Cliëntenraad WOL van WelThuis is op zoek naar een enthousiaste voorzitter. WelThuis beheert woonzorgcentra waar kwetsbare ouderen en chronisch zieken een thuis vinden. Cliëntenmedezeggenschap is voor WelThuis een belangrijke waarde. De organisatie vindt het belangrijk dat bewoners/naasten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt hierbij de bewoners en komt op voor hun belangen.

De locaties Wilgenhoven (Stolwijk), Het Olympiadehuis (Gouda) en De Liezeborgh (Haastrecht) vormen samen een lokale raad. De cliëntenraden binnen WelThuis bestaan uit diverse personen, van jong tot oud, met of zonder een familielid binnen de locatie(s). Iedereen die de zorg een warm hart toedraagt en een bijdrage wil leveren aan het welzijn van de bewoners op de (woonzorg)locaties kan lid worden. De cliëntenraad WOL bestaat momenteel uit drie actieve leden en één aspirant lid.

Wij zijn op zoek naar een voorzitter die:
• ervaring heeft in het leiden van vergaderingen en deze kan sturen door middel van luisteren, samenvatten en bewaken van de agenda en de tijd;
• het vermogen heeft om de mede cliëntenraadsleden aan te sturen op hun verantwoordelijkheid om de gemeenschappelijke belangen van bewoners te behartigen (in plaats van slechts persoonlijke belangen);
• directe ervaring met dan wel betrokkenheid hebben bij de zorg en/of medezeggenschap is een pré;
• gericht is op samenwerking en daarbij een kritisch-positieve instelling kan laten zien;
• in staat is zich goed in woord en geschrift uit te drukken en goed met een computer kan omgaan (bijvoorbeeld deelnemen aan een Teams vergadering);
• goede sociale vaardigheden en goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol discussiëren en optreden) heeft;
• de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de Cliëntenraad.

De cliëntenraad WOL heeft structureel (ongeveer om de vijf weken) overleg met (één van) de locatiemanagers over het reilen en zeilen van de organisatie. Hierbij staat het algemeen belang van de bewoners steeds centraal. De cliëntenraad denkt mee over nog betere zorgverlening en een prettige woonomgeving voor de bewoners. Er wordt onder meer meegedacht over de dagelijkse gang van zaken, zoals kwaliteit van zorg, welzijn en activiteiten voor bewoners.

De voorzitter zit de cliëntenraadsvergaderingen voor en draagt zorg voor een effectieve samenwerking van de lokale cliëntenraad die nog in opbouw is. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter zo mogelijk de cliëntenraad WOL in de CCR van WelThuis. De CCR vergadert zes tot acht keer per jaar. De lokale raad en de voorzitter worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wat biedt de cliëntenraad WOL?
We leven in een maatschappij waarin iedereen het druk heeft. Maar mensen willen en kunnen ook voor elkaar van betekenis zijn. Als cliëntenraad kom je op voor de belangen van de bewoners van WelThuis. Wat maakt het waardevol om lid van deze cliëntenraad te zijn?
• Lid zijn van een betrokken en leuke raad die volop in ontwikkeling is
• Anderen ontmoeten en samenwerken
• Maatschappelijk en sociaal betrokken bezig zijn
• Scherp en actief blijven
• Kennis en vaardigheden inzetten en vergroten
• Zinvol werk doen dat ook bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling
• Cliëntenraadsleden ontvangen een vergoeding voor onkosten en reiskosten
• Mogelijkheid voor scholing of inhuur externe deskundigen voor specifieke situaties

Bent u onze nieuwe voorzitter?
Bent u geïnspireerd geraakt om onze nieuwe voorzitter te worden, wilt u een vergadering van de cliëntenraad bijwonen om te ervaren hoe dat is en waar wij ons voor inzetten? Neemt u dan contact op met de ambtelijk secretaris (Astrid Nielsen) via a.nielsen@welthuis.nl of telefonisch via 06 – 14873017. Wij hopen u snel te mogen ontmoeten!