Zorg en diensten

 

Overige diensten

Bekijk onze extra mogelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en de communicatie met naasten.

Geestelijke verzorging

Bij elke woonlocatie in Zoetermeer is een geestelijk verzorger betrokken. Een geestelijk verzorger kan u bijstaan in uiteenlopende situaties en kan met u praten over allerlei soorten levensvragen. Aandacht, begrip, respect en vertrouwen staan hierbij centraal. De geestelijke verzorging is er voor bewoners, mantelzorgers én naasten, ongeacht de achtergrond, geloofs- of levensovertuiging.

Meer informatie over de geestelijke verzorging leest u in onze folder.

Psychiatrische hulp

Op WelThuis locatie De Bovenberghe in Schoonhoven zijn WelThuis en GGZ Rivierduinen een samenwerking aangegaan voor ouderen die zowel psychiatrische als lichamelijke hulp nodig hebben.

Het is essentieel om voor deze groep kwetsbare ouderen passende zorg te leveren. Vaak is een zorgaanbieder gespecialiseerd in slechts één van de twee gebieden; de combinatie van kennis en ervaring op het gebied van lichamelijke en psychiatrische hulp maakt deze samenwerking uniek. De Bovenberghe heeft 4 plaatsen voor deze ouderen beschikbaar, waar zij eerstelijns medische zorg krijgen. Het team van WelThuis is getraind door GGZ Rivierduinen.

Mondzorg

Een goede mondgezondheid draagt bij aan de algehele gezondheid en de kwaliteit van leven. Wij werken samen met NoviaCura, een specialist in mondzorg aan rolstoelafhankelijke ouderen en ouderen met dementie. Uiteraard kunt u ook onder behandeling blijven van uw huidige tandarts.

NoviaCura: specialistische mondzorg
Bij NoviaCura werken de tandarts, tandprotheticus en mondhygiëniste nauw samen. De specialisten van NoviaCura komen met een tandartsbus naar de locatie waar u woont en werken waar mogelijk bij u op de kamer. Ook in spoedgevallen kunnen we NoviaCura inschakelen.

Specifieke poetsverzorging
Ook het dagelijks poetsen kan het proces van tandbederf en tandverlies vertragen of zelfs tot stilstand brengen. Verzorgenden van WelThuis krijgen daarom specifieke instructies voor poetsverzorging.

Voetzorg

Verzorgde voeten zijn een belangrijk onderdeel van uw persoonlijke verzorging en algehele gezondheid. Onze verzorgenden zorgen ervoor dat uw voeten goed gewassen, afgedroogd en eventueel ingesmeerd worden met crème.

WelThuis werkt samen met een aantal gekwalificeerde pedicures. Zij verzorgen het knippen van de teennagels en behandelen voorkomende voetproblemen zoals likdoorns, ingroeiende teennagels, droge voeten, blaren, overmatig eelt, huidschimmels en nagelschimmels, voetwratten en kloven. De kosten hiervoor worden vergoed vanuit de Wlz.

Voor medische voetzorg, zoals bij reuma en diabetes het geval kan zijn, werkt WelThuis samen met erkende podotherapeuten en gespecialiseerde pedicures. Als u zowel een indicatie voor verblijf als voor behandeling heeft, worden ook deze kosten vergoed vanuit de Wlz.

Online diensten

Caren Zorgt

Caren Zorgt is een digitale zorgpagina waarmee u en uw naasten toegang kunnen krijgen tot uw dossier. U heeft altijd inzicht in alles wat met uw zorg te maken heeft; gemaakte afspraken door de EVV-er, wie er wanneer zorg komt verlenen, het zorgleefplan en rapportages. Uw mantelzorgers kunnen binnen Caren Zorgt met elkaar communiceren en afspraken inplannen. Ook kunnen u en de zorgverlener berichten naar elkaar sturen. Hiermee kan ondersteuning geboden worden bij het eenvoudig regelen van zorg.

Familienet

Op een aantal locaties van WelThuis wordt ook Familienet gebruikt. Familienet is een digitaal programma waarin elke bewoner een persoonlijke pagina heeft. Medewerkers van WelThuis en uw familie kunnen hier berichten, foto’s en video’s met elkaar delen. Ook heeft u de beschikking over een agenda en het invullen van een levensboek.

Arrangementen en verstrekkingen

Bij WelThuis kunt u kiezen voor extra service en diensten. Denk hierbij aan een collectieve aansprakelijkheidsverzekering particulieren, collectieve inboedelverzekering, zaalhuur, extra zorg of begeleiding. De tarieven hiervoor vindt u in onze  tarievenlijst arrangementen en verstrekkingen.

Volg ons op