De cliëntenraad van WelThuis locatie De Lindewaard in Linschoten is op zoek naar een enthousiast nieuw cliëntenraadslid, in het bijzonder met enig bestuurlijk inzicht en kennis op het gebied van beleidsnotities. Samen met de locatiemanager doet de cliëntenraad er alles aan om het welzijn van en de zorg voor de bewoners van de Lindewaard zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven.

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan en vertegenwoordigt de belangen van alle bewoners. Gevraagd en ongevraagd adviseert de cliëntenraad over de zorgverlening, die betrekking heeft op wonen, welzijn en zorg binnen de locatie.

Cliëntenraadsleden hoeven niet direct betrokken te zijn bij De Lindewaard. Wel wordt interesse in en affiniteit met de ouderenzorg gevraagd. Cliëntenraadsleden krijgen naast scholing een kleine vaste vergoeding aangeboden. Heeft u o.a. beleidsmatige interesse en/ of ervaring en kunt u zich inleven in de belangen van cliënten? Dan is de cliëntenraad misschien wat voor u! Meer te weten komen? Raadpleeg de volledige profielschets

Heeft u interesse en wilt u meteen reageren? U kunt contact opnemen met de ambtelijk secretaris, Roxane de Koning, bereikbaar via e-mail: r.dekoning@welthuis.nl