Op maandag 25 januari kreeg mevrouw Roos uit WelThuis woonzorgcentrum Buytenhaghe in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de eerste van twee prikken om haar te beschermen tegen het coronavirus. Huisarts Aline Pikaar vaccineerde mevrouw Roos en was daarmee de eerste huisarts in Nederland die een bewoner van een woonzorgcentrum, onder behandeling van de huisarts, vaccineerde. Zoetermeer is één van de drie startregio’s (naast Twente en Deventer) die het RIVM inzet voor vaccinatie door huisartsen.

Degenen die nu zijn uitgenodigd voor een vaccinatie, zijn ouderen en mensen met een verstandelijk beperking die wonen in een woonzorgcentrum onder behandeling van de huisarts. In Zoetermeer gaat het in totaal om 450 mensen op 21 locaties die allemaal in de week van 25 tot en met 29 januari gevaccineerd worden. Het vaccin dat gebruikt wordt, is het Modernavaccin. Dat betekent dat ze deze week de eerste prik krijgen, ten minste vier weken later volgt de tweede prik. Twee weken ná die tweede prik is de bescherming optimaal. Ook in woonzorgcentrum De Morgenster worden de bewoners, onder behandeling van d huisarts, vandaag gevaccineerd. Op donderdag 28 en vrijdag 29 januari starten we met het vaccineren van de cliënten van WelThuis, In-Beweging en Transmitt Revalidatie met het Pfizer/ BioNTech vaccin. Deze cliënten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Specialist ouderengeneeskunde van Goudenhart.

WelThuis, In-Beweging, Transmitt en Goudenhart zijn onderdeel van Fundis. Fundis is een netwerkorganisatie. Elke onderneming van Fundis is actief op een specifiek terrein binnen de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Van wijkverpleging tot persoonlijke alarmering, van welzijnsactiviteiten tot paramedische diensten, van revalidatiezorg en verpleeghuiszorg tot huishoudelijke ondersteuning. Door samen te werken binnen de Fundis groep, door nieuwe bedrijven toe te voegen aan de groep of door intensieve samenwerking met partners buiten de groep speelt Fundis flexibel in op de steeds veranderende vraag van zorgvragers.