Over WelThuis

Missie en visieOrganisatie en contactpersonen | Kwaliteit | Cliëntenraad | Klachten | Doneren

Organisatie en contactpersonen

Bij WelThuis staat voor alle bewoners een team van professionals klaar. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste contactpersonen met wie u te maken krijgt.


Adviseurs WelThuis

De Adviseurs WelThuis begeleiden u bij uw keuze voor de best passende zorg en uw keuze voor een locatie. Ook ondersteunen ze u bij alles wat er geregeld moet worden om bij WelThuis te komen wonen.


Het team op de locatie

Het team op de locatie bestaat voornamelijk uit verzorgenden en verpleegkundigen en is in grote mate ‘zelforganiserend’. Dit houdt in dat het team zelf de taken en verantwoordelijkheden verdeelt. Elke locatie van WelThuis heeft een locatiemanager. Deze is verantwoordelijk voor de locatie en geeft leiding aan de zelforganiserende teams.

Iedere bewoner heeft een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende. De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV’er) is het vaste aanspreekpunt voor u als bewoner, voor uw familie en voor andere zorgmedewerkers. Bij afwezigheid van de EVV’er is een vervanger aanwezig.

Maak kennis met de locatiemanagers

Anja Sol
Locatiemanager Buytenhaghe & de State Hillegersberg

 

Gea Bakker
Locatiemanager De Lindewaard & Magnolia

Laurence Mannot
Locatiemanager De Boomgaerd & De Rozentuin

Kelly Verschoof
Locatiemanager De Westerweeren & Het Olympiadehuis

Monique Straver
Locatiemanager de Thuynen en De Liezeborgh

Mirjam Kardux
Locatiemanager Wilgenhoven

Sjanna van Leeuwen
Locatiemanager De Zevenster

Gert-Jan Leideman
Locatiemanager Vivaldi

Caroline Ouwendijk
Locatiemanager Domus & De Morgenster

Dineke Loots
Locatiemanager Borchleen & De Bovenberghe

Volg ons op