Over WelThuis

 

Missie en visieOrganisatie en contactpersonen | Kwaliteit | Cliëntenraad | Klachten | Doneren

Organisatie en contactpersonen

Bij WelThuis staat voor alle bewoners een team van professionals klaar. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste contactpersonen met wie u te maken krijgt.


Adviseurs WelThuis

De Adviseurs WelThuis begeleiden u bij uw keuze voor de best passende zorg en uw keuze voor een locatie. Ook ondersteunen ze u bij alles wat er geregeld moet worden om bij WelThuis te komen wonen.


Het team op de locatie

Het team op de locatie bestaat voornamelijk uit verzorgenden en verpleegkundigen en is in grote mate ‘zelforganiserend’. Dit houdt in dat het team zelf de taken en verantwoordelijkheden verdeelt. Elke locatie van WelThuis heeft een locatiemanager. Deze is verantwoordelijk voor de locatie en geeft leiding aan de zelforganiserende teams.

Iedere bewoner heeft een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende. De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV’er) is het vaste aanspreekpunt voor u als bewoner, voor uw familie en voor andere zorgmedewerkers. Bij afwezigheid van de EVV’er is een vervanger aanwezig.

Maak kennis met de locatiemanagers

Anja Sol
Locatiemanager Buytenhaghe en de State Hillegersberg

 

Caroline Ouwendijk
Locatiemanager Domus, De Meridiaan en de Lindewaard

Gea Bakker
Locatiemanager De Lindewaard en Magnolia

Laurence Mannot
Locatiemanager De Boomgaerd en De Rozentuin

Marjan Schrover
Locatiemanager De Westerweeren en De Morgenster

Monique Straver
Locatiemanager Het Olympiadehuis & De Thuynen

Mirjam Koekoek
Locatiemanager Vivaldi

Natasja Vreeswijk
Locatiemanager De Liezeborgh
en Wilgenhoven

Sylvia Oudenes
Locatiemanager Borchleen

Sjanna van Leeuwen
Locatiemanager De Bovenberghe

Volg ons op