Over WelThuis

Vertrouwenspersonen locatie de Zevenster

WelThuis locatie de Zevenster kent 2 vertrouwenspersonen. Een algemene vertrouwenspersoon te bereiken via telefoonnummer 088 – 14 40 200 of door uw aanvraag in een dichte envelop bij het secretariaat af te geven. Daarnaast kent de Zevenster een vertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en Dwang. Dit is Chantal van der Wel. U kunt met haar contact opnemen indien u een vraag, wens, adviesvraag of een probleem heeft die te maken heeft met onvrijwillige zorg. U kunt Chantal van der Wel bereiken via telefoonnummer 06 – 28 84 00 19 of per e-mail via c.vanderwel@zorgstem.nl

Volg ons op