurs van WelThuis via woonzorgadvies@welthuis.nl of van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur via 088 – 92 93 040. 

Als ik bij WelThuis ben komen wonen, dien ik me dan in te schrijven bij de gemeente?

Als u bij WelThuis komt wonen, dient u dit door te geven aan de gemeente waarin u gaat wonen (verhuisbericht). Als u dit niet doet, kan dit nadelige gevolgen hebben voor o.a. het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van de gemeente waarin u gaat wonen. Onze woonzorgadviseurs kunnen u eventueel ondersteunen bij vragen via woonzorgadvies@welthuis.nl of van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur via 088 – 92 93 040.

Wat is een zorgleveringsovereenkomst?

Als u zorg ontvangt van WelThuis, wordt er een zorgleveringsovereenkomst  door WelThuis met u afgesloten. In de zorgleveringsovereenkomst staat beschreven welke type zorg u ontvangt. Verder wordt hierin beschreven wat u van WelThuis kunt verwachten en wat wij van u kunnen verwachten

 

Wat zijn de huisregels en algemene voorwaarden?

De woonzorgadviseurs van WelThuis kunnen u informeren over de specifieke huisregels die gelden op de locatie waarvoor u interesse heeft. Naast deze huisregels zijn ook de algemene voorwaarden van WelThuis van toepassing wanneer u verhuist naar een van onze locaties.

U vindt hier meer informatie.

Mag ik mijn huisdier houden?

Op sommige locaties is het toegestaan om uw huisdier mee te nemen, denkt u hierbij aan een goudvis of een vogel. Het is wel belangrijk dat u zelf uw huisdier kunt verzorgen. Uw huisdier mag andere bewoners of medewerkers geen overlast bezorgen. Bespreek dit altijd van te voren met een adviseur van WelThuis. Heeft u vragen over huisdieren? Neem dan contact op met een van de woonzorgadviseurs van WelThuis via woonzorgadvies@welthuis.nl of van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur via 088 – 92 93 040.

Wat is een zorgleefplan?

Samen met u en uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan samengesteld. In dit plan nemen we alle afspraken op die te maken hebben met de zorg en behandeling die u krijgt. 

Activiteiten en dagbesteding van onze bewoners

Op elke locatie van WelThuis is een dagbestedingscoach werkzaam. Deze coach faciliteert en ondersteunt de dagbesteding voor de bewoners. Daarnaast hebben één of meerdere verzorgenden het aandachtsgebied ‘welzijn’ onder hun hoede. Zij ondersteunen collega’s, vrijwilligers en familie bij het realiseren van een optimale dagbesteding voor iedere individuele bewoner. Samen met vrijwilligers en familie proberen wij een activiteitenprogramma samen te stellen dat aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. 

Hoe is de huishoudelijke zorg geregeld binnen onze locaties?

Voor de schoonmaak van uw appartement en de gezamenlijke ruimtes op uw locatie, werkt WelThuis samen met Vierschoon. De medewerkers van Vierschoon zijn op doordeweekse dagen aanwezig op de woningen.

Zijn er bezoektijden binnen onze locaties van WelThuis?

Binnen onze locaties  gelden geen bezoektijden. U kunt op bezoek of bezoek ontvangen wanneer u wilt. Het is wel goed om met een paar zaken rekening te houden. Houd hierbij rekening met het tijdstip van maaltijden, therapieën, artsenbezoek en activiteiten. 

Wet Zorg en Dwang

De wet Zorg en Dwang regelt de rechten van mensen met o.a. dementie die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. Raadpleeg de brochure voor alle informatie over de Wet Zorg en Dwang.

Heeft u vragen over de wet Zorg en Dwang? Neem dan contact op met een van de woonzorgadviseurs van WelThuis via woonzorgadvies@welthuis.nl of van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur via             088 – 92 93 040.

Wat is de cliëntenraad?

Elke locatie van WelThuis heeft een onafhankelijke cliëntenraad, waarin bewoners en/of familieleden zijn vertegenwoordigd. De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle bewoners en heeft overleg met de locatiemanager. De cliëntenraad houdt zich onder meer bezig met huis­vesting, voeding, veiligheid, bejegening en activiteiten.

Meer informatie over de cliëntenraden vindt u hier.

Financieel

Wat zijn de kosten van de zorg?

Meer informatie over de kosten die komen kijken bij het wonen in een van de locaties van WelThuis vindt u hier: kosten en eigen bijdrage.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben? Neem dan contact op met een van de woonzorgadviseurs van WelThuis via woonzorgadvies@welthuis.nl of van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur via 088 – 92 93 040. 

Wat zijn de kosten van VPT

De kosten van het Volledig Pakket Thuis worden betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U bent daarbij een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage betreft de lage intramurale bijdrage en de hoogte hiervan is afhankelijk van uw verzamel inkomen. De bijdrage wordt vastgesteld en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (zie ook www.hetcak.nl). Maaltijden, schoonmaak en activiteiten zijn inbegrepen.

Welke verstrekkingen worden er aangeboden en wat zijn de tarieven?

Bij WelThuis kunt u kiezen voor bijvoorbeeld een collectieve inboedelverzekering via WelThuis. Ook extra zorg is mogelijk. In de tarievenlijst verstrekkingen vindt u de diensten en tarieven die doorberekend worden. De verstrekkingen en tarieven vindt u hier: tarievenlijst verstrekkingen.  

Heeft u vragen over deze verstrekkingen? Dan helpt de woonzorgadviseur van WelThuis u graag verder. U kunt hiervoor contact opnemen via woonzorgadvies@welthuis.nl of van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur via 088 – 92 93 040.

Hoe kan ik doneren aan WelThuis?

Door te doneren helpt u mee om de wensen en dromen van onze bewoners uit te laten komen! U maakt het verschil. Uw gift is meer dan welkom en wordt goed besteed. Neem contact op met de uw locatiemanager als u een donatie wilt doen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Staat uw antwoord er niet tussen?

Stuur uw vraag dan door naar WelThuis.