Privacy statement Guestmanager

In verband met de bezoekregeling per 1 november 2020 bij WelThuis.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Om deze bezoekregeling, voor zowel u als onze medewerkers, zo soepel mogelijk te laten verlopen dient u zich vooraf als bezoeker te registreren in ons afsprakenportaal. Dit registreren is nodig om daarna bij elk afspraakmoment een risicobeoordeling te kunnen doen. Deze risicobeoordeling doen we aan de hand van een aantal gezondheidsvragen. Tevens biedt deze werkwijze de gelegenheid om, indien het aantal Covid-19 besmettingen op een locatie toeneemt, bron-en contactonderzoek te doen.

Welke verwerkingen vinden er plaats?

U registreert zich als gebruiker in ons digitale afsprakenportaal. U registreert uw naam, telefoonnummer, emailadres en de naam van de bewoner. In het afsprakenportaal wordt u gevraagd akkoord te gaan met het bewaren van uw persoonsgegevens door WelThuis en geeft u aan op de hoogte te zijn van en te voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot Corona. Hier wordt door middel van een actieve link verwezen naar de website met het privacy statement en de bezoekregels. Bij elk bezoek wordt u via ons digitale afsprakenportaal een aantal gezondheidsvragen gesteld. Deze gezondheidsvragen zijn om te bepalen of uw bezoek een gezondheidsrisico (voor bewoner of personeel) met zich meebrengt. Indien aan de hand van de gegeven antwoorden blijkt dat uw bezoek een risico vormt, verschijnt dit als melding op het afsprakenportaal. Er gaat tevens automatisch een bericht naar de afdeling om u af te melden. We bewaren in geen geval de losse antwoorden op de gezondheidsvragen. Alleen een succesvolle aanmelding wordt geregistreerd. Uw naam, telefoonnummer en emailadres worden met de GGD gedeeld maar alleen indien er op de locatie een toename van het aantal COVID-19 besmettingen vastgesteld is en er contactonderzoek door de GGD nodig is. De GGD kan contact met u opnemen.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

De medewerkers van WelThuis hebben inzage in de geplande afspraken op hun afdeling. De functioneel beheerder van WelThuis heeft toegang tot het afsprakenportaal voor zover en alleen indien dat noodzakelijk is voor beheerdoeleinden. De leverancier van de software van het afsprakenportaal (Guestmanager, G10) heeft toegang tot ons afsprakenportaal. De softwareleverancier zal echter altijd handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving betreffende de bescherming van Persoonsgegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de softwareleverancier en WelThuis.

Delen van persoonsgegevens met derden

De GGD krijgt de contactgegevens van geregistreerde bezoekers aangeleverd op het moment dat het aantal besmettingen op een WelThuis locatie toeneemt. Het gaat dan om de naam, telefoonnummer en emailadres van de bezoeker en de bezoeklocatie. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WelThuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren uw gegevens 60 dagen in het afsprakenportaal voor het geval er contactonderzoek moet plaatsvinden. De bewaartermijn geldt tot 60 dagen na het laatst geplande bezoekmoment. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.