Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld WelThuis, wonen of zorg?
Bekijk de veelgestelde vragen aan WelThuis.

Algemeen

Wat zijn de wachttijden?

Het is mogelijk dat er een wachttijd bestaat voor uw gekozen woonlocatie. Het aantal wachtplaatsen zegt niet altijd iets over hoe lang u moet wachten. Dit hangt af van de woonzorglocatie, het verloop en uw persoonlijke situatie. U kunt hier de recente wachttijden hier bekijken.

Een verzorgingshuis of verpleeghuis?

Sinds de invoering van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gebruiken we de termen verzorgingshuis en verpleeghuis eigenlijk niet meer. De overheid heeft de verzorgingshuizen namelijk afgeschaft. Daarom spreken we bij WelThuis alleen nog over woonzorgcentra of woonzorglocaties.

Met een Wlz-indicatie komt u in aanmerking voor wonen met zorg in een van de woonzorgcentra van WelThuis.

Waar vind ik de locaties van WelThuis?

Wij beheren in totaal 16 huizen in Bergambacht, Capelle aan den IJssel, Gouda, Haastrecht, Linschoten, Schoonhoven, Stolwijk, Woerden, Zoetermeer. Meer informatie over onze woonzorgcentra vindt u hier.

Wat is een Wlz-indicatie?

Wlz staat voor Wet Langdurige zorg. Voor wonen in een woonzorglocatie heeft u een verblijfsindicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een verblijfsindicatie beschrijft uw zorgzwaartepakket (ZZP). Een ZZP beschrijft welke zorg u nodig heeft. Samen met u bespreekt de adviseur van WelThuis hoe de invulling van de ZZP eruit kan zien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Adviseurs van WelThuis via 088 42 62 160 of info@welthuis.nl.

Informatiemarkt

Wilt u kennismaken met WelThuis? Bezoekt u dan één van onze informatiemarkten.

Preventie maatregel voorkomen verspreiding coronavirus (12 maart 2020)

Update – In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en ter bescherming van onze bewoners is het tot nader order niet mogelijk om een rondleiding op onze locaties te krijgen. Wij volgen hierbij de richtlijnen vanuit het RIVM. Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en op het moment dat het geven van een rondleiding geen risico meer vormt en de richtlijnen zijn er ook naar dan verzorgen wij dit weer. Wij vragen uw begrip hiervoor –

Wat betekent VPT?

Met een Wlz-indicatie kunt u binnen WelThuis op enkele woonzorglocaties wonen op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT). Bij VPT wordt de huur losgekoppeld van de zorg. De uitvoering van de zorg komt vanuit uw Wlz-indicatie. De medische verantwoordelijkheid ligt bij een aan de woonzorglocatie verbonden huisarts.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Adviseurs van WelThuis via info@welthuis.nl of via telefoonnummer 088 42 62 160.

Wonen met VPT

Wanneer u woont op basis van VPT, betaalt u zelf de woonlasten (huur en belastingen). De servicekosten zijn inbegrepen bij de huurprijs. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de huur kan er recht op huurtoeslag zijn.

Het appartement wordt leeg opgeleverd en kan naar eigen smaak worden ingericht. U dient zelf te zorgen voor een hoog-laag bed.
Belangrijk is dat u een eigen WA- en eventueel inboedelverzekering afsluit.

Wat zijn de kosten van VPT

De kosten van het Volledig Pakket Thuis worden betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U bent daarbij een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage betreft de lage intramurale bijdrage en de hoogte hiervan is afhankelijk van uw verzamel inkomen. De bijdrage wordt vastgesteld en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (zie ook www.hetcak.nl). Maaltijden, schoonmaak en activiteiten zijn inbegrepen.

Klacht melden

Bij WelThuis zien we elke klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren. Daarom moedigen we bewoners aan om klachten vooral te melden.

Heeft u een klacht? Dan adviseren we u deze in eerste instantie te melden bij de betreffende medewerker of bij de locatiemanager.

Wilt u uw onvrede liever met een onafhankelijk iemand bespreken? Of vindt u dat u onvoldoende gehoor krijgt bij de direct betrokkenen? Dan kunt u ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van WelThuis. Deze kunt u bereiken via klachten@welthuis.nl.

Voor meer informatie bekijk onze Klachten-folder.

Hoe kan ik doneren aan WelThuis?

Door te doneren helpt u mee om de wensen en dromen van onze bewoners uit te laten komen! U maakt het verschil. Uw gift is meer dan welkom en wordt goed besteed. Neem contact op met de uw locatiemanager als u een donatie wilt doen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Wat is de cliëntenraad?

Elke locatie van WelThuis heeft een onafhankelijke cliëntenraad, waarin bewoners en/of familieleden zijn vertegenwoordigd. De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle bewoners en heeft overleg met de locatiemanager. De cliëntenraad houdt zich onder meer bezig met huis­vesting, voeding, veiligheid, bejegening en activiteiten.

Meer informatie over de cliëntenraden vindt u hier.

Rijbewijskeuringen

Heeft u een vraag over rijbewijskeuringen in Vivaldi? Bekijk dan de website van RijbewijskeuringsArts.nl

Als ik bij WelThuis ben komen wonen, dien ik me dan in te schrijven bij de gemeente?

Als u bij WelThuis komt wonen, dient u dit door te geven aan de gemeente waarin u gaat wonen (verhuisbericht). Als u dit niet doet, kan dit nadelige gevolgen hebben voor o.a. het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van de gemeente waarin u gaat wonen. Onze adviseurs kunnen u eventueel ondersteunen bij vragen op telefoonnummer 088 – 4262160.

 

Wat is een zorgleveringsovereenkomst?

Als u zorg ontvangt van WelThuis, wordt er een zorgleveringsovereenkomst  door WelThuis met u afgesloten. In de zorgleveringsovereenkomst staat beschreven welke type zorg u ontvangt. Verder wordt hierin beschreven wat u van WelThuis kunt verwachten en wat wij van u kunnen verwachten

 

Wat is een zorgleefplan?

Samen met u en uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan samengesteld. In dit plan nemen we alle afspraken op die te maken hebben met de zorg en behandeling die u krijgt.

 

Welke zorgprofielen bestaan er binnen WelThuis?

Wij bieden zorg voor zorgprofielen VV 4,5,6,7 en 8

 

Activiteiten en dagbesteding van onze bewoners

Op elke locatie van WelThuis is een dagbestedingscoach werkzaam. Deze coach faciliteert en ondersteunt de dagbesteding voor de bewoners. Daarnaast hebben één of meerdere verzorgenden het aandachtsgebied ‘welzijn’ onder hun hoede. Zij ondersteunen collega’s, vrijwilligers en familie bij het realiseren van een optimale dagbesteding voor iedere individuele bewoner. Samen met vrijwilligers en familie proberen wij een activiteitenprogramma samen te stellen dat aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

 

Hoe kom ik aan een Wlz indicatie?

Als u langdurige zorg nodig heeft, dan heeft u een indicatie nodig. Deze aanvraag kunt u doen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) of via de huisarts, wijkverpleging. Wij kunnen u ook bij deze aanvraag van de indicatie helpen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze adviseurs op telefoonnummer 088 – 4262160.

 

Hoe is de huishoudelijke zorg geregeld binnen onze locaties?

Voor de schoonmaak van uw appartement en de gezamenlijke ruimtes op uw locatie, werkt WelThuis samen met ‘Vierstroom Hulp Thuis’. De medewerkers van Hulp Thuis zijn op doordeweekse dagen aanwezig op de woningen.

Kent WelThuis een specifieke geloofs- of levensovertuiging?

WelThuis staat open voor alle mensen ongeacht welke geloofsovertuiging of levensbeschouwing iemand heeft.

Zijn er bezoektijden binnen onze locaties van WelThuis?

Binnen onze locaties  gelden geen bezoektijden. U kunt op bezoek of bezoek ontvangen wanneer u wilt. Het is wel goed om met een paar zaken rekening te houden. Houd hierbij rekening met het tijdstip van maaltijden, therapieën, artsenbezoek en activiteiten.

Zorg en wonen

Wat zijn de tarieven meerkeuzezorg?

Bij WelThuis kunt u kiezen voor extra diensten en voorzieningen. Bijvoorbeeld voor een collectieve inboedelverzekering via WelThuis. Ook extra zorg is mogelijk. In de tarievenlijst Meerkeuzezorg vindt u de diensten en tarieven die berekend worden.

Heeft u vragen over meerkeuzezorg? Dan helpt de adviseur WelThuis u graag verder. Zij zijn bereikbaar via info@welthuis.nl of via telefoonnummer 088 42 62 160 (maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur).

Welke zorg kan ik krijgen?

Verzorging
U krijgt hulp bij persoonlijke verzorging zoals wassen, douchen en aan- en uitkleden.

Verpleging
Heeft u hulp nodig heeft bij het innemen van medicijnen, een wond die verzorgd moet worden, stomazorg of een andere verpleegkundige handeling? WelThuis heeft deskundige medewerkers in huis die u hierbij kunnen helpen.

Begeleiding
U krijgt hulp bij het invullen en organiseren van de dag, zodat u een dagstructuur behoudt.

24-uurs zorg
Op een locatie van WelThuis is 24 uur per dag personeel aanwezig. Indien nodig, staat er altijd iemand tot uw beschikking.

Personenalarmering
Met één druk op de knop maakt u direct contact met een verpleegkundige. Een veilig gevoel.

Overige diensten
Daarnaast biedt WelThuis maaltijden, schoonmaak en activiteiten aan. Naar wens kunt u ook extra diensten afnemen. De Adviseur WelThuis vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn. Zij zijn bereikbaar via 088 42 62 160 of info@welthuis.nl. Zij helpen u ook met het aanvragen van indicaties voor zorg.

Mag ik mijn huisdier houden?

Op sommige locaties is het toegestaan om uw huisdier mee te nemen. Als u zelf uw huisdier verzorgen kan, mag het dier in principe meeverhuizen naar uw appartement. Uw huisdier mag andere bewoners geen overlast bezorgen. Bespreek dit altijd van te voren met een adviseur van WelThuis.

Heeft u vragen over huisdieren? Neem dan contact op met een van de adviseurs van WelThuis via 088 4262 160 of info@welthuis.nl.

Wat zijn de huisregels en algemene voorwaarden?

Huisregels

De Adviseurs van WelThuis kunnen u informeren over de specifieke huisregels die gelden op de locatie waarvoor u interesse heeft. Naast deze huisregels zijn ook de algemene voorwaarden van WelThuis van toepassing wanneer u verhuist naar een van onze locaties.

U vindt hier meer informatie.

Mag mijn partner meeverhuizen?

Een aantal onze woonzorgcentra hebben appartementen voor echtparen.

De Adviseurs van WelThuis zijn bereikbaar op 088 42 62 160 of via info@welthuis.nl.

Kan ik komen kijken bij een locatie voor een rondleiding?

Preventie maatregel voorkomen verspreiding coronavirus (12 maart 2020)

Update – In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en ter bescherming van onze bewoners is het tot nader order niet mogelijk om een rondleiding op onze locaties te krijgen. Wij volgen hierbij de richtlijnen vanuit het RIVM. Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en op het moment dat het geven van een rondleiding geen risico meer vormt en de richtlijnen zijn er ook naar dan verzorgen wij dit weer. Wij vragen uw begrip hiervoor –

Met een geldige Wlz indicatie kunt u een rondleiding krijgen op locatie. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken bij onze adviseurs op telefoonnummer 0884262160 of mailen naar info@welthuis.nl. Bij locaties met wachttijden langer dan 9 maanden worden geen rondleidingen gegeven. Voor de WelThuis locaties in Zoetermeer organiseren wij informatiemarkten. Meer over deze informatiemarkten.

De Adviseurs van WelThuis zijn bereikbaar op 088 – 42 62 160 of via info@welthuis.nl.

Hoe kan ik me aanmelden voor een appartement binnen WelThuis?

Aanmelden kunt u via onze adviseurs op telefoonnummer  088 – 4262160 of mailen naar info@welthuis.nl. U dient in het bezit te zijn van een geldige Wlz indicatie.

 

Op hoeveel wachtlijsten binnen WelThuis kan ik me inschrijven?

U kunt zich op maximaal 2 wachtlijsten binnen WelThuis inschrijven.

 

Wat is het CIZ?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die 24 uur toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

 

Hoe groot is het appartement/plattegrond?

De grootte van het appartement verschilt per locatie. De adviseurs kunnen u deze informatie verschaffen.

 

Is er gedeeld sanitair?

Voor een aantal locaties geldt het dat u het sanitair deelt met uw medebewoners. Welke locaties dat zijn kan de adviseur u vertellen.

 

Hoe kan ik komen wonen?

Om bij WelThuis te kunnen komen wonen dient u in bezit te zijn van een Wlz indicatie (Wet Langdurige Zorg).

 

Wat zijn de kosten van de zorg?

Verblijf in een instelling wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage die afhankelijk van uw inkomen en vermogen wordt betaald. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK. U kunt op de website van het CAK alles lezen over uw eigen bijdrage voor het verblijf in een instelling. U kunt ook bellen naar het CAK via telefoonnummer: 0800 – 0087.

Daarnaast krijgt u te maken met kosten voor het wassen van kleding, televisie/telefonie, deelname aan activiteiten en dergelijke.

 

Wat kan een adviseur voor u betekenen?

De adviseur WelThuis speelt met name een rol in het voortraject van uw verhuizing. De adviseur regelt ook indicaties, herindicaties en eventuele verhuizingen.

 

Wat kan ik meenemen als ik kom wonen?

Waar zorg geleverd wordt voor dementie en lichamelijke beperking  staan standaard een bed, nachtkastje, kledingkast en er hangen gordijnen. Voor beschut wonen  wordt de kamer leeg opgeleverd. Het is ook belangrijk dat u zich thuis voelt op uw nieuwe woonplek. De adviseur kan u vertellen wat u mee kunt nemen aan bijvoorbeeld meubilair.

 

Kan ik nog thuiszorg krijgen zolang ik nog op de wachtlijst sta?

Ja dat kan. Als u een indicatie heeft voor langdurig verblijf in een zorgorganisatie en u staat op de wachtlijst voor één van de locaties van WelThuis – en u woont voorlopig nog thuis – dan kunt u in de tussentijd thuiszorg krijgen. We noemen dit ook wel overbruggingszorg.

 

Wat doet WelThuis aan preventie maatregelen in verband met het coronavirus?

 

WelThuis volgt alle ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend. Via deze link informeren wij u over de preventie maatregelen. WelThuis volgt de richtlijnen van het RIVM. Onze bewoners, hun familieleden, vrijwilligers en de medewerkers van WelThuis worden per nieuwsbrief op de hoogte gehouden.  Alle informatie over de preventie maatregelen in verband met het coronavirus leest u via deze link.

 

Preventie maatregel coronavirus: Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?

 

 • Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen.
 • Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.
 • Het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. Ook in Nederland.
 • De kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken wordt steeds groter. Op sommige plekken – zoals in Noord-Brabant en Limburg – is dit al gebeurd. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen.
 • Als veel medewerkers tegelijk ziek worden zijn er te weinig zorgverleners om de bewoners te verzorgen.
 • Ook op alle plekken in Nederland zijn verpleeghuizen per 19 maart gesloten. Dit om de kwetsbare mensen die hier wonen en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Wie heeft het besluit genomen?

 

 • Het besluit om verpleeghuizen te sluiten is genomen door het kabinet.
 • Zij hebben het besluit genomen op basis van adviezen van experts (Verenso) en het RIVM in overleg met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties (ZorgthuisNL en ActiZ). Er is ook overleg geweest over de gevolgen met de vertegenwoordigers van de cliënten in verpleeghuizen (LOC Waardevolle zorg en Alzheimer Nederland).
 • Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) – is tot het advies gekomen om alle verpleeghuizen te sluiten omdat het in het belang is voor de veiligheid van bewoners en medewerkers.
 • Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen hebben. Zo kunnen partners, kinderen of andere naasten niet meer op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Juist in een periode waarin mensen elkaar hard nodig hebben.
 • Het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoek leidt echter toe dat de kans dat mensen in het verpleeghuis besmet raken zo klein mogelijk is.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Hoe lang gelden de genomen maatregelen en wie besluit daar over?
 • De genomen maatregelen gelden tot en met 6 april 2020.
 • Het is reëel om aan te nemen dat de maatregelen langer nodig zijn dan 6 april 2020.
 • Het kabinet zal daarover besluiten op basis van informatie die zij van het RIVM en experts in de verpleeghuiszorg ontvangen.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij WelThuis?
 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in onze woonzorglocatie terecht.  
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.  
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in de locatie al besmet zijn.  

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Hoe word ik geïnformeerd over wat de genomen maatregelen voor mij betekenen?
 • Afgesproken is dat familie duidelijk geïnformeerd wordt over de zaken die vanwege de corona maatregelen anders gaan. Wij zullen u hierover per nieuwsbrief informeren.
 • Daarnaast staat alle informatie de website

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Mogen vrijwilligers die bv. koffie schenken, eten delen, was vouwen etc. nog naar binnen?
 • Het advies is om het aantal mensen in de woonzorglocatie zo veel mogelijke te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van de locaties zijn gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg. Tot nader order geldt dan ook voor de vrijwilligers dat zij de locatie niet mogen betreden.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Mag familie een bewoner meenemen naar huis?
 • Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een bewoner mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis of het weekend. Elke beweging van een bewoner buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk en dan ook niet toegestaan. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.
 • Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen dan kan de zorgorganisatie niet langer instaan voor de continuïteit van zorg. Zolang het genomen Kabinetsbesluit van kracht is, kan de bewoner niet worden teruggebracht naar de locatie. De familie is dan verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.
 • Na de crisis wordt opnieuw gezocht naar een passende plek voor betrokkene in de woonzorglocatie.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Mogen bewoners het verpleeghuis nog uit voor een wandeling?
 • Nee dit kan niet. In- en uitgaan van de woonzorglocatie moet tot een minimum beperkt worden. Elke beweging van bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.
 • Soms is naar buiten gaan wel mogelijk bijvoorbeeld een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk  voor bewoners en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen).

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Wat doen we met de was?
 • Naasten die de was doen voor bewoners van onze locatie kunnen dit in principe blijven doen.
 • De was kan dan bijv. in een waszak gebracht en gehaald worden bij de ingang van de locatie. Dit is mogelijk op dinsdag en zaterdag tussen 13.30 – 14.30 uur. Het is verstandig de waszak te voorzien van de naam van de bewoner, de afdeling en de kamergegevens.
 • Dit geldt ook voor het afgeven van boodschappen.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Hoe zorgen we dat bewoners contact kunnen houden met naasten en familie?
 • Dit kan via de telefoon of via bijvoorbeeld beeldschermbellen. We vinden passende oplossingen.

 

 

 

Preventie maatregel coronavirus: Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?
 • Met familieleden van bewoners die in de terminale fase zijn worden maatwerkafspraken gemaakt.

 

 

 

Staat uw antwoord er niet tussen?

Stuur uw vraag dan door naar WelThuis.