Aan de Naomigang in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen wordt een woongebouw met 48 zorgwoningen gerealiseerd. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang en de eerste palen zijn geboord. Op 7 mei 2018 vond in het bijzijn van wethouder Taco Kuiper (Wonen) en wethouder Isabelle Vugs (Zorg) de officiële start van de bouw plaats.

Start van de bouw

Samen met woningcorporatie De Goede Woning, de gemeente Zoetermeer en aannemer De Vries en Verburg en met de toekomstige bewoners en begeleiders vierden we de start van de bouw van het woonzorggebouw. De Goede Woning laat het complex bouwen om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan zorgwoningen in Zoetermeer. WelThuis gaat het gebouw huren. De appartementen zijn bedoeld voor ouderen die 24 uurs zorg nodig hebben.

Aardgasloos

Het woonzorggebouw wordt ‘all-electric’ gebouwd, dus zonder gasaansluitingen. De isolatiewaarde wordt hoog en op het dak komen zonnepanelen. De verwarming vindt plaats met luchtwarmtepompen. Dit past bij de ambitie van De Goede Woning op het gebied van duurzaamheid. De corporatie wil dat al haar woningen in 2035 voorbereid zijn op aardgasloos .

Verhuizing van Montiverdi

De toekomstige bewoners, ouderen met dementie of een lichamelijke beperking, wonen nu in woonzorgcentrum Monteverdi aan de Ondineschouw in Zoetermeer. Dit jaar vindt de inhuizing van een deel van de bewoners naar het nieuwe woonzorggebouw De Boomgaerd aan het Zalkerbos (66 wooneenheden). De andere bewoners verhuizen in 2019 naar de Naomigang. Beide gebouwen worden in opdracht van De Goede Woning gerealiseerd en na oplevering verhuurd aan WelThuis.

Eigentijdse opzet

De opzet van de gebouwen is anders van opzet dan een traditioneel verpleeghuis. Er komen meer privéruimten en minder algemene ruimten. In de nieuwe situatie heeft iedere bewoner een tweekamerappartement met een woonkamer en aparte slaapkamer, waardoor de individuele woonfunctie een belangrijke factor vormt. Daarnaast worden er zes gemeenschappelijke buurtkamers gerealiseerd: per groepsruimte voor acht bewoners.

Planning

Het woonzorggebouw De Boomgaerd aan het Zalkerbos is bijna klaar en wordt naar verwachting in augustus van dit jaar opgeleverd aan WelThuis. De Goede Woning verwacht het woonzorggebouw aan de Naomigang halverwege 2019 op te kunnen leveren.