Gouda, 19 april 2024 Ouderenzorgorganisaties staan voor een grote uitdaging. Door de vergrijzing neemt de zorgvraag toe en we hebben te maken met complexe zorgbehoeften. Innoveren is daarom geen luxe maar een noodzaak. Maar innoveren kost tijd en geld. Daarom heeft WelThuis zich, samen met collega zorgorganisaties Saffier en Cardia, aangesloten bij het landelijke netwerk Anders Werken in de Zorg. Deze netwerkorganisatie heeft als missie om innovaties in de zorg te versnellen. Anders Werken in de Zorg stimuleert samenwerkingen tussen zorgorganisaties op regionaal niveau. Door samen te innoveren wordt kennis eenvoudiger gedeeld en leren we van elkaars fouten en successen. Bovendien worden innovaties sneller uitgevoerd en opgeschaald. Samen innoveren is de sleutel tot succes.

We doen het samen
Het landelijke netwerk Anders Werken in de Zorg kent een regionale organisatie. Binnen elke regio zijn meerdere organisaties aangesloten. Cardia, Saffier en WelThuis vertegenwoordigen samen de regio Den Haag/ Midden-Holland. De verwachting is dat meer zorgorganisaties uit onze regio zich bij dit initiatief zullen aansluiten. Daar zijn we blij mee! Want met meer organisaties kunnen we nog meer voordeel halen uit de samenwerking in het platform Anders Werken in de Zorg.

Het doel van deze samenwerking is om met minder tijd en inspanning goede zorg te blijven bieden. We steunen elkaar op het gebied van kennisdeling en onderzoek. Maar we helpen elkaar ook met opschalen en uitbreiden van innovaties. Dat betekent dat we niet iedere innovatie zelf gaan uitproberen, maar dit verdelen over de regio. We maken duidelijke afspraken over onderzoek en bij succes kunnen we direct starten met uitvoeren. Als Cardia bijvoorbeeld onderzoek heeft gedaan naar een heupairbag hoeft WelThuis dat niet óók te doen. We maken slim gebruik van elkaars kennis en ervaring waardoor we innovaties beter en gemakkelijker kunnen toepassen. Door als regio het gesprek aan te gaan met leveranciers willen we opschaling van projecten versnellen.

Op naar de toekomst
We delen een gezamenlijk belang. Door samen te werken kunnen we ons sneller en beter voorbereiden op de uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat. Niets doen is geen optie. Met Samen Anders Werken in de Zorg zetten Cardia, Saffier en WelThuis een belangrijke stap naar toekomstbestendige ouderenzorg.

Meer informatie over Anders Werken in de Zorg is te vinden op deze website: https://anderswerkenindezorg.nl/