Zorg en diensten

Specialistische zorg bij jonge mensen met dementie

Persoonlijke aandacht en behoud van eigenwaarde in een stimulerende woon- en leefomgeving

Bij WelThuis denken we vanuit mensen, persoonlijke wensen en mogelijkheden. U doet ertoe. Met die waarden als leidraad zetten we onze expertise in om mensen die niet langer zelfstandig kunnen wonen een warm thuis te bieden. Vanuit ons specialisme in dementiezorg, biedt WelThuis Buytenhaghe in Zoetermeer kleinschalige woon- en zorgfaciliteiten aan voor jonge mensen met dementie. Samen zetten we ons in voor een volgende waardevolle levensfase. Daar vertellen we graag meer over. Uiteraard bent u altijd welkom voor een eerste kennismaking.

Samen verder na de diagnose

In ieder mensenleven grijpt de diagnose dementie diep in. Je staat nog vol in het leven, met een baan, een opgroeiend gezin, ambities en een dynamisch sociaal netwerk. En ineens kan een vraag je overvallen die je diep raakt en de wereld op zijn grondvesten doet schudden. Hoe gaat mijn toekomst eruit zien en hoe richt ik mijn leven daar zo goed mogelijk op in?

Waardevolle kwaliteit van leven
WelThuis Buytenhaghe biedt jonge mensen met dementie een persoonlijke woon- en leefomgeving. Daarin zijn professionele zorg en individuele zelfstandigheid zo goed met elkaar in evenwicht dat het leven zijn waarde en kwaliteit behoudt. Dat het leven ánders wordt, kunnen wij niet tegenhouden. Wel kunnen we zorgen voor een inspirerende omgeving waarin persoonlijke wensen, zoveel mogelijk zelfregie en zinvolle activiteiten centraal staan.

Ja, u dóet ertoe
Wij bieden deze leefomgeving in ons WelThuis woon- en zorgcentrum Buytenhaghe in Zoetermeer. Sinds lange tijd is dit centrum een gastvrij en zorgzaam thuis voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen of willen wonen. Zij krijgen ondersteuning op maat, maar behouden zeggenschap over hoe ze hun leven inrichten. Ons motto is: U doet ertoe. We zijn ons bewust van belemmeringen die onlosmakelijk aan dementie zijn verbonden, maar denken en handelen vanuit mogelijkheden. Onze bewoners passen zich niet aan ons aan, wij richten ons naar onze bewoners!

Specialistische woon- en zorgdiensten voor jonge mensen met dementie
Vanuit die cultuur hebben we een speciale woonafdeling ingericht voor jonge mensen met dementie. Dat wil zeggen: de generatie die nog geen 65 is en midden in het leven staat. De aangeboden zorg en dienstverlening is sterk gericht op individuele mogelijkheden en op de wens om in de nieuwe levensfase betrokken en actief te blijven. De nadruk ligt op eigenwaarde en kwaliteit van leven. Waarom we als woon- en zorgorganisatie hebben gekozen voor specialistische dienstverlening voor jongen mensen met dementie? Omdat we ervan overtuigd zijn dat onze ervaring met persoonlijke zorg van toegevoegde waarde is voor iedereen die in een vroege levensfase tegen de drempels van zelfstandig wonen aanloopt.

PREZO keurmerk

De afdeling Jonge Mensen met Dementie van WelThuis heeft in april 2022 het PREZO keurmerk in de zorg gekregen. Na 1,5 jaar wordt er een eindaudit uitgevoerd om te kijken of de afdeling nog steeds voldoet aan de eisen. In mei 2023 vond deze audit plaats. De auditor was erg lovend over de geleverde zorg aan de bewoners en de inzet van de medewerkers. Het eindoordeel is dat het Veerhuis nog voldoet aan de eisen en het PREZO-keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd mag behouden.

PREZO Dementie op jonge leeftijd is in 2017 ontwikkeld door Perspekt, in opdracht van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het is een werk- en denkmodel, gebaseerd op de landelijke Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft zorgprofessionals handvatten hoe het kán. Centraal staan de bewoners. Voelen zij zich op hun gemak in hun leefomgeving? Ervaren zij de vrijheid om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven? Voelen zij zich veilig genoeg om om hulp te vragen? Ervaren ze passende en professionele zorg en begeleiding in het omgaan met hun ziekte?

PREZO staat voor PREstatie ZOrg. Met dit keurmerk toont de eerdergenoemde specialistische afdeling aan, conform branche specifieke eisen, verantwoorde, waardevolle zorg en ondersteuning te bieden. WelThuis is hiermee een verantwoord ondernemer die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt. Bij het audittraject, dat de specialistische afdeling Jonge Mensen met Dementie hiervoor doorlopen heeft, wegen het bewonersperspectief en de waardering mee in het oordeel.

Tijdens het traject is naar voren gekomen dat de specialistische afdeling Jonge Mensen met Dementie haar bewoners op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve en verantwoorde zorg. Het resultaat mag er zijn: de auditoren waren lovend!!

Een kleine greep uit de mooie complimenten:
“een dikke 10”, “een compliment met een grote C”, “veel rust, veel pret, lekker naar buiten”, “verwanten waren heel blij”, “op alles 100% gescoord”, “Veel op papier, goed te lezen”. Voor een complexe afdeling, die nu anderhalf jaar haar dienstverlening aanbiedt, echt fantastisch. De inzet van alle zorg- en welzijnsassistenten, vrijwilligers en behandelaren spat ervan af!

Het PREZO keurmerk wordt voor een periode van 3 jaar toegekend, waarbij tussendoor een her-audit wordt uitgevoerd om de kwaliteit te waarborgen. “Er is enorm geïnvesteerd in een goed voorspelbaar dagelijkse dienstverlening waarbij je gezien en gewaardeerd wordt. Uiteindelijk draait het om de relatie met elkaar en tussen elkaar. Daarmee bedoel ik de bewoners, de zorgverleners, naasten, vrijwilligers etc. Overigens een enorme uitdaging met alle corona maatregelen, die het contact heeft bemoeilijkt. Daarom zijn wij extra blij, dat het ons is gelukt om de goede zorg en begeleiding te kunnen geven en te ontvangen. Het is fijn dat dit is gezien door externe auditoren”, Aldus Jolanda Muis, ontwikkelmanager specialistische zorg WelThuis.

Thed van Kempen, voorzitter landelijk kenniscentrum “Dementie op jonge leeftijd” benadrukt dat er door de medewerkers van de specialistische zorgafdeling Jonge Mensen met Dementie hard gewerkt is om voor het keurmerk in aanmerking te komen. Prestaties waarbij het welzijn van de bewoners van de eerdergenoemde afdeling van WelThuis voorop staat zijn beoordeeld met ‘uitmuntend’.

Trotse Miranda Schouten, directeur van WelThuis over de toekenning van het PREZO certificaat: “De diagnose dementie zet levens op zijn kop, maar het leven houdt niet op. De persoonlijke beleving en de kwaliteit van leven is bepalend, met het ziektebeeld wordt rekening gehouden. Dit geldt voor de bewoners, uiteraard, maar ook voor partners, gezinsleden en andere direct betrokkenen. Vanuit die benadering werken we samen aan een zorg-, begeleidings- en activiteitenaanbod dat naadloos aansluit op individuele wensen en mogelijkheden en zich mee ontwikkelt met de stadia die onze bewoners doorlopen. Wij zijn ons bewust van de emoties en onzekerheden die zich aandienen als vertrouwde functies en leefpatronen niet langer vanzelfsprekend lijken. Om de overgang naar een andere manier van wonen en leven goed te begeleiden en het veranderings- en acceptatieproces te ondersteunen, bieden wij kennis, inlevingsvermogen en respect. Daarbij hebben wij een gouden regel: u doet ertoe. Eerst de mens en dan de diagnose” . 

Bij u in de buurt
In Nederland geldt dat voor meer dan twaalfduizend mensen bij wie voor hun 65ste levensjaar een vorm van dementie is of wordt vastgesteld. Hun wensen en vragen verschillen per individu, maar de behoefte aan een perspectiefrijke oplossing staat voorop. Met als belangrijkste punten: een waardevol leven, naasten in de buurt en blijvende sociale contacten. Onze woonvleugel voor jonge mensen met dementie bevindt zich in een veelzijdig wooncomplex in een gezellige groene woonwijk. We bieden hier alle vereiste medische, zorggerelateerde, therapeutische, sociale en op zelfstandige activiteiten toegespitste specialismen om op een waardevolle manier te functioneren en bij de omgeving betrokken te blijven.

In- en externe specialisten en gespecialiseerde zorg- en begeleidingsprofessionals maken zich sterk voor een leefomgeving waar individuele gewoontes, wensen en mogelijkheden het vertrekpunt zijn voor een waardevol bestaan.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Klik op een van de onderwerpen, bekijk onze folder en/ of maak een afspraak voor een persoonlijke kennismaking.

Het leven gaat door, ook na de diagnose
De diagnose dementie verandert levens. Als zelfstandig wonen niet langer haalbaar is, dient zich een nieuwe fase aan. Voor alle betrokkenen. Met de juiste voorzieningen en begeleiding is ook die nieuwe levensfase waardevol. Lees meer >>

Betrokkenen attenderen wij op de online training ‘Dementie op jonge leeftijd’, aangeboden via het platform van Alzheimer Nederland. Bekijk de flyer en/ of de online training

Goed dat er een netwerk is
Als medisch specialist of paramedicus vangt u in uw praktijk de eerste signalen op. Nadat  de diagnose is gesteld, dient zich voor alle betrokkenen de volgende vraag aan: hoe verder? U kunt op ons rekenen. Lees meer >>

Werken met jonge mensen met dementie
Draag jij bij aan specialistische zorg voor jonge mensen met dementie? Wij bieden je de kans om je verder te specialiseren en meer uit je diploma te halen. Als je thuis bent in deze tijd, goed aanvoelt wat de behoeften zijn van de eigentijdse generatie en energiek en creatief in het leven staat, kun jij voor onze bewoners het verschil maken. Lees meer >>

Volg ons op