Disclaimer

Auteursrecht
WelThuis behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, video’s, afbeeldingen en teksten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WelThuis is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie waaronder tevens afbeeldingen, video’s en teksten, openbaar te maken en/of te kopiëren op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van WelThuis, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WelThuis is het niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan WelThuis niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. WelThuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

Informatie van derden
WelThuis is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt van of naar deze website.