De Cliëntenraad van WelThuis locatie Buytenhaghe is op zoek naar enthousiaste nieuwe cliëntenraadsleden met interesse in en affiniteit met de zorgsector. Samen met het management doet de Cliëntenraad er alles aan om het welzijn van en de zorg voor de bewoners van Buitenhaghe zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven.

Onafhankelijk
De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan en vertegenwoordigt de belangen van alle bewoners van WelThuis locatie Buytenhaghe. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de directie en gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht over zaken die betrekking hebben op wonen, welzijn en zorg binnen de locaties. Van de cliëntenraadsleden wordt interesse in en affiniteit met de bewoners gevraagd. Daarnaast dienen cliëntenraadsleden zich kritisch op te stellen, mee te kunnen denken over het reilen en zeilen van de organisatie en affiniteit te hebben met medezeggenschap en belangenbehartiging. Cliëntenraadsleden krijgen naast scholing een kleine vaste vergoeding aangeboden.

Interesse of meer informatie?
Neem dan contact op met Hilde Olijve via h.olijve@welthuis.nl of 06-51685812.