De Cliëntenraden van WelThuis Buytenhaghe en Vivaldi in Zoetermeer zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe cliëntenraadsleden met interesse in en affiniteit met de zorgsector. Samen met het management doen de Cliëntenraden er alles aan om het welzijn van en de zorg voor de bewoners zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven.

Elke woonlocatie van WelThuis heeft een eigen Cliëntenraad. Dit is een onafhankelijk adviesorgaan en vertegenwoordigt de belangen van alle bewoners van de WelThuis locatie. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de directie en gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht over zaken die betrekking hebben op wonen, welzijn en zorg binnen de locaties. Van de cliëntenraadsleden wordt interesse in en affiniteit met de bewoners gevraagd. Daarnaast dienen cliëntenraadsleden zich kritisch op te stellen, mee te kunnen denken over het reilen en zeilen van de organisatie en affiniteit te hebben met medezeggenschap en belangenbehartiging. De cliëntenraadsleden krijgen naast scholing een kleine vaste vergoeding aangeboden.

Meer weten?
Voor meer informatie of aanmelding kan contact opgenomen worden met Hilde Olijve, ambtelijk secretaris. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag via telefoonnummer 010 5211056 of per e-mail naar h.olijve@welthuis.nl. Het is ook altijd mogelijk om vrijblijvend een cliëntenraadsvergadering bij te wonen.