Krachtenbundeling WelThuis en NCOI van start in Gouda

Gouda, 20 maart 2019 – Op  3 april starten 18 volwassenen, zogenoemde zij-instromers, uit de regio’s Krimpenerwaard, Zoetermeer en Gouda de verkorte BBL Mbo-opleiding tot Verzorgende IG, niveau 3. In september 2017 startte WelThuis al met haar eigen academie, waar specifieke expert lessen worden gegeven in aanvulling op het aanbod van de reguliere BBL opleiding. Mede tijdens het Zorg Job Event, op 29 november vorig jaar, werd duidelijk dat de belangstelling voor zij-instroomtrajecten groot is.

Al meer dan 75 zij-instromers zijn op deze manier bij WelThuis aan het leren en werken. De zorgbranche heeft te maken met een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Dit dwingt ons om te kijken naar alternatieven en een structurele oplossing te vinden voor de steeds schaarser wordende profielen. Concreet betekent de verkorte opleiding dat in plaats van een periode van 3 jaar (36 maanden) deze studenten in 15 maanden afgestudeerde Verzorgende IG worden door middel van het ‘on the job’ opleiden. In de verkorte opleiding vindt leren voor een groot deel in de praktijk plaats, zodat studenten alvast hun nieuwe beroep kunnen vervullen. En dat werkt! Deze vorm van samenwerking is ontstaan middels een co-creatie tussen WelThuis en NCOI. Kortom, de krachten bundelen en allebei doen waar we goed in zijn! Voor WelThuis betekent dit dat zij tweemaal zoveel studenten kunnen opleiden voor haar organisatie.

Door de bundeling van expertise, netwerk en middelen ontwikkelen de partijen een passend opleidingstraject voor kandidaten. De achtergrond van de studenten is heel divers, zowel in leeftijd als in opleidingsniveau en werkervaring. Tijdens dit traject kunnen zij hun opgedane levenservaring verbinden aan de kennis en kunde van het leertraject. Met de mogelijkheid om zo werknemers binnen de ouderenzorg te worden.  Na een kwalitatieve en intensieve selectieprocedure, waaraan 26 geïnteresseerden deelnamen, gaan woensdag 3 april 18 zorgvuldig geselecteerde kandidaten van start. Zij werden getoetst op onder andere motivatie, capaciteiten en competenties.  Na een intensief traject van 15 maanden zullen de leerlingen al hun diploma behalen. Na het behalen van het diploma zijn zij verzekerd van een vaste aanstelling van minimaal 28 uren per week. Tijdens het gehele traject worden de leerlingen begeleid door praktijkbegeleiders, opleidingscoaches en de opleidingsadviseur van WelThuis, docenten en begeleiders van NCOI.

Inspelen op urgentie in de markt
Sectordirecteur NCOI Zorg, Welzijn en Onderwijs, Martin van der Groep is heel blij met de start van de opleiding. “We willen bijdragen aan de grote vraag naar Verzorgenden IG. Door samen op te trekken kunnen we een kwalitatief goede match maken, waarbij de leerlingen precies die vaardigheden en competenties bezitten die nu zo hard nodig zijn in de zorgsector”. Directeur WelThuis, Miranda Schouten ziet de grote voordelen van het samenwerken met NCOI om tot oplossingen te komen voor een urgente vraag in de markt. “Samen kunnen we een grotere vuist maken en vooral ook zij-instromers helpen. We hopen in de toekomst meer soortgelijke trajecten te kunnen starten”.

Dankbaar
Een van de nieuwe talenten is Najat (40 jaar). Zij heeft haar hele leven in een andere sector gewerkt. Toen zij een nieuwe invulling zocht voor haar werkleven kwam zij al snel uit bij de zorg. ‘Het voelde als een logische stap, omdat ik een zorgzaam persoon ben en mensen graag wil helpen. De combinatie van werken en leren is voor mij echt een uitkomst. Ik vind het prettig om een kortdurende opleiding te volgen en om mijn kennis direct in de praktijk te kunnen brengen. Lekker bezig zijn. Het voortraject was voor mij een goede manier om te achterhalen of de zorg iets voor mij kon zijn. Na een gesprek met de WelThuis opleidingsadviseur, Joyce Zuurveld-Breas, wist ik het zeker. Ik wil deze uitdaging aangaan. Ik maak het mensen graag naar de zin. Het is voor deze mensen toch hun laatste levensfase. Als ik er gewoon voor hen kan zijn en kan bijdragen aan de zorg en het welzijn van deze mensen dan geeft dat voldoening. Ik heb ontzettend veel zin om te starten.’

Kick off programma 3 april
10.00 – 10.05 uur Opening (Welkom en agenda)
10.05 – 10.20 uur WelThuis (Directeur WelThuis )
10.20 – 10.30 uur NCOI (Sectordirecteur Zorg)
10.30 – 11.20 uur NCOI (over studeren bij NCOI, inhoud opleiding, BPV)
11.20 – 11.30 uur Koffiepauze
11.30 – 12.30 uur Workshop ‘Slim leren’
12.30 – 13.30 uur Lunch (geregeld door Welthuis)
13.30 – 15.30 uur Sessie met werkbegeleiders
13.30 – 15.30 uur Individuele intakegesprekken (speeddates) projectcoördinator NCOI en student

Locatie
WelThuis
Antwerpseweg 7
2800 AN Gouda

Voor meer informatie kunt u terecht bij Joyce Zuurveld-Breas via j.zuurveld@welthuis.nl of
088-4262115