WelThuis De Morgenster in Zoetermeer bestaat 50 jaar. Het jubileumjaar werd dinsdag 13 maart officieel ingeluid met een speciale feestdag voor bewoners en genodigden. Burgemeester Aptroot van Zoetermeer opende de middag op originele wijze door per duofiets te arriveren in De Morgenster.

Tijdens de druk bezochte opening gaf de burgemeester een toespraak en overhandigde een oorkonde ter ere van het 50 jarig bestaan van De Morgenster aan locatiemanager Mary van Nieuwenhuizen en Miranda Schouten, bestuurder van WelThuis. Ook werd er van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een vrijwilliger van het eerste uur in het zonnetje te zetten. Mevrouw Kruithof-Troost is namelijk al 50 jaar actief als vrijwilliger in De Morgenster.

Het kloppend hart van de wijk

Het jubileumjaar is vooral bedoeld om wijkbewoners bij De Morgenster te betrekken. Locatiemanager Mary van Nieuwenhuizen vertelt trots: “De Morgenster kent een ‘welkom’ voor alle kwetsbare ouderen, vrijwilligers en organisaties uit de buurt.” Ze vervolgt: “We doen er alles aan om deze ouderen een zinvolle dag te bezorgen en hen de kans te geven te participeren in de buurt. Hiervoor werken we samen met, veelal, lokale ondernemers en organisaties. Andersom is het natuurlijk ook prettig voor de (oudere) buurtbewoners om gebruik te maken van de diensten en activiteiten in De Morgenster.”

Een feestjaar

Het komende jaar staat volledig in het teken van het 50 jarig bestaan. De Morgenster werkt hiervoor nauw samen met het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Dagbestedingscoach Sandra van der Geer vertelt enthousiast: “We geven dit jaar een speciale jubileumkrant uit met onder andere verhalen van vroeger. Ook organiseren we diverse activiteiten, waaronder een Historische middag op 14 april in samenwerking met het Historisch genootschap. Wij roepen hierbij oud-medewerkers van harte op hieraan deel te nemen en mooie herinneringen met elkaar op te halen.”