Over WelThuis

Kwaliteit

Zorgen voor kwetsbare ouderen is een grote verantwoordelijkheid. WelThuis heeft daarom alle aandacht voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Wij willen voldoen aan de kwaliteitsnormen die gelden voor goede en veilige zorg. Dit doen wij onder andere door regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit te laten voeren en onze medewerkers goed te trainen.

Cliënttevredenheid

Binnen WelThuis horen wij graag hoe onze zorg en dienstverlening wordt ervaren. Op verschillende wijzen toetsen wij de tevredenheid van onze cliënten en hun naasten. Aan de hand van deze resultaten verbeteren wij onze zorg continue.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Eens in de twee jaar nemen wij deel aan een cliënttevredenheidsmeting, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Aan de hand van de CQ-index (Consumer Quality Index) komen verschillende thema’s aan bod. Op de pagina’s van onze woonlocaties kunt u de tevredenheidsmetingen per locatie bekijken.

Multidisciplinair Overleg (MDO)

De MDO’s zijn een belangrijk instrument om de cliënttevredenheid op individueel niveau te meten en bij te sturen. Aan deze gesprekken is structureel een korte tevredenheidsmeting gekoppeld waarin verschillende thema’s belicht worden. Aan deze meting is eveneens een meting van de Net Promotor Score (NPS) gekoppeld. Dit is een bewezen manier om de klanttevredenheid te meten, waarbij wordt gepeild in welke mate WelThuis aan anderen (vrienden, collega’s, familie, …) aanbevolen zou worden.

ZorgkaartNederland

WelThuis nodigt iedereen uit om ervaringen met onze zorg (anoniem) te delen via ZorgkaartNederland.nl. Dit is de grootste ervaringssite in de zorg en tevens initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Uw ervaring helpt anderen om hun zorgaanbieder te kiezen en het helpt WelThuis om de zorg steeds beter af te stemmen op de wensen van onze bewoners.

Klik hier om een beoordeling te plaatsen voor één van de locaties van WelThuis.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlWelThuis is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Onze keurmerken en certificaten

Fixatievrije Zorginstelling

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling is een kompas en een beloning voor zorginstellingen die willen excelleren in bewegingsvrijheid voor mensen met dementie. Op de woonlocatiepagina’s te zien welke locatie deze Waarborgzegel draagt.

Gastvrijheidszorg met Sterren
Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem om de gastvrijheidszorg in zorginstellingen te meten. Hiermee wordt de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten verbeterd. Op de woonlocatiepagina’s te zien welke locatie sterren heeft ontvangen.

Volg ons op