Over WelThuis

Huisregels bezoekregeling in COVID-19 tijd

Voor u op bezoek komt:
• U meet uw temperatuur de ochtend voor het bezoek. Bij voorkeur rectaal.
• U blijft thuis als u, of één van uw huisgenoten, (milde) klachten heeft. U meldt dit zo spoedig mogelijk aan uw contactpersoon van de afdeling.
• U neemt geen consumpties mee om te nuttigen tijdens het bezoek.
• Cadeautjes zijn wel toegestaan.

Bij de ontvangst:
• U desinfecteert voor- en na gebruik van de iPad uw handen en beantwoordt de vragen uit de Checklist eigen gezondheid;
• U draagt, in geval van bezoek aan een PG bewoner of wanneer de 1,5 meter niet gehanteerd kan worden, vanaf het moment van binnenkomst tot aan het einde van uw bezoek het door WelThuis verstrekte mondneusmasker. U zet dit op volgens de instructies.
• U past handdesinfectie toe bij binnenkomst.
• U houdt altijd 1,5m afstand tot het personeel en bewoners, ook in de lift;

Tijdens het bezoek:
• U houdt zoveel mogelijk 1,5m afstand tot uw naaste.
• Er vindt geen fysiek contact plaats.
• U maakt geen gebruik van het toilet op de kamer van uw  naaste en ook niet van de gezamenlijke huiskamer. U blijft op de kamer of neemt uw naaste mee naar buiten of mee naar huis. In de locaties waar een restaurant aanwezig is kunt uw daar gebruik van maken. Let op! Vermijd drukke plekken en houd 1,5 meter afstand.
• U past handdesinfectie toe bij het verlaten van de kamer.

Na afloop van het bezoek
• U past handdesinfectie tot op alle plaatsen waar de bezoekregisseur dit van u vraagt.
• U zet het mondneusmasker af en gooit dit weg volgens de instructies.
• U stelt vragen over uw naaste telefonische of per email, maar niet tijdens het bezoek
• U informeert uw contactpersoon binnen de locatie als u na afloop van het bezoek één of meer klachten krijgt die op de Checklist Eigen gezondheid staan.

Deze huisregels zijn opgesteld op basis van de Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in Coronatijd.

 

Volg ons op