De cliëntenraad van WelThuis locaties De Thuynen (Woerden) en De Lindewaard (Linschoten) is op zoek naar nieuwe leden en een voorzitter. De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van de bewoners van de WelThuis woonzorglocaties. Dit gaat over onderwerpen van wonen tot zorg en welzijn. De huidige voorzitter vertelt er graag meer over.

Foekje Godschalk is nu ruim drie jaar voorzitter van de cliëntenraad De Thuynen en De Lindewaard. Toen haar pensioen zich aandiende, werd ze lid van de cliëntenraad om mee te denken over onder meer de nieuwbouwlocatie. Nu zoekt ze iemand die het stokje kan overnemen.

Het is een samenspel
“Wij zijn een onafhankelijke raad en komen op voor de bewoners van deze twee locaties. De raad heeft eens per zes weken overleg met elkaar en de managers van beide locaties. Dit kan gaan over dagbesteding, welzijn, kwaliteit van zorg, maaltijden, inrichting van de locaties en meer. Het doel van de overleggen is om de wensen en behoeften van de bewoners in kaart te brengen en zo de best mogelijke zorg te verlenen. Het is een samenspel.”

Successen
“De cliëntenraad is nauw betrokken bij de inrichting en aankleding van de nieuwbouwlocatie. Andere voorbeelden zijn de nieuwe tuininrichting bij de Lindewaard, betere maaltijden door cursussen voor medewerkers, betere hygiëne van de kamers en inspraak in coronatijd. Verder was het zogenoemde Vijverconcert voor de bewoners van De Thuynen een groot succes.”

Nieuwe leden nodig
“Het is de bedoeling dat er drie nieuwe leden komen voor locatie De Thuynen in Woerden, waaronder een voorzitter. Iedereen die ongeveer 8 uur per maand beschikbaar is, kan zich aanmelden voor de cliëntenraad. Het is de bedoeling dat leden betrokkenheid tonen. Bijvoorbeeld door regelmatig naar de locatie(s) te komen. Zo kunnen zij eventuele verbeterpunten beter signaleren en bespreekbaar maken.”

Goed gevoel
“Het geeft een goed gevoel om bij te dragen aan het welzijn van de bewoners van de WelThuis locaties. Daarnaast ontvangen leden een jaarlijkse vergoeding van € 500,00. Het is ook mogelijk om diverse cursussen te volgen, speciaal voor leden van cliëntenraden.”

Meer weten en aanmelden
Hebt u zin om mee te denken of weet u iemand die hier wellicht voor open staat? U kunt contact opnemen met Roxane de Koning, ambtelijk secretaris via telefoonnummer 06 – 2189 2791 of via het e-mailadres van de raad: clientenraadoll@gmail.com. Of neem een kijkje op welthuis.nl/cliëntenraden.