WelThuis heeft in samenwerking met VVT- en onderwijsorganisaties in de regio Midden-Holland een schatkamer vol ‘goud’ in de vorm van innovatieve zorgproducten gelanceerd. Deze digitale kennisbank laat op thema zien welke innovatieve producten kunnen worden ingezet in de ouderenzorg. Studenten en medewerkers van de aangesloten organisaties kunnen het merendeel van de producten lenen en in de praktijk testen. Bekijk de kennisbank hier. Dit is het eerste resultaat van de eerder dit jaar gepubliceerde regionale visie op zorgtechnologie.

Om een goed beeld te krijgen van deze producten kan het vernieuwde Experience Lab in Gouda worden bezocht. In deze proeftuin kunnen verschillende innovaties worden getest. Een bezoek brengen aan het lab kan door het maken van een afspraak via info@campusgouda.nl.

Het is ook mogelijk een product voor maximaal drie weken te lenen en testen in een eigen werk- of schoolomgeving. Gebruik maken van deze uitleenservice kan door het aanmaken van een account via de kennisbank Schatkamer Midden-Holland. Dit is alleen mogelijk voor medewerkers en studenten van de aangesloten organisaties.

Samenwerking
Rondom dit project is er een samenwerking tussen zorgorganisaties Cedrah, WelThuis, Huize Winterdijk, De Zellingen, Sanare Zorg & Welzijn, Vierstroom en Zorgpartners Midden-Holland, onderwijsinstellingen Hoornbeeck College en mboRijnland en Campus Gouda.