De cliëntenraad van WelThuis locatie Het Olympiadehuis in Gouda is op zoek naar een enthousiast nieuw cliëntenraadslid met interesse in en affiniteit met de zorgsector. Samen met de locatiemanager doet de cliëntenraad er alles aan om het welzijn van en de zorg voor de bewoners van Het Olympiadehuis zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven.

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan en vertegenwoordigt de belangen van alle bewoners. Gevraagd en ongevraagd adviseert de cliëntenraad over de zorgverlening, die betrekking heeft op wonen, welzijn en zorg binnen de locatie. De cliëntenraad komt eens in de zes weken bij elkaar op vrijdagmiddag.

Cliëntenraadsleden hoeven niet direct betrokken te zijn bij Het Olympiadehuis. Wel wordt interesse in en affiniteit met de ouderenzorg gevraagd. Cliëntenraadsleden krijgen naast scholing een kleine vaste vergoeding aangeboden.

Kunt u zichzelf kritisch opstellen en wilt u mee denken over het reilen en zeilen van de organisatie? Dan is de cliëntenraad misschien wat voor u!

Neem voor meer infromatie contact op met Madelon Hager, ambtelijk secretaris, via m.hager@welthuis.nl of 06-27087601.