De State Hillegersberg biedt nu ook passende kwaliteitszorg voor een waardige laatste levensfase
In samenwerking met huisartsenpraktijk Bergse Bos heeft De State in Rotterdam Hillegersberg twee speciale kamers ingericht voor palliatieve zorg. De kamers zijn beschikbaar sinds 2 mei. Het woonzorgcentrum loopt hiermee vooruit op de realisatie van een specialistische afdeling voor palliatieve terminale zorg als onderdeel van een verbouwingsproject dat in 2022 wordt afgerond. Met de twee kamers voorziet De State Hillegersberg direct in de behoefte aan een zorgzame omgeving, dicht bij huis, waar mensen hun laatste levensfase op een waardige manier kunnen doormaken. Die behoefte is groot in de regio.

De State Hillegersberg, Beethovenlaan 60 te Rotterdam, is onderdeel van woonzorgorganisatie WelThuis, die in totaal zeventien locaties heeft. WelThuis is vastbesloten haar capaciteit voor specialistische palliatieve terminale zorg de komende jaren te vergroten. Hierbij dient de Irishof in Zoetermeer, een specialistische afdeling van woonzorgcentrum WelThuis Vivaldi in Zoetermeer, als voorbeeld. De Irishof geniet een bijzondere reputatie als warme, zorgzame omgeving, waarin de voorwaarden zijn ingevuld om op een waardige manier afscheid te nemen van het leven en elkaar.

Laagdrempelige en gastvrije omgeving
De State Hillegersberg is de tweede WelThuis-locatie die deze vorm van hoogwaardige zorg aanbiedt. De Westerweeren in Bergambacht volgt binnenkort. De specialistische voorzieningen zijn bedoeld voor mensen met een vastgestelde levensverwachting van maximaal drie maanden. De State Hillegersberg en huisartsenpraktijk Bergse Bos tekenen samen voor een laagdrempelige, gastvrije omgeving, waarin een kwalitatief zorgaanbod geborgd is. Die omgeving biedt mensen in hun laatste levensfase een optelsom van kennis en ervaring, de aanwezigheid van zorgprofessionals met kennis voor palliatieve zorgverlening, toegewijde vrijwilligers, de directe nabijheid van generieke verzorgenden en verplegenden, en een kwalitatieve woon- en leefomgeving. Bovendien hebben cliënten toegang tot diverse vormen van aanvullende zorg. Er is maximale ruimte voor intensief contact met partners, familie en vrienden en bekenden.

‘Een waardig afscheid in een omgeving waar iedereen zich thuis kan voelen’
In de regio’s waar WelThuis actief is, ziet de zorgorganisatie de vraag naar professionele opvang en ondersteuning toenemen. Vaak is die vraag acuut. WelThuis-directeur Miranda Schouten legt uit: “De meeste mensen geven de voorkeur aan thuis sterven. Vaak is dat proces intensiever dan verwacht en breekt er een moment aan waarop de situatie te zwaar wordt. Dan is er snel een oplossing nodig, bij voorkeur dicht bij huis. Die oplossing willen wij bieden, op een laagdrempelige manier, en in een omgeving waarin mensen zich thuis en veilig kunnen voelen.”
Wouter Boswinkel van huisartsenpraktijk Bergse Bos, gevestigd op de begane grond van De State Hillegersberg, zegt: “Specialistische palliatieve terminale zorg is in onze deelgemeente een belangrijke aanvulling op het bestaande zorgaanbod. Het betekent dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde wijk kunnen blijven, met hun naasten en bekenden in hun nabijheid. Bovendien staan we altijd klaar om de zorg over te nemen en voort te zetten als de eigen huisarts daar om welke reden dan ook geen mogelijkheden meer voor heeft.”

Korte lijnen, maximale toegankelijkheid
De verwijzing naar de specialistische palliatieve zorgverlening verloopt meestal via de huisarts of het ziekenhuis, maar ook bij de WelThuis cliëntadviseurs kan informatie worden ingewonnen. Cliënten verblijven tijdens hun laatste levensfase in een royale, comfortabele kamer met eigen sanitair. De persoonlijke zorg waarmee ze worden omringd, is afgestemd op individuele lichamelijke, sociale, psychische en spirituele behoeften.
WelThuis legt veel nadruk op eigen regie. Respect voor de wensen, ideeën en beslissingen van de cliënten zijn leidend. Ook zet WelThuis de deur open voor partners en familieleden – in overeenstemming met de Corona-richtlijnen, uiteraard. De aanwezigheid en actieve betrokkenheid van naasten is cruciaal in de laatste levensfase. Als cliënten aangeven de nacht met hun partner door te willen brengen, wordt de kamer ingericht met speciale koppelbedden – eenpersoonsbedden die, eenmaal aaneengeklonken, het comfort bieden van een tweepersoonsbed. Er zijn geen bezoektijden, informatie wordt actief met alle betrokkenen gedeeld. Er is altijd ruimte voor zeer persoonlijke vragen en wensen.

Bijzondere zorg, dicht bij de mensen
Met de inrichting van speciale kamers voor palliatieve terminale zorg in De State Hillegersberg brengt WelThuis deze bijzondere vorm van tijdelijke zorg dicht bij de mensen. De zorg is geïntegreerd in bestaande voorzieningen. Dit biedt unieke garanties op kwalitatieve opvang, begeleiding en medische zorg, toegang tot algemene faciliteiten en tegelijkertijd een warme plek. Cliëntadviseurs van WelThuis zijn beschikbaar voor meer informatie. Ze zijn te bereiken via 088 – 92 93 040 of per mail via info@welthuis.nl.
Aanvullende informatie is te vinden op:
www.welthuis.nl/palliatieve-zorg
www.welthuis.nl/palliatieve-zorg-de-state