Over WelThuis

Daarom WelThuis

We bieden waardevolle zorg en een warm thuis aan de meest kwetsbare mensen in de maatschappij. WelThuis is er voor mensen bij wie het thuis wonen écht niet meer gaat. Samen met deskundige en betrokken professionals en de naasten van bewoners, bieden we waardevolle zorg en een warm thuis aan mensen met dementie of een andere chronische ziekte. Wij zijn open, nieuwsgierig en respectvol naar bewoners en naar elkaar. We doen dit het samen met de bewoner en zijn/ haar naaste, waarbij welzijn (ofwel aandacht en persoonsgericht werken) het uitgangspunt is. Samen maken wij het verschil. Prettig wonen en waardig leven: ruimte om u zelf te zijn.

In de WelThuis woonzorgcentra is deskundige zorg beschikbaar. Onze professionals zetten zich met hart en ziel in voor het persoonlijk welzijn van de bewoners. Dat doen we met teams vol kennis en kunde. Met ondersteuning van gespecialiseerde artsen en behandelaren zoals psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten. Zij werken samen om de bewoner de beste persoonsgerichte zorg te bieden. De naasten van bewoners zijn een onmisbare schakel in de dagelijkse zorg. Alleen samen kunnen we goede zorg garanderen. We richten onze locaties steeds slimmer en duurzamer in. Dat betekent dat we ons verdiepen in innovatie en waar mogelijk inzetten om bewonersmeer comfort en professionals meer ondersteuning kunnen geven. Zo bereiden we ons voorop de zorg van morgen.

Duurzaamheid komt als vanzelfsprekend terug in alle processen van WelThuis. Een belangrijk thema voor de komende jaren dat ook leeft onder onze medewerkers. Naast het verduurzamen van gebouwen, recyclen we veel materialen zoals kantoorspullen en hergebruiken we kunststoffen, textiel en meubels. Verder maken we waar mogelijk gebruik van gereviseerde apparaten en voorkomen we verspilling. Ook werken we aan initiatieven als green deal en week van de duurzaamheid.

Wat u prettig en belangrijk vindt, is ons uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat u kunt zijn wie u bent en dat u zich thuis voelt. Wij willen aansluiten bij uw belevingswereld, wensen en behoeften. Wij nodigen uw familie, kennissen en buurtgenoten uit om actief betrokken te zijn en te blijven bij uw dagelijks leven. Bij WelThuis zeggen we: samen kan het wel!

Wonen met persoonlijke en deskundige zorg binnen bereik 

Met onze persoonsgerichte benadering willen wij ervoor zorgen dat u zich voortdurend erkend, gerespecteerd en op uw gemak voelt. Voordat u bij WelThuis komt wonen, informeren wij bij u en uw naasten naar uw gewoontes, waarden en wensen. Hoe beter wij u leren kennen, des te
beter wij onze zorg daarop kunnen laten aansluiten. Zodat u zoveel mogelijk uzelf kunt zijn. Want u doet ertoe!

Het welzijn van u en uw naasten is onze gezamenlijke zorg

Samen met u, uw familie en vrienden zoeken we telkens weer naar nieuwe wegen om uw leven kleur te geven. WelThuis biedt u de ruimte om uzelf te zijn. Wij hebben respect voor uw ritme en gewoontes en stemmen onze ondersteuning en zorg hierop af. Wij denken in mogelijkheden,
met als drijvende kracht onze wil om u een warm thuis te bieden. 

Zorg voor Morgen: zorgtechnologie en vernieuwing

We verkennen en zetten zorgtechnologie in waar het voor meer ondersteuning en comfort zorgt. Voordeel voor medewerkers is dat de werkprocessen makkelijker worden, zodat er meer ruimte is voor de complexe zorg en persoonlijke aandacht. Meerwaarde voor bewoners is de kwaliteit van leven; het behoud van het eigen ritme en de vrijheid, waardoor bewoners meer vrijheid/autonomie ervaren en meer zichzelf kunnen zijn.

 

Onze kernwaarden: Wat u als betekenisvol en prettig ervaart is onze uitgangspunt!

Persoonsgericht
Wij geloven in de kracht van persoonsgerichte zorg. Dat maken we mogelijk met oprechte interesse in en respect voor ieders voorkeuren en verschillen. Het levensverhaal van de bewoner vormt de basis voor de dagelijkse zorg en de activiteiten, van benadering tot voeding en dagindeling. Wat onze bewoners en hun naasten belangrijk vinden, is ons startpunt.

Betrokken
Als betrokken professionals leren we graag de mens achter de bewoner kennen. Want alleen zo komen we erachter wat nodig. We maken duidelijk wat we, binnen onze mogelijkheden, kunnen betekenen. We denken actief mee over het beleid voor zorg en welzijn. Met hart en ziel zetten
we ons in om al onze bewoners een warm thuis te bieden.

Deskundig
Als deskundige professionals blijven we onszelf ontwikkelen en leren we met en van elkaar. Dat doen we in multidisciplinaire teams, met specialisten van binnen en buiten de organisatie. Daarbij staan we open voor innovatie en veranderingen die de zorgverlening verbeteren. We durven te beslissen, na onderzoek en overleg. We zijn het vertrouwen van onze bewoners en
hun naasten waard.

Samen
Door uitdagingen als meer vraag naar algemene én specialistische zorg en de voortdurende zoektocht naar zorgprofessionals, is goede samenwerking cruciaal. Daarom zetten we ons in voor een slimme manier van werken en vergroten we de betrokkenheid van het netwerk, van de samenwerkingspartners tot het netwerk van de bewoner. Want samen kan het wél!