De kantonrechter hield woensdag 8 maart  zitting in Schuylenburcht omdat er een verschil van inzicht is ontstaan tussen WelThuis en Woningbouwvereniging Oudewater (WbvO), eigenaar en verhuurder van Schuylenburcht.

Om ook hoogbejaarde bewoners en hun familieleden de kans te geven bij de zitting aanwezig te zijn, werd de zitting op locatie gehouden. Een gebeurtenis die niet veel voorkomt. In een overvolle recreatieruimte met bewoners, familieleden van bewoners, de burgemeester van Oudewater en pers hoorde rechter Zuurmond vertegenwoordigers van beide partijen. Een uitspraak laat nog een aantal maanden op zich wachten.

Achtergronden

Met Woningbouwvereniging Oudewater, eigenaar en verhuurder van Schuylenburcht, heeft WelThuis in 1989 een langlopende huurovereenkomst afgesloten. WelThuis heeft met WbvO de afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd over de toekomst van Schuylenburcht, zoals een mogelijke renovatie van het gebouw. Deze voldoet absoluut niet aan de wooneisen van deze tijd en is ook niet geschikt voor zwaardere zorgverlening. Daarnaast krijgt Schuylenburcht als gevolg van veranderende wetgeving (Scheiden van wonen en zorg) geen nieuwe bewoners meer. Van de 57 appartementen zijn er nog slechts 19 bewoond. Steeds meer appartementen staan dan ook leeg.

Procedure

Dit betekent dat  Schuylenburcht geen woonzorglocatie kan blijven van WelThuis tot het einde van de huurovereenkomst per 1 januari 2022. Helaas lukt het WelThuis niet om hierover afspraken te maken met de woningbouwvereniging. Daarom is aan de kantonrechter gevraagd om de huurovereenkomst al eerder, per 1 januari 2018, te ontbinden.

Noodzakelijk

WelThuis betreurt de gang van zaken, maar ziet zich genoodzaakt deze stap te ondernemen. Alle direct betrokkenen bij Schuylenburcht zijn eerder al op de hoogte gebracht van het voornemen van WelThuis. Met iedere bewoner en diens contactpersoon zijn gesprekken gevoerd en samen met hen is en wordt gekeken wat de best passende mogelijkheid is.