De Cliëntenraad van onze woonzorgcentrum De Lindewaard

te Linschoten zoekt

 nieuwe leden!

 

Wegens het vertrek van een huidig lid zijn wij per direct op zoek naar een nieuw lid, in het bijzonder met enig bestuurlijk inzicht en kennis op het gebied van beleidsnotities.

De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle cliënten, die zorg en verpleging ontvangen in ‘De Lindewaard’ in Linschoten en ‘De Thuynen’ in Woerden. Daarnaast denkt de raad mee over het beleid van de zorgaanbieder WelThuis. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd en geregeld op welke manier de cliëntenraden de belangen behartigen. Zij adviseren de locatiemanagers en de directie van WelThuis gevraagd en ongevraagd. Zij houden toezicht op de kwaliteit van zorg en verpleging en denken o.a. mee over zaken als bejegening, voeding, welzijn, veiligheid, medicatiebeleid.

Wij kijken uit naar een medelid die:

  • beleidsmatige interesse en/ of ervaring heeft. In staat is om een beleidsnotitie te kunnen lezen en zich hierover een mening kunnen vormen vanuit cliëntenperspectief.

  • zich kan inleven in de belangen van de cliënt, maar ook voldoende afstand weet te bewaren en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.

  • communicatieve en sociale vaardigheden heeft.

  • de bereidheid heeft om zo nu en dan gebruik te maken van het cursusaanbod op het gebied van medezeggenschap die nodig is voor de uitvoering van de functie.

Heeft u interesse?

Vindt u het belangrijk dat de belangen en de medezeggenschap van cliënten in de zorg en verpleging serieus vertegenwoordigd worden en bent u gemotiveerd om de belangen van cliënten ook daadwerkelijk aan de orde te stellen en heeft u daarvoor ook de tijd. Reageer dan op deze oproep en neem contact op met de ambtelijk secretaris, Roxane de Koning, bereikbaar via e-mail r.dekoning@welthuis.nl.

 

 

Locatie
WelThuis De Lindewaard Linschoten
WelThuis De Thuynen Woerden

Startdatum
Per direct