Gouda, 13 oktober 2023 – Sinds heden beschikken, naast de afdeling jonge mensen met dementie in WelThuis locatie Buytenhaghe, ook het hoofdkantoor en woonzorglocaties de Rozentuin, de State Hillegersberg en de Liezeborgh van WelThuis over het PREZO- keurmerk en daar zijn wij maar wat trots op!

PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg. Het is een werk- en denkmodel, gebaseerd op de landelijke Zorgstandaard. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft zorgprofessionals handvatten hoe het kán. Centraal staan de bewoners.

Tijdens het traject is naar voren gekomen dat WelThuis haar bewoners op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve en verantwoorde zorg. De auditoren waren onder de indruk van de grote betrokkenheid en het enthousiasme van iedereen. Ze waren erg te spreken over de invulling van de persoonsgerichte zorg. Ze hebben gezien dat medewerkers creatief omgaan met vragen van bewoners. Wensen en klachten van bewoners en hun naasten worden serieus genomen. Een compliment voor de organisatie vanwege de manier waarop managers zich richten op de medewerkers, de bewoners en verwanten. Het samen doen wordt op allerlei manieren in de praktijk gebracht, aldus het auditteam.
Trotse Miranda Schouten, directeur van WelThuis “Binnen WelThuis werken we samen aan een zorg-, begeleidings- en activiteitenaanbod dat zo veel mogelijk aansluit op individuele wensen en mogelijkheden van de bewoners. Daarbij hebben wij een gouden regel: Wat de bewoners prettig en belangrijk vinden, is ons uitgangspunt”.

Dit kon natuurlijk niet zonder de grote inzet van onze medewerkers. Voor nu willen wij al onze medewerkers hartelijk bedanken voor hun inzet en vieren we het behalen van het PREZO-keurmerk feestelijk!