Over WelThuis

Klachten

Bij WelThuis zien we elke klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren.
Daarom moedigen we bewoners aan om klachten vooral te melden.

Heeft u een klacht? Dan adviseren we u deze in eerste instantie te melden bij de betreffende medewerker, of bij de locatiemanager.

Wilt u uw onvrede liever met een onafhankelijk iemand bespreken? Of vindt u dat u onvoldoende gehoor krijgt bij de direct betrokkenen? Dan kunt u ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van WelThuis. Deze kunt u bereiken via klachten@welthuis.nl.

Volg ons op