Over WelThuis

Wet zorg en dwang 

Van Bopz naar Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.

Wat regelt de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast evenals de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening folder geven we uitleg over de Wet zorg en dwang (Wzd).  De wet gaat over onvrijwillige zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. Download de brochure Wet zorg en dwang. Deze brochure is speciaal geschreven voor familieleden. 

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Zowel cliënten van WelThuis als zijn of haar vertegenwoordiger hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten over de Wet zorg en dwang en/of onvrijwillige zorg. De onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CvP) kan die ondersteuning bieden.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden tegen de wil van de cliënt. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar de cliënt het zelf niet mee eens is.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon voor u betekenen?
• De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal
• Helpt om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijst zo nodig door
• Geeft informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
• Ondersteunt u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
• Kan desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

WelThuis werkt samen met de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) van Zorgstem en het LSR.

Als u in Zoetermeer, Gouda, Haastrecht, Stolwijk, Schoonhoven, of Bergambacht woont:
André Maaskant
06 40 17 72 11
a.maaskant@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Als u in Woerden of Linschoten woont:
Rahma Gaznay
06 25 64 48 97
r.gaznay@zorgstem.nl

Als u in Rotterdam of Capelle aan den IJsel woont:
Janina Langbroek
06 21 69 89 03
j.langbroek@hetlsr.nl

Contactgegevens Zorgstem  
• 088 – 678 1000
• info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
• www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Animatiefilmpje met gebarentolk over de cliëntenvertrouwenspersoon
Voor veel cliënten en vertegenwoordigers is de Wet zorg en dwang nog best ingewikkeld. En wat is nu precies de rol van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd? Om een duidelijk beeld te geven wat de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is en wat deze kan betekenen voor cliënten en vertegenwoordigers, maakte Adviespunt Zorgbelang ism Zorgstem cliëntenvertrouwenspersonen, Quasir en LSR – Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap een animatiefilmpje. In eenvoudige taal en met ondersteunend beeld wordt uitgelegd waarvoor je bij de CVP Wzd terecht kunt. Naast een ondertitelde versie, is er ook een versie gemaakt met een gebarentolk, met dank aan Koninklijke Kentalis.
Bekijk het animatiefilmpje >>

Volg ons op