Preventie maatregelen coronavirus

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in Nederland zijn wij als zorgorganisatie extra alert. De gezondheid van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers is onze eerste prioriteit. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste actuele ontwikkelingen en de maatregelen die binnen WelThuis genomen zijn rondom het Coronavirus. Wij houden nauw contact met de RIVM, GGD en ziekenhuizen in ons werkgebied en we volgen dan ook de adviezen en voorschriften van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). WelThuis neemt maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen en eventuele gevallen zo vroeg mogelijk te signaleren.

Update 24 maart 2023

Het OMT heeft geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen.
Corona-specifieke adviezen zijn vervangen door algemene adviezen voor personen met luchtwegklachten, zoals een griepvirus.

Dat is goed nieuws! Voor bewoners en medewerkers van verpleeghuizen betekent dit dat er meer ruimte is voor ‘maatwerk’ in geval van Corona. Binnen de locaties van WelThuis wonen kwetsbare mensen samen. Voor kwetsbare mensen geldt in het algemeen, dat zij meer kans hebben op een ernstiger verloop van infecties.

Maatwerk afspraken
Mocht er sprake zijn van Corona op een afdeling, dan is het net als bij een Influenzavirus, van belang een uitbraak te voorkomen of te beperken. In dat geval zal de locatie, samen met de medisch behandelaren, maatwerk afspraken maken die verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen. Bij een oplopend aantal besmettingen is quarantaine dan noodzakelijk. Uiteraard doen we er alles aan om dit tot een minimum te beperken.

Algemene hygiëne richtlijnen
We blijven wijzen op de algemene hygiëne richtlijnen:

 • Handhygiëne en hoesten/niezen in de elleboog
 • Thuisblijven als u ziek bent. Mocht u zelf te maken hebben met klachten die passen bij een mogelijke luchtweginfectie, heroverweeg dan uw bezoek aan het verpleeghuis of stel het bezoek uit. Indien dit niet mogelijk is, draag dan een mondneusmasker tijdens uw bezoek.

 

Update 11 november 2022

Aandacht voor basismaatregelen en hygiëne

Aandacht voor basismaatregelen blijft van groot belang om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij vragen bezoekers blijvende aandacht voor de adviezen die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals:

 • Handen wassen;
 • Hoesten en niezen in de elleboog;
 • Bij klachten thuis te blijven;
 • Het halen van een vaccin of boosterprik;
 • Probeer toch ook weer wat meer afstand te houden waar mogelijk;
 • Schud liever geen handen.

Aanvullende update 30 juni 2022

Bezoek in de huiskamers/ buurtkamers Psychogeriatrische afdelingen
In de tijd vóórdat we te maken kregen met het coronavirus was bezoek in de gezamenlijke huiskamers onbeperkt mogelijk. Om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken, werd het bezoek in de huiskamers de afgelopen jaren echter beperkt. Bezoek vond zoveel mogelijk plaats in het appartement, in het restaurant of buiten. Geen bezoekers in de huiskamers werd in eerste instantie als gemis ervaren. Hoe fijn is het immers als bezoek, soms met een kleinkind of een hondje, wat “reuring” brengt in de huiskamer. Of wat aandacht schenkt aan de andere bewoners.

De afgelopen twee jaar hebben we echter geconstateerd dat minder bezoek in de huiskamer, naast het gemis, ook een positieve uitwerking had op het welbevinden van de bewoners. Vele bewoners blijken gebaat te zijn bij de rust in de huiskamers. De hoeveelheid ‘prikkels’ die bewoners met dementie kunnen verdragen, is immers beperkt. Drukte kan leiden tot onrust en zelfs tot probleemgedrag. Om deze reden hebben we, in overleg met de locaties en de cliëntenraad, besloten om voortaan maximaal twee bezoekers tegelijkertijd in de gezamenlijke huiskamer toe te laten. Dit geldt uitsluitend voor de huiskamers waar bewoners wonen met een vorm van dementie. Op het moment dat er meer dan twee bezoekers in de huiskamer zijn kunt u uw bezoek voortzetten in het appartement of restaurant. Hiermee hopen we een rustige, gezellige sfeer te creëren in de gezamenlijke huiskamer, zodat het voor alle bewoners (en bezoekers) een fijne plek is om te verblijven en elkaar te ontmoeten.

Update 24 juni 2022

Landelijk en ook binnen onze locaties, neemt het aantal besmettingen helaas weer toe. Gelukkig hebben bewoners die besmet zijn met het coronavirus over het algemeen milde klachten.

Geen aanscherping op maatregelen
Op dit moment zien wij nog geen aanleiding het preventief mondmaskergebruik in te voeren of andere maatregelen aan te scherpen. We hopen dat we dit zo lang mogelijk kunnen uitstellen. We moeten ons echter voorbereiden op een mogelijke verdere stijging van het aantal besmettingen. Zeker met het oog op de naderende zomerperiode, volgen we de situatie op de voet. Bezoekers en medewerkers zijn uiteraard vrij om preventief een mondmasker te gebruiken wanneer zij zich hier prettig bij voelen. In geval van besmettingen op locatie kan in het uitbraakteam overwogen worden om het preventief gebruik van mondmaskers op de locatie in te voeren. Wanneer dit aan de orde is informeren wij u hier direct over.

Aandacht voor basismaatregelen en hygiëne
Aandacht voor basismaatregelen is opnieuw van groot belang om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij vragen uw blijvende aandacht voor de adviezen die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, voldoende frisse lucht, een zelftest afnemen bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik. Bezoekers vragen wij waar mogelijk toch weer wat meer afstand te houden en liever geen handen te schudden.

Bezoekbeleid
Binnen de locaties van WelThuis gelden de volgende afspraken:
 Bezoek vindt plaats in het bewonersappartement;
 Bezoek is onbeperkt mogelijk;
 Om risico’s te beperken, vragen we bezoek om bij (milde) klachten thuis te blijven. Ook wanneer kinderen (milde) klachten hebben, blijven zij thuis.

Update 24 mei 2022

Corona update
Vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners binnen de locaties van WelThuis, versoepelen we de corona maatregelen zorgvuldig. Ondertstaande versoepelingen gelden ingang van 24 mei 2022:

Geen beperkingen bij activiteiten
Het is niet langer noodzakelijk om activiteiten in zogenaamde “bubbels” te laten plaatsvinden. Hiermee vervallen de laatste beperkingen ten aanzien van de activiteiten! Dit geldt ook voor uitstapjes buiten de locaties.

1,5 meter afstand is niet meer nodig (herhaling)
Het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden is per 30 april komen te vervallen.

COVID-vaccinaties
Het RIVM heeft aangegeven dat er geen nieuwe vaccinatiecampagne voor de zomer plaats hoeft te vinden. Volgens het RIVM is er op dit moment geen aanleiding om specifieke doelgroepen een nieuwe prik te geven. Wel blijven boosterprikken beschikbaar voor mensen die hun herhaalprik nog niet hebben gehad en dit willen.

Bezoekbeleid
Binnen de locaties van WelThuis gelden de volgende afspraken:
 Bezoek vindt plaats in het bewonersappartement;
 Bezoek is onbeperkt mogelijk;
 Om risico’s te beperken, vragen we bezoek om bij (milde) klachten thuis te blijven. Ook wanneer kinderen (milde) klachten hebben, blijven zij thuis.

Alertheid blijft noodzakelijk
We zijn natuurlijk erg blij dat er weer zoveel mogelijk is en dat het aantal besmettingen laag is. Het blijft echter noodzakelijk alert te blijven. Het coronavirus is nog altijd aanwezig! Wij vragen bezoekers dan ook blijvende aandacht te hebben voor de adviezen die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, voldoende frisse lucht, een zelftest afnemen bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik.

 

Update 29 april 2022

Binnen WelThuis versoepelen we, vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners binnen de locaties van WelThuis, de corona maatregelen langzaam en zorgvuldig. Wij zijn verheugd te kunnen laten weten dat wij het besluit hebben genomen om de 1,5 afstandsmaatregel laten vervallen. Het is om die reden ook mogelijk om met meer dan 2 personen per bewoner tegelijk op bezoek te komen. Deze wijziging is zaterdag 30 april ingegaan. Alle overige maatregelen blijven dan ook op dit moment nog ongewijzigd.

Wat betekent dit voor bewoners en bezoekers?

Bezoekbeleid
Binnen de locaties van WelThuis gelden de volgende afspraken:
 Het bezoek verblijft in het eigen kamer/appartement;
 Bezoek is onbeperkt mogelijk;
 Om risico’s te beperken, vragen we bezoek om bij (milde) klachten thuis te blijven. Ook wanneer kinderen (milde) klachten hebben, blijven zij thuis.

Activiteiten in bubbels
Activiteiten met bewoners blijven in bubbels plaatsvinden. Hierin is nog geen versoepeling mogelijk.

Uitstapjes buiten locatie
Uitstapjes buiten de locaties zijn mogelijk maar vinden op dit moment ook nog in de eigen bubbel plaats. Ook hierin versoepelen we nog niet.

Restaurant in de locaties
Ook in het restaurant in onze locatie komt het advies om 1,5 meter afstand te bewaren te vervallen. Het is met ingang van zaterdag 30 april mogelijk om met meerdere bezoekers per bewoner tegelijk plaats te nemen op het terras of in het restaurant.

Samen verder: adviezen voor iedereen
Het virus is er nog steeds. Dus het blijft voor iedereen verstandig om nog steeds de adviezen op te volgen die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, voldoende frisse lucht, een zelftest afnemen bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik.

We kijken uit naar het mooie zonnige weer met hogere temperaturen, waarin het virus hopelijk nog meer naar de achtergrond raakt. Over 3 weken kijken we of we nog verder kunnen versoepelen.

Update 15 april 2022

Update coronamaatregelen
Landelijk worden nog steeds meer coronamaatregelen losgelaten. Vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners van WelThuis willen we binnen de zorglocaties langzaam en zorgvuldig verder versoepelen. Nu het dragen van een mondmasker landelijk niet meer verplicht is, we de besmettingscijfers binnen onze zorglocaties zien dalen en de meeste bewoners een tweede boosterprik hebben gekregen, zijn wij verheugd u te kunnen laten weten dat wij het besluit hebben genomen om ook binnen WelThuis de coronamaatregelen verder te gaan versoepelen.

Preventief dragen mondmasker vervalt

Een eerste stap hierin is dat we het dringend advies voor het preventief dragen van een mondmasker met ingang van morgen, 16 april 2022, laten vervallen. Dit geldt voor bezoekers en voor medewerkers. Als de bezoeker of medewerker dit prettig vindt, kan het mondmasker alsnog gedragen worden. Het staat hen vrij om preventief het masker te blijven dragen, ter bescherming van zichzelf of de bewoner.
Vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners moeten we binnen de locaties verder nog voorzichtig blijven. Alle overige maatregelen blijven dan ook op dit moment nog ongewijzigd.

Wat betekent dit voor bewoners en bezoekers?

Bezoekbeleid
Binnen de locaties van WelThuis gelden de volgende afspraken:
 De 1,5 meter afstandsregel blijft nog van kracht;
 Het bezoek verblijft in het eigen kamer/appartement;
 Bezoek is onbeperkt mogelijk. Vanwege de ruimte en de 1,5 meter afstand maatregel hanteren we maximaal 2 bezoekers per keer. Kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend;
 Om risico’s te beperken, vragen we bezoek om bij (milde) klachten thuis te blijven. Ook wanneer kinderen (milde) klachten hebben, blijven zij thuis.

Activiteiten in bubbels
Activiteiten met bewoners blijven in bubbels plaatsvinden. Hierin is nog geen versoepeling mogelijk.

Uitstapjes buiten locatie
Uitstapjes buiten de locaties zijn mogelijk maar vinden op dit moment ook nog in de eigen bubbel plaats. Ook hierin versoepelen we nog niet.

Update 16 februari 2022

Persconferentie 15 februari 2022
Beetje bij beetje zien we dat de overheid toewerkt na het loslaten van de maatregelen, waardoor de samenleving weer meer open kan. Zo is het thuiswerkadvies voor een deel komen te vervallen en mogen de horeca en cultuursector weer open tot 1.00 uur. Ook komt er een einde aan het maximumaantal gasten dat je thuis mag ontvangen. Dit maakte de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Ernst Kuipers, afgelopen dinsdagavond bekend. Voor een overzicht van de versoepelingen per stap kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Ook bij WelThuis kijken we verlangend uit naar het loslaten van de maatregelen, maar is een iets langere adem nodig omdat bij ons de meeste bewoners vallen onder de groep meest kwetsbaren. Ook is de piek van besmettingen in de verpleeghuiszorg landelijk nog te hoog om op dit moment met alle versoepelingen mee te kunnen gaan. Gelukkig kunnen we wel op een aantal zaken versoepelen.

Bezoekbeleid
Vanaf heden gelden binnen de locaties van WelThuis de volgende afspraken:
– De 1,5 meter afstandsregel blijft van kracht
– Wij adviseren bezoek dringend een mondmasker te gebruiken vanaf het betreden van de locatie; WelThuis verstrekt dit mondmasker.
– Bezoek is met ingang van direct onbeperkt mogelijk. Vanwege de ruimte en de 1,5 meter afstand maatregel hanteren we maximaal 2 bezoekers per keer. Kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend. Om risico’s te beperken, vragen we bezoek om:
 Voorafgaand aan het bezoek een zelftest te doen, ook als bezoeker gevaccineerd is. Wanneer een bezoeker dagelijks op bezoek komt vragen wij hem of haar in ieder geval twee keer per week een zelftest af te nemen;
 Bij (milde) klachten thuis te blijven. Ook wanneer kinderen (milde) klachten hebben, blijven zij thuis;
 Het bezoek verblijft in het eigen kamer/appartement;
 Registratie van uw bezoek bij binnenkomst is niet langer nodig.

Restaurant in de locaties
In de locaties waar een restaurant aanwezig is gelden de volgende dringende adviezen en voorwaarden voor bezoekers:
 Ook in het restaurant geldt het advies om 1,5 meter afstand te bewaren. Om deze reden kunnen maximaal 2 bezoekers per bewoner tegelijk plaatsnemen op het terras of in het restaurant.
 Bezoekers dragen een mondmasker. Als bezoekers zitten mag het mondmasker af. Als bezoekers weer gaan lopen dan moet een nieuw mondmasker op. WelThuis verschaft de mondmaskers bij de entree van de locatie.
 Het tonen van het coronatoegangsbewijs is niet nodig.

Samen verder: adviezen voor iedereen
Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is om met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken. En met versoepelingen. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen, zeker in een woonomgeving waar kwetsbare ouderen wonen. Het virus is er nog steeds. Dus het blijft voor iedereen verstandig om nog steeds de adviezen op te volgen die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is, voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen, testen bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik. Bedankt voor uw medewerking.

Update 26 januari 2022

Persconferentie 25 januari 2022
Het land is weer meer van het slot waardoor er voor iedereen meer mogelijk is. Zo zijn de horeca en de cultuursector weer open tot 22.00 uur. Ook binnen- en buitenevenementen zijn weer mogelijk, maar wel onder strenge voorwaarden. De versoepelingen zijn vanaf 26 januari ingegaan. Dit maakte het kabinet tijdens een persconferentie bekend. Op dinsdag 8 maart besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Bezoekbeleid
Ons bezoekbeleid blijft ongewijzigd: maximaal 4 bezoekers per dag. Vanwege de ruimte en de 1,5 meter afstand maatregel hanteren we maximaal 2 bezoekers per keer. Om risico’s te beperken, vragen we bezoek ook om:
 Voorafgaand aan het bezoek een zelftest te doen, ook als u gevaccineerd bent. Wanneer u dagelijks op bezoek komt vragen wij u in ieder geval twee keer per week een zelftest af te nemen;
 Terughoudend te zijn met bezoek door kinderen tot en met 12 jaar;
 Bij (milde) klachten thuis te blijven. Ook wanneer kinderen (milde) klachten hebben, blijven zij thuis;
 Het bezoek verblijft in het eigen kamer/appartement;
 Bezoekers dragen te allen tijde een mondkapje. WelThuis verstrekt dit mondmasker.

Activiteiten buiten de WelThuis locatie
Als gevolg van de versoepelingen is er weer meer mogelijk t.a.v. activiteiten buiten de locatie. Conform landelijk beleid is bezoek aan bijvoorbeeld een horecagelegenheid weer mogelijk. Wij vragen bewoners en verwanten in dit geval goed om te gaan met de basismaatregelen en mondmaskers zorgvuldig te gebruiken.

Restaurants
Conform de landelijke corona maatregelen zijn de restaurants in de locaties waar dit van toepassing is, vanaf heden ook weer voor bezoekers geopend. Bewoners kunnen weer bezoekers in het restaurant en op de terrassen van de locaties ontvangen.
 Ook hier blijft het belangrijk om die 1,5 meter te bewaken. Om deze reden kunnen maximaal 2 bezoekers per bewoner tegelijk plaatsnemen op het terras of in het restaurant;
 We helpen bewoners en bezoekers door een vaste opstelling van tafels en stoelen te maken. Op deze manier kunnen zo veel mogelijk bewoners hun bezoekers ontvangen;
 Als bezoekers zitten mag het mondmasker af. Als bezoekers weer gaan lopen dan moet een nieuw mondmasker op. WelThuis verschaft de mondmaskers bij de entree van de locatie. Bezoeker geven bij het betreden van de locatie aan of zij een extra mondmasker nodig hebben;
 Het tonen van een coronatoegangsbewijs is niet nodig.

Update 21 januari 2022

Bezoekbeleid
Ons bezoekbeleid wordt verruimd naar maximaal 4 bezoekers per dag. Vanwege de ruimte en de 1,5 meter afstand maatregel hanteren we maximaal 2 bezoekers per keer. Om risico’s te beperken, vragen we bezoekers ook om:
 Voorafgaand aan het bezoek een zelftest te doen, ook als zij gevaccineerd zijn. Wanneer bezoekers dagelijks op bezoek komen vragen wij hen in ieder geval twee keer per week een zelftest af te nemen;
 Terughoudend te zijn met bezoek door kinderen tot en met 12 jaar;
 Bij (milde) klachten thuis te blijven. Ook wanneer kinderen (milde) klachten hebben, blijven zij thuis;
 Het bezoek verblijft in het eigen kamer/appartement;
 Bezoekers dragen te allen tijde een mondkapje. WelThuis verstrekt dit mondmasker.

Mondmaskers
Conform landelijk beleid verzoeken wij bezoekers ook binnen de locaties van WelThuis gebruik te maken van chirurgische mondmaskers, deze worden bezoekers bij de ingang aangeboden. Stoffen mondmaskers bieden onvoldoende bescherming.

Quarantaine beleid
Vanuit de persconferentie is duidelijk geworden dat de quarantaineregels landelijk zijn gewijzigd. Mensen die een boostervaccinatie hebben van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad en is hersteld, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft. Komende dagen zullen deze richtlijnen worden uitgewerkt voor de kwetsbare bewoners van verpleeghuizen. Wij volgen de berichtgeving hieromtrent op de voet. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij ons lopende beleid hierop beoordelen.

Activiteiten
Als gevolg van de versoepelingen is er weer meer mogelijk t.a.v. activiteiten. Conform landelijk beleid is winkelbezoek en bezoek aan een tuincentrum weer mogelijk. Wij vragen u in dit geval goed om te gaan met de basismaatregelen en mondmaskers zorgvuldig te gebruiken.

Diensten door derden
Niet medische contactberoepen zoals thuiskappers en pedicures (zonder medische noodzaak) zijn weer mogelijk.

Kapsalon
Op basis van de landelijke coronamaatregelen zijn de kapsalons in onze locaties vanaf heden weer geopend.

Restaurant
Conform de landelijke corona maatregelen zijn de restaurants in onze locaties in ieder geval tot en met 25 januari 2022 voor bezoekers gesloten.

 

Update 23 december 2021

Bezoekbeleid
Om risico’s te beperken, vragen we bezoek om:
– Voorafgaand aan het bezoek een zelftest te doen, ook als u gevaccineerd bent. Wanneer u dagelijks op bezoek komt vragen wij u in ieder geval twee keer per week een zelftest af te nemen;
– Conform landelijk beleid maximaal 1 keer per dag op bezoek te komen. Vanwege de beperkte ruimte om 1,5 meter afstand te houden vragen wij u met maximaal 2 personen per bewoner te komen. Kinderen t/m 12 jaar uitgezonderd;
– Terughoudend te zijn met bezoek door kinderen tot en met 12 jaar;
– Ook wanneer kinderen (milde) klachten hebben, blijven zij thuis;
– Het bezoek verblijft in het eigen kamer/appartement;
– Bezoekers dragen te allen tijde een mondkapje.

Kapsalon
Op basis van de landelijke coronamaatregelen is de kapsalon in onze locatie in ieder geval tot en met 14 januari 2022 gesloten.

Diensten door derden
Tot en met 14 januari moeten we ook de deuren sluiten voor de thuiskapper en pedicures (voor zover hier geen medische noodzaak aan verbonden is).

Restaurant
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn de restaurants in de locaties waar dit van toepassing is , tot en met 14 januari 2022 voor bezoekers gesloten.

Update 3 november 2021

WelThuis ziet, vanwege het landelijk oplopen van het aantal besmettingen en het landelijk aanscherpen van de coronamaatregelen, aanleiding om wijzigingen aan te brengen in het coronabeleid. Met ingang van 6 november voeren we het dragen van mondmaskers voor bezoekers en medewerkers en de 1,5 meter afstandsregel onder alle omstandigheden weer in. De maatregelen zijn nodig om verspreiding van het virus onder onze kwetsbare bewoners zoveel mogelijk te voorkomen.

1,5 meter afstand binnen de locaties blijft!
We vragen u, in alle gevallen 1,5 meter afstand te houden van bewoners en medewerkers, ook in de liften. Dit vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners, uzelf en de medewerkers. 1,5 meter is een veilige afstand.

Bezoekbeleid
Bezoek binnen de locaties van WelThuis blijft mogelijk zonder corona toegangsbewijs. We vragen bezoekers altijd 1,5 meter afstand tot het personeel en bewoners te houden. Ook vragen we bezoekers om een mondmasker te gebruiken wanneer u de locatie betreedt, tot aan het naar huis gaan, ook als de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Het mondmasker wordt verstrekt door WelThuis.

Tijdens bezoek op het bewonersappartement geldt: als zowel de bewoner als de bezoeker volledig zijn gevaccineerd (of negatief getest) is het dragen van een mondmasker en het houden van 1,5 meter afstand nu ook nodig. Deze maatregel geldt in ieder geval totdat de derde vaccinatie is gegeven (zie onder). Ook wanneer de bezoeker voorafgaand aan het bezoek negatief getest is, geldt het dragen van een mondmasker en het houden van 1,5 meter afstand. Om risico’s te beperken, vragen we bezoek om met maximaal twee bezoekers tegelijk te komen. Bezoek blijft wel meerdere keren per dag mogelijk.

We vragen u extra aandacht voor het naleven van de basisregels:
 Kom niét op bezoek in het verpleeghuis wanneer u of één van uw huisgenoten klachten heeft;
 Houd 1,5 meter afstand. Bescherm uzelf en anderen;
 Schud geen handen;
 Was vaak en goed uw handen;
 Hoest en nies in uw elleboog;
 Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Gebruik mondmasker
Alle medewerkers en bezoekers die in de locaties van WelThuis komen, dragen een mondmasker. Het dragen van een mondmasker is eveneens van toepassing voor contactberoepen als kapper, (muziek) therapeuten, en geldt ook voor vrijwilligers en ZZP-ers.

Voor de WelThuis locaties met een restaurant geldt:
 Hier kan men zonder QR-code terecht;
 Max twee bezoekers per bewoner;
 Ook hier hanteren we de 1,5 meter afstandsregel;
 Het mondmasker mag af tijdens het eten, men zit daarbij aan een tafel.

Landelijk wordt het advies voor het dragen van mondmaskers en de 1,5 meter afstandsregel gekoppeld aan de risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk en ernstig). Zodra het risico naar ‘waakzaam’ wordt omgezet, zou het coronabeleid kunnen worden afgeschaald.

Update 21 september 2021

Dinsdag 14 september zijn er in de persconferentie een aantal wijzigingen met betrekking tot de landelijke coronamaatregelen aangekondigd. Een volledig overzicht van de overheidsmaatregelen kunt u terugvinden op de site van de Rijksoverheid.

1,5 meter afstand binnen de locaties blijft
Hoewel landelijk wordt gesteld dat de 1,5 meter afstand regel per 25 september vervalt, blijft deze binnen de locaties van WelThuis gelden. Dit, vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners, uzelf en de medewerkers. Hoewel we het aantal besmettingen binnen de locaties zien teruglopen, worden we helaas van tijd tot tijd nog altijd geconfronteerd met besmettingen onder zowel medewerkers als bewoners.

Preventief mondmasker gebruik
Ook het preventief gebruik van mondmaskers blijft ongewijzigd. Alle medewerkers die in contact zijn met bewoners waarbij de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden, dragen een mondmasker. Als de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden, is géén mondmasker nodig. Het preventief gebruik van het mondmasker is eveneens van toepassing voor contactberoepen als kapper, (muziek) therapeuten, en geldt ook voor vrijwilligers en ZZP-ers.

Corona toegangsbewijs
In de horeca wordt een corona toegangsbewijs verplicht in eet- en drinkgelegenheden. Binnen de horeca maakt het kabinet echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting. Eet- en drinkgelegenheden in zorglocaties vallen onder de uitzonderingen. Om gebruik te kunnen maken van de restaurants binnen de WelThuis locaties, is voor bezoekers dus geen corona toegangsbewijs nodig. Wanneer bewoners een horecagelegenheid buiten de locatie bezoeken, kan er ook voor hen naar een corona toegangsbewijs gevraagd worden. Zodra er sprake is van een uitje met bewoners georganiseerd vanuit WelThuis buiten de locatie, laten zij dit tijdig aan de bewoners/ 1e contactpersonen weten. De bewoner of de familie kan dan een coronatoegangsbewijs aanvragen (ook een papieren versie) met behulp van een DigiD. U vraagt een papieren corona toegangsbewijs aan met de DigiD van uw naaste of via een speciaal telefoonnummer (0800-1351) middels het BSN-nummer en postcode. Wanneer dit voor u/uw naaste van toepassing is, adviseren wij u dit bewijs zo spoedig mogelijk aan te vragen. Het papieren bewijs is 1 jaar geldig.

Bezoekbeleid
Bezoek binnen de locaties van WelThuis blijft mogelijk zonder corona toegangsbewijs. Wel vragen we bezoekers om een mondmasker te gebruiken als de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Als bezoekers de 1,5 meter afstand kunnen houden zijn mondmaskers niet nodig. Tijdens bezoek op het bewonersappartement geldt: als zowel de bewoner als de bezoeker volledig zijn gevaccineerd (of negatief getest) is het dragen van een mondmasker of het houden van 1,5 meter afstand niet nodig.

Wat betekent dit voor bewoners en bezoekers?
Voor de bewoners en bezoekers wijzigt er op dit moment weinig; als bezoekers de 1,5 meter afstand kunnen houden, is het preventief dragen van mondmaskers niet nodig. Hieronder nog even de coronamaatregelen van dit moment op een rij.

Gebruik mondmasker bezoekers
– Als bezoekers de 1,5 meter afstand kunnen houden zijn mondmaskers niet nodig;
– Dit betekent dat het mondmasker ook op de gangen en bij het betreden van de locatie/afdeling niet gebruikt hoeft te worden, wanneer hier de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Is dit niet het geval, dan is het gebruik van een mondmasker wel noodzakelijk;
– Tijdens bezoek op het bewonersappartement geldt: als zowel de bewoner als de bezoeker volledig zijn gevaccineerd (of negatief getest) zijn de mondmaskers of het houden van 1,5 meter afstand niet nodig. Wanneer u ervoor kiest om wél een mondmasker te dragen, dan kunt u bij het betreden van de WelThuis locatie gebruik maken van de door WelThuis aangeboden mondmaskers. Hieronder en in de instructievideo leggen we uit hoe het mondmasker opgedaan moet worden.

– Voer handhygiëne uit;
– Vouw het masker uit en breng het in model;
– Pak het masker bij de elastieken en plaats het om de oren;
– Schuif het masker tot het goed aansluit;
– Druk de neusklem aan;

Wat betreft de algemene coronamaatregelen geldt nog altijd:
– Bezoek blijft thuis indien de bezoeker (milde) klachten heeft;

– Bezoek houdt altijd 1,5 meter afstand tot het personeel en bewoners, ook in de lift;

– Bezoek meldt zich aan op de iPad op de aanmeldzuil en beantwoordt de vragen uit de checklist eigen gezondheid. Dit geldt voor iedereen die de locatie bezoekt ten behoeve van het Bron- en Contact Onderzoek. Ook contactberoepen en vrijwilligers melden zich aan;

– Bezoek desinfecteert de handen voor en na gebruik van de iPad.

De Stuurgroep COVID WelThuis volgt de ontwikkelingen binnen de WelThuis locaties op de voet en wanneer de situatie ontstaat dat de maatregel opgeheven kan worden plaatsen we een update op de website.

Bedankt voor uw medewerking en uw extra inspanningen om de bewoners, bezoekers, medewerkers en bovenal uzelf optimaal te beschermen.

Update 24 juni 2021

Tijdens de persconferentie van 18 juni 2021 werd bekendgemaakt dat Nederland een grote stap zet. Bijna alles kan op anderhalve meter. Het vaccineren tegen corona gaat hard. Er zijn al ruim 13 miljoen prikken gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig gevaccineerd en ruim 4 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad. Daarbij is vaccinatiegraad onder bewoners en personeel inmiddels hoog. Ook de opnames bij de ziekenhuizen dalen snel. We zien dit ook terug in onze eigen besmettingscijfers. De meeste maatregelen tegen corona zijn daarom niet meer nodig. Het kabinet heeft dan ook besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in ieder geval in het OV, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of een coronatoegangsbewijs. Wat betekent dit voor de bewoners (en de familieleden) van WelThuis?

Afspraken bezoek & activiteiten in tijden van COVID-19

Algemene maatregelen
• Bezoek blijft thuis indien de bezoeker, of één van zijn huisgenoten, (milde) klachten heeft.
• Bezoek houdt altijd 1,5 meter afstand tot het personeel en bewoners, ook in de lift;
• Bezoek meldt zich aan op de iPad op de aanmeldzuil en beantwoordt de vragen uit de checklist eigen gezondheid; Dit geldt voor iedereen die de locatie bezoekt ten behoeve van het Bron- en Contact Onderzoek. Ook contactberoepen en vrijwilligers melden zich aan;
• Bezoek desinfecteert de handen voor en na gebruik van de iPad;

Mondmaskers
• Als bezoekers de 1,5 meter afstand kunnen houden zijn mondkapjes niet nodig;
• Dit betekent dat het mondmasker ook op de gangen en bij het betreden van de locatie/afdeling niet gebruikt hoeven worden, wanneer hier de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Is dit niet het geval, dan is het gebruik van een mondkapje wel noodzakelijk;
• Tijdens bezoek op het bewonersappartement geldt: wanneer zowel de bezoeker als de bewoner volledig gevaccineerd zijn, is het gebruik van een mondmasker of het houden van 1,5 meter afstand niet noodzakelijk. Ook wanneer de bezoeker recent negatief getest is, is het gebruik van een mondmasker niet verplicht. Een negatieve (snel)test van maximaal 24 uur oud is hierbij het uitgangspunt.

Aantal bezoekers
• Vanaf 26 juni kunnen bewoners weer gewoon bezoek ontvangen mits de 1,5 meter kan worden gewaarborgd;
• Hoeveel bezoekers een bewoner dan kan ontvangen is afhankelijk van de grootte van het bewonersappartement;
• Kinderen onder de 12 jaar worden niet als bezoeker gezien.

Restaurants en terrassen
• Bewoners kunnen weer bezoekers in het restaurant en op de terrassen van de locaties ontvangen;
• Ook hier blijft het belangrijk om die 1,5 meter te bewaken. Om deze reden kunnen maximaal 2 bezoekers per bewoner tegelijk plaatsnemen op het terras of in het restaurant;
• We helpen bewoners en bezoekers door een vaste opstelling van tafels en stoelen te maken. Op deze manier kunnen zo veel mogelijk cliënten hun bezoekers ontvangen.

Plaats van het bezoek
• Bezoek vindt plaats in het bewonersappartement, bezoek komt niet op de huiskamers;
• Een bewoner ophalen uit de huiskamer is mogelijk;
• Een wandeling buiten de locatie is mogelijk;
• In overleg met de afdeling, kan de bewoner mee naar huis. Een overnachting in de thuissituatie is ook mogelijk. Bij terugkeer is geen quarantaine noodzakelijk;
• Het is voor bewoners weer mogelijk om op (groeps-) vakantie te gaan. Bij terugkomst is geen quarantaine nodig mits het om een code geel of groen gebied gaat. Is er sprake van een code oranje of rood gebied dan hanteren wij de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid. Meer informatie is te vinden op de website ‘Wijs op reis’;
• Bewoners/bezoekers nemen in de thuissituatie de landelijke maatregelen in acht.

Vrijwilligers
• Vrijwilligers zijn welkom op de locaties
• Per afdeling geldt; maximaal 2 vrijwilligers per huiskamer i.v.m. de 1,5m afstand.

– Wanneer er sprake is van besmettingen/quarantaine gelden andere afspraken. Wanneer dit van toepassing is ontvangen bewoners en familieleden hierover informatie vanuit de locatie –

Update 4 juni 2021

Persconferentie 28 mei 2021
Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open
Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers. Voor een overzicht van alle versoepelingen verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.

Wat betekent dit voor de bewoners van WelThuis?
De landelijke bezoekregels zijn versoepeld, maar de basismaatregelen (waaronder afstand houden) blijven gehandhaafd. Vanwege de beperkte woonruimte van onze bewoners adviseert de Infectie Preventie Commissie dat de bewoner, in navolging van de landelijke richtlijnen, twee keer twee verschillende bezoekers per dag mag ontvangen. Vier bezoekers tegelijk is niet mogelijk vanwege de grootte van de appartementen.

Deze versoepeling is mogelijk dankzij de hoge vaccinatiegraad op de locaties van WelThuis. Kinderen onder de 12 jaar worden niet als bezoeker gezien. Een bewoner is overigens volledig gevaccineerd als deze:
– Eén keer COVID-19 heeft doorgemaakt + twee weken wachttijd na 1 vaccinatie;
– Een periode van twee weken heeft afgewacht na de tweede vaccinatie.

Verder kunnen artiesten weer worden geboekt. Zij mogen alleen buiten optreden. We onderzoeken de mogelijkheid om ook muziektherapie weer toe te kunnen staan. Hierover volgt zo snel mogelijk nieuwe informatie. We zijn heel blij dat deze extra versoepelingen mogelijk zijn! We monitoren deze versoepelingen actief. Wanneer er onverhoopt toch een besmetting met Corona wordt geconstateerd, zijn wij genoodzaakt om hierop te acteren en maatregelen te nemen.

Update 23 april 2021

Het kabinet heeft in de persconferentie van 20 april 2021 enkele versoepelingen van de Coronamaatregelen aangekondigd. De belangrijkste zijn het afschaffen van de avondklok en het deels weer openen van de terrassen vanaf 28 april. Ook gaat de bezoekersregeling thuis van één naar twee personen en mogen alle winkels de deuren weer openen zonder winkelafspraak.

Vaccinatie speelt een belangrijke rol
Landelijk is gesteld dat bij een vaccinatiegraad van
80 procent of hoger er versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. In vrijwel alle locaties van WelThuis is een hogere vaccinatiegraad bereikt. Vrijwel alle bewoners zijn twee keer gevaccineerd. Ook de medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld om zich te laten vaccineren. Om die reden durven we onderstaande extra versoepelingen door te voeren.

Wat betekent dit voor de bewoners van WelThuis?
WelThuis is ontzettend blij met de aankondiging van deze landelijke versoepelingen. Er ontstaat hierdoor nog meer ruimte. Met de landelijke versoepelingen en een vaccinatiegraad van 80% en hoger gaat er weer iets meer mogelijk zijn voor de bewoners in de locaties. We hebben de versoepelingen voor u op een rij gezet:

Terras open
De locaties stellen zo snel mogelijk maar uiterlijk 28 april) het buitenterras weer open voor bewoners en bezoekers. Het is voor een bewoner mogelijk om met maximaal 1 bezoeker op het buitenterras te zitten. 1,5 meter afstand houden blijft daarbij belangrijk, evenals het niet verplaatsen van stoelen en tafels.

Als bezoekers zitten mag het mondmasker af. Als bezoekers lopen dan moet het mondmasker op. WelThuis verschaft de mondmaskers bij de entree van de locatie. Bezoeker geven bij het betreden van de locatie aan of zij een extra mondmasker nodig hebben.

Voor locaties waar verschillende organisaties zijn ondergebracht worden aparte buitenterrassen ingericht. Bewoners en bezoek maken gebruik van het WelThuis terras. Dit zal duidelijk aangegeven zijn.

Restaurant in Buytenhaghe en De Morgenster
In de locatie Buytenhaghe en De Morgenster gaat uiterlijk 1 mei 2021 ook het restaurant weer open voor bewoners en bezoek. Ook hiervoor geldt dat het voor een bewoner mogelijk is om met maximaal 1 bezoeker in het restaurant te zitten. 1,5 meter afstand houden blijft daarbij belangrijk. De zitjes (stoel en tafel) staan tenminste 1,5 uit elkaar om een veilige afstand te waarborgen. Stoelen en tafels mogen niet verplaatst worden.

Brasserie de State/ Plaza Vivaldi komende 2 weken nog niet open
Landelijk is gesteld dat bij een vaccinatiegraad van 80 procent of hoger er versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. In de locatie de State Hillegersberg en Vivaldi is er echter, in verband met het gevestigd zijn van verschillende organisaties met verschillende doelgroepen, gezamenlijk nog geen vaccinatiegraad van 80 procent of hoger bereikt. Om die reden openen we de Brasserie in de State en de Plaza in Vivaldi, waar deze verschillende doelgroepen binnen gemengd samen gaan komen, de komende twee weken nog niet. Over twee weken kijken we of het openstellen van de Brasserie/ Plaza ook verantwoord is.

Meer beweegruimte & activiteiten
De gezamenlijke/centrale activiteiten binnen de locaties worden weer opgestart. Bewoners kunnen ook weer over verschillende afdelingen lopen of op bezoek bij medebewoners. Dit kan enige voorbereiding vragen en zal uiterlijk 1 mei 2021 opgestart zijn. Uiteraard blijft de 1,5 meter afstand bij bezoek en activiteiten van kracht.

Verder geldt voor een reguliere locatie:

Op bezoek naar familie in de thuissituatie
Bewoners kunnen op bezoek buiten de locatie. Hierbij geldt;
– Maximaal naar twee vaste adressen;
– Bezoek aan een horecagelegenheid is vanaf 28 april weer mogelijk en toegestaan;
– Houd u zich aan de landelijke richtlijnen ten aanzien van bezoek in de thuissituatie.
– Overnachten in thuissituatie is toegestaan mits bewoner en thuissituatie is gevaccineerd of een negatieve (snel)test is gedaan niet ouder dan 24 uur. Bespreek de mogelijkheden met uw contactpersoon van de locatie.

Vanaf 28 april 2021 geldt voor de thuissituatie;
– Ontvang maximaal 2 bezoekers per dag;
– De bewoner is dan een bezoeker;
– Alleen indien álle aanwezigen in de thuissituatie volledig gevaccineerd zijn, hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden;
– In alle andere gevallen is 1,5 meter afstand houden nog steeds belangrijk;
– Denk hierbij ook aan het dragen van een mondmasker in situaties waarin géén 1,5 meter afstand gehouden kan worden zoals bijvoorbeeld in de auto. Bij volledige gevaccineerde bewoners én bezoekers, kan het mondmasker af.

Tijdens het bezoek aan onze locaties geldt;
– Er mogen maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag op bezoek komen;
– Dit kan 1 x 2 bezoekers tegelijk zijn of 2 x 1 bezoeker verspreid over de dag;
– Gedurende de week mogen dit verschillende bezoekers zijn;
– Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner hoeft geen mondmasker gedragen te worden. Ook hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden van elkaar. LET OP! Dit geldt alléén op de eigen kamer van de bewoner én indien zowel bewoner als bezoeker volledig gevaccineerd zijn. Ook wanneer de bezoeker voorafgaand aan het bezoek negatief getest is, hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden of een mondmasker gedragen te worden. Hierbij geldt een negatieve (snel)test van maximaal 24 uur oud als uitgangspunt.
– Wanneer de bezoeker zich in de gangen, de entree, in het restaurant en/ of op het buitenterras van onze locaties begeeft, draagt de bezoeker een mondmasker en houdt de bezoeker afstand tot de overige bewoners en medewerkers. Dit geldt niet als de bezoeker op een stoel zit, in dat geval mag het mondmasker af.
– Overige maatregelen zoals thuisblijven en testen bij klachten (ook als u al gevaccineerd bent), de registratie bij binnenkomst en handen wassen blijven van kracht.

We zijn heel blij dat deze extra versoepelingen mogelijk zijn! We vragen iedereen om hier zorgvuldig mee om te gaan. We monitoren deze versoepelingen actief. Wanneer er onverhoopt toch een besmetting met Corona wordt geconstateerd, zijn wij genoodzaakt om hierop te acteren en maatregelen te nemen.

Update 20 januari 2021

Tijdens de persconferentie van woensdag 20 januari zijn extra landelijke maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het Coronavirus. Wilt u alle overheidsmaatregelen nalezen? Bekijk dan de site van de Rijksoverheid.

Naast de veelbesproken avondklok wordt ook het bezoek aan huis beperkt naar maximaal 1 persoon per dag. Dit betekent dat ook bewoners binnen WelThuis maximaal 1 bezoeker per dag mogen ontvangen. Deze maatregel gaat per direct in en geldt minimaal tot en met 9 februari.

Britse variant Corona
Landelijk maakt men zich grote zorgen over de komst van de zeer besmettelijke Britse variant van het Coronavirus. Totdat bewoners en medewerkers het tweede vaccin hebben ontvangen, is het van groot belang zoveel mogelijk risico’s te vermijden. Ook binnen WelThuis! Wij vragen u dringend hier rekening mee te houden bij het bezoeken van uw naaste. U kunt ook gebruik maken van alternatieven als beeldbellen en de babbelbox.

Samen naar buiten voor een wandeling
Bezoek buitenshuis is helaas niet mogelijk. U kunt echter wel samen een wandeling buiten de locatie maken. Wij begrijpen dat deze situatie veel mensen raakt. Wij stellen alles in het werk om onze bewoners, ondanks alle maatregelen, een fijne dag te bezorgen. We moeten helaas nog even alles op alles zetten. Met de start van het vaccineren hopen we dat we deze extra maatregelen snel kunnen terugdraaien.

Basis Coronamaatregelen blijven noodzakelijk
Na vaccinatie gelden nog steeds dezelfde basismaatregelen. Het vaccin beschermt pas na de tweede vaccinatie voor ruim 90% tegen Corona, maar dus niet voor 100%.

Nog even op een rij:
• Desinfecteer of was uw handen met water en zeep bij binnenkomst;
• Registreer uw bezoek bij de iPad bij binnenkomst;
• Raak zo min mogelijk omgeving/ materialen aan;
• Maak geen gebruik van de huiskamers op de afdelingen, alleen op de bewonersappartementen;
• Gebruik uitsluitend het bezoekerstoilet beneden in de hal;
• Houd 1,5 meter afstand in alle gevallen;
• Gebruik een mondmasker wanneer 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is en dus gedurende uw bezoek.

Wij vragen u met klem om bovenstaande richtlijnen op te volgen. Ter bescherming van alle bewoners, familie, onze medewerkers én uzelf.

Update 12 januari 2021 Verlenging landelijke lockdown

Met de verlenging van de landelijke lockdown tot en met 9 februari en nu de Britse Corona variant ook in Nederlandse verpleeghuizen, bijvoorbeeld in Friesland, is aangetroffen, is extra voorzichtigheid geboden. Om die reden verlengen we de huidige bezoekregeling tot en met 19 januari voor een week. Dat betekent bewoners wel bezoek kunnen ontvangen maar dat op bezoek gaan bij familie nog niet mogelijk is. Hoe moeilijk dit  ook is, we kunnen deze maatregel helaas nog niet versoepelen. Een wandeling maken buiten met bezoek kan natuurlijk wel. Dit dringende advies blijft in ieder geval gelden tot en met 26 januari 2021. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen wekelijks blijven afwegen of bezoek buitenshuis tot de mogelijkheden behoort en onder welke voorwaarden.

Toespraak 14 december
Premier Rutte heeft 14 december in een toespraak bekendgemaakt dat er vergaande maatregelen worden genomen om het snel stijgende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Deze maatregelen worden ingezet om contacten tot een minimum te beperken. Supermarkten, bakkers, slagers en andere winkels waar levensmiddelen worden verkocht, kunnen wel openblijven, net als bijvoorbeeld apotheken, drogisterijen en tankstations. Alle niet-essentiële winkels gaan dicht. Ook musea, dierentuinen en pretparken gaan voorlopig weer op slot. Contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen mogen hun werk uitvoeren. Daarnaast moeten scholen en kinderdagverblijven hun deuren sluiten. Mensen wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis niet meer 2 personen te ontvangen (13 jaar en ouder). De maatregelen gelden van 15 december tot en met dinsdag 19 januari. Wilt u alle overheidsmaatregelen nalezen? Bekijk dan de site van de Rijksoverheid..

WelThuis volgt de ontwikkelingen op de voet. Op dinsdag 12 januari, zullen Mark Rutte en Hugo de Jonge in een persconferentie vertellen hoe het er na de 19e uit gaat zien.

Wat betekent dit verder voor de locaties van WelThuis?
– De pedicure blijft alleen komen bij medische problematiek
– De kapsalons in de locaties gaan dicht; ook kappers aan huis (als bezoeker) zijn niet toegestaan;
– De restaurants in de huizen gaan, in lijn van de landelijke maatregelen zoals hotels die ook geen restaurant functie meer mogen hebben, dicht; Hiermee willen we het aantal bewegingen in de locaties beperken.

Wat betekent dit voor bewoners en bezoekers?
Ook en juist in deze periode van lockdown is het zo belangrijk dat we ons aan de regels houden; dat staat voorop! Verder blijft het bezoekbeleid zoals het was. Nog even op een rij:

Reguliere afdeling
Als bewoners, van een reguliere afdeling, bezoek willen ontvangen dan is dat mogelijk en zijn er twee mogelijkheden:
• Maximaal 1 x per dag een bezoek van 2 personen
• Maximaal 2 x per dag een bezoek van 1 persoon

Feestdagen binnen WelThuis
Tijdens eerste en tweede kerstdag, oudjaar en nieuwjaarsdag is het mogelijk om desgewenst een hapje en drankje te nuttigen in het bewoners appartement. Dat betekent dat de mondmaskers af mogen om iets te nuttigen. In alle gevallen moet er een minimale afstand van 1,5 meter aangehouden worden. Na het eten en drinken moet een schoon mondmasker opgezet worden. De extra mondmaskers verstrekt WelThuis bij de ingang.

Afdeling in quarantaine of COVID-unit
Bovenstaande uitzondering geldt alleen bij het bezoeken van een reguliere afdeling en niet voor een afdeling in quarantaine of een COVID-unit.

Voor een afdeling in quarantaine geldt voor eerste en tweede kerstdag, oudejaar en nieuwjaarsdag hetzelfde als nu:
• 1 x per dag 2 bezoekers
• De persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen uiteraard niet af

Voor een COVID-unit geldt voor eerste en tweede kerstdag, oudejaar en nieuwjaarsdag:
• Per bewoner 1 bezoeker per dag voor maximaal 2 uur ontvangen
• De persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen uiteraard niet af

Nog even op een rij:
• Desinfecteer of was uw handen met water en zeep bij binnenkomst;
• Registreer uw bezoek bij de iPad bij binnenkomst;
• Raak zo min mogelijk omgeving/ materialen aan;
• Maak geen gebruik van de huiskamers op de afdelingen, alleen op de bewonersappartementen;
• Gebruik uitsluitend het bezoekerstoilet beneden in de hal;
• Maximaal 2 bezoekers per dag (reguliere afdeling)
• Houd 1,5 meter afstand in alle gevallen
• Gebruik een mondmasker wanneer 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is;

Update 11 december 2020

Persconferentie 8 december

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van 8 december bekendgemaakt dat de landelijke maatregelen richting de feestdagen niet versoepeld worden. Daarvoor is het aantal positieve tests in Nederland de afgelopen dagen te hoog. Wilt u alle overheidsmaatregelen nalezen? Bekijk dan de site van de Rijksoverheid.

Het huidige bezoekbeleid van WelThuis wordt dan ook voortgezet. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat betekent dat voor bewoners en familie?

Als bewoners, van een reguliere afdeling, bezoek willen ontvangen dan is dat mogelijk en zijn er twee mogelijkheden:

 • Maximaal 1 x per dag een bezoek van 2 personen
 • Maximaal 2 x per dag een bezoek van 1 persoon

Feestdagen binnen WelThuis

Tijdens eerste en tweede Kerstdag, oudjaar en Nieuwjaarsdag is het mogelijk om desgewenst een hapje en drankje met uw naaste te nuttigen in het bewoners appartement. Dat betekent dat de mondmaskers af mogen om iets te nuttigen. U houdt daarbij in alle gevallen een minimale afstand van 1,5 meter aan. Na het eten en drinken dient u een schoon mondmasker op te zetten. U kunt tijdens deze dagen desgewenst zelf een consumptie meenemen. De extra mondmaskers verstrekt WelThuis bij de ingang. Bent u van plan samen iets te eten, geeft u dit dan direct bij binnenkomst aan.

Afdeling in quarantaine of COVID-unit

Bovenstaande uitzondering geldt alleen bij het bezoeken van een reguliere afdeling en niet voor een afdeling in quarantaine of een COVID-unit. Voor een afdeling in quarantaine geldt voor eerste en tweede Kerstdag, oudejaar en Nieuwjaarsdag hetzelfde als nu:

 • 1 x per dag 2 bezoekers
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen uiteraard niet af

Voor een COVID-unit geldt voor eerste en tweede kerstdag, oudejaar en nieuwjaarsdag:

 • Per bewoner 1 bezoeker per dag voor maximaal 2 uur ontvangen
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen uiteraard niet af

Nog even op een rij:

 • Desinfecteer of was uw handen met water en zeep bij binnenkomst;
 • Registreer uw bezoek bij de iPad bij binnenkomst;
 • Raak zo min mogelijk omgeving/ materialen aan;
 • Maak geen gebruik van de huiskamers op de afdelingen, alleen op de bewonersappartementen;
 • Gebruik uitsluitend het bezoekerstoilet beneden in de hal;
 • Maximaal 2 bezoekers per dag (reguliere afdeling)
 • Houd 1,5 meter afstand in alle gevallen
 • Gebruik een mondmasker wanneer 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is; 

COVID-19 vaccinatie

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bepaald wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt. En op welke locaties deze vaccins worden toegediend:

 • Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. Zij komen in aanmerking voor inenting met het vaccin van BioNTech/Pfizer, mits het eind december door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) wordt goedgekeurd. Deze groep wordt gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten.
 • Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Ook zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden.
 • Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Deze groepen krijgen in hun eigen woonomgeving het vaccin van Moderna aangeboden. Naar verwachting nemen EMA en de Europese Commissie medio januari een besluit over toelating van dit vaccin.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Op 11 december sluiten we aan bij een digitale raadpleging van Actiz over dit onderwerp. We stellen alles in het werk om zo snel én zorgvuldig mogelijk de voorbereidingen voor het vaccineren te kunnen treffen.

Update 19 november 2020

Tijdens de persconferentie van 17 november heeft het kabinet besloten de gedeeltelijke lock down voort te zetten. Hoewel er enkele versoepelingen mogelijk zijn, blijven we het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. Wilt u alle overheidsmaatregelen nalezen? Bekijk dan de site van de Rijksoverheid. Binnen WelThuis is de situatie nog niet op het niveau dat we de tijdelijke verzwaring kunnen opheffen. We hebben daarom besloten om het bezoekbeleid van de afgelopen 2 weken te handhaven.

Wat betekent dat voor bewoners en bezoekers?
Als bewoners bezoek willen ontvangen dan is dat mogelijk en zijn er twee mogelijkheden:
• Maximaal 1 x per dag een bezoek van 2 personen
• Maximaal 2 x per dag een bezoek van 1 persoon

Wanneer een bewoner of een afdeling in quarantaine zit stellen wij bezoekers hiervan op de hoogte en is op bezoek komen nog steeds mogelijk maar dan onder andere voorwaarden en bespreken we de frequentie.  Zodra we de maatregelen aanpassen informeren plaatsen wij hierover een update op de website.

Uiteraard blijven de bestaande andere maatregelen ook van kracht.
– Desinfecteer of was uw handen met water en zeep bij binnenkomst; Registreer uw bezoek bij de iPad bij binnenkomst.
– Raak uw naaste, hoe graag u ook wilt, niet aan;
– Raak zo min mogelijk omgeving/ materialen aan;
– Ga niet op zoek naar een verzorgende, stel vragen via telefoon of e-mail;
– Maak geen gebruik van de huiskamers op de afdelingen;
– Gebruik uitsluitend het bezoekerstoilet beneden in de hal;
– Houd in alle gevallen 1,5 meter afstand en wanneer dit niet mogelijk is draagt u preventief een mondmasker. WelThuis verstrekt het mondmasker.

Om ervoor te zorgen dat het mondmasker op de juiste wijze gebruikt wordt vragen wij alle bezoekers onderstaande instructiekaart te raadplegen en/ of de instructievideo te bekijken. Klik hier voor de video.

Het is in het belang van uw naaste, de overige bewoners, de medewerkers en van uzelf dat alle maatregelen opgevolgd worden. Bedankt voor uw medewerking!

 

Update 5 november 2020

Bezoek tijdens verzwaring gedeeltelijke lockdown

Tijdens de persconferentie van 3 november heeft de regering extra maatregelen afgekondigd om COVID-19 verder te bedwingen. Een van de maatregelen is om zo min mogelijk bezoek te ontvangen, omdat er veel besmettingen in huiselijke kring plaatsvinden. WelThuis stelt alles in het werk om besmettingen te voorkomen en voert deze maatregel dan ook, voor de komende 2 weken, door in het bezoekersbeleid.

Als u op bezoek wilt komen, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Maximaal 1 x per dag een bezoek van 2 personen
 • Maximaal 2 x per dag een bezoek van 1 persoon

Deze maatregel geldt in ieder geval van woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november 23.59 uur. Bezoekers moeten natuurlijk altijd de 1,5 meter afstand tot elkaar houden en ook de hygiënemaatregelen naleven.

Update 19 oktober 2020

Zorgbonus voor (zorg)medewerkers – voormalig werknemers WelThuis

De door de regering toegezegde zorgbonus roept veel vragen op. Ook binnen WelThuis merken we dit. De verschillende organisaties binnen de Fundis groep, waar WelThuis onderdeel van is, kijken samen naar de door VWS opgestelde voorwaarden. Brancheorganisatie Actiz heeft een advies opgesteld voor de zorgaanbieders. Dit advies stelt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen functies die wel of geen aanspraak zouden kunnen maken op deze bonus en dat in principe voor alle medewerkers, binnen de door VWS aangegeven inkomensgrens van twee maal bruto modaal (t/m FWG 70), de bonus zal worden aangevraagd. Dit advies is gebaseerd op het feit dat iedere medewerker direct/indirect een bijdrage heeft geleverd.

Voormalig werknemers WelThuis

Binnen Fundis zullen wij de zorgbonus uiterlijk 29 oktober 2020 voor alle medewerkers die aan de criteria voldoen aanvragen. Ben je voor 1-9 uit dienst gegaan, maar wel werkzaam geweest bij WelThuis in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020? Geef dan actief bij ons aan dat  je  aanspraak zou willen maken op de zorgbonus via WelThuis. Doe dit alleen wanneer deze niet reeds aangevraagd is door een andere werkgever. Iedere medewerker heeft eenmaal recht op de zorgbonus. Je kunt dit tot uiterlijk 29 oktober 2020 bij ons kenbaar maken via personeelsadministratie@welthuis.nl

De overheid zal in de maanden na ontvangst de aanvragen beoordelen. Onduidelijk is wat de eventuele consequenties zullen zijn als het totaal van de ingediende aanvragen groter is dan het totale landelijk beschikbare budget. De termijn waarop de bonus uitbetaald zal worden aan de zorgaanbieders, zodat zij kunnen uitkeren aan de medewerkers, is op dit moment ook nog onduidelijk.

Update 13 oktober 2020

Tijdens de persconferentie van 13 oktober kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een gedeeltelijke lockdown aan. Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen zij door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Klik hier voor alle maatregelen.

Restaurants

Nu de horeca weer haar deuren weer moet sluiten, willen we benadrukken dat de restaurants in de WelThuis locaties geen vergelijkbare publieke functie vervullen. De restaurants kunnen open blijven voor bewoners en hun bezoek, er geen uitgebreide lunch/hapjes geserveerd worden,  met maximaal 30 personen in een ruimte en we 1,5 meter afstand bewaken.

Preventief dragen mondmasker

Met ingang van 30 september 2020 wordt binnen alle locaties van WelThuis preventief gebruik gemaakt van chirurgische mondmaskers type IIR. Dit gebeurt op advies van de GGD als reactie op het landelijk toenemend aantal Corona besmettingen. Alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers die in contact zijn met de bewoner waarbij de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden. Als de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden, is géén mondmasker nodig. Dit betekent dat het mondmasker ook op de gangen en bij het betreden van de locatie/afdeling gebruikt worden, aangezien hier de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.

Het is goed om te weten dat verpleeghuislocaties geen ‘publieke binnenruimte’ zijn.

Update 17 juli 2020

Met ingang van 1 juli gingen de toegangsdeuren van alle locaties van WelThuis open. De bezoektijden per locatie werden weer conform de periode vóór Corona.  Na 2 weken vond evaluatie van de bezoekregeling plaats. Onderstaand is de bezoekregeling weergegeven zoals deze geldt met ingang van 18 juli:

De bezoeker hoeft geen afspraak te maken. Dit betekent dat spontaan bezoek mogelijk is. Hiertoe wordt gewerkt met de applicatie “Questmanager”; een zuil met Ipad waarin u zich digitaal registreert bij aankomst op de locatie en de gezondheidscheck wordt afgenomen. Dit ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Bij het verlaten van de locatie hoeft de bezoeker zich niet langer af te melden.

Vrijwilligers kunnen weer ingezet worden in de huiskamers en bij activiteiten als wandelen, schilderen e.d. Alles met inachtneming van 1,5m afstand. Vrijwilligers en externe bezoekers zoals de mobiele kapper, de schoonheidsspecialiste, de pedicure, de beweegagoog en de muziektherapeute registreren zich ook in Questmanager. We kijken, samen met de leverancier van Questmanager, naar de mogelijkheid om het registratieproces te optimaliseren waardoor het registeren nog efficiënter kan verlopen.

Op piekmomenten tussen 11.00 – 17.00 uur zal de bezoeker bij de ingang van de locatie zoveel mogelijk worden ontvangen door de bezoekregisseur die tevens instructies geeft. Ook naast de piekmomenten dient u zich bij binnenkomst ook aan te melden. Wij willen bezoekers dringend verzoeken dit ook te blijven doen. Registratie blijft van cruciaal belang bij het indammen van het virus door middel van bron- en contactonderzoek!

Bezoek vindt alleen plaats op de appartementen, niet op de huiskamers. Hiermee blijft de gezamenlijke huiskamer op een veilige manier beschikbaar voor bewoners.

Er zijn maximaal 3 bezoekers per bewoner tegelijk welkom. Dit kan echter alleen waar 1,5m afstand gewaarborgd is binnen het appartement. Dit is dus per locatie verschillend. Wanneer een extra bezoeker bij een bewoner binnenkomt, verwachten we dat dit onderling afgestemd wordt.

Als er een besmetting is, wordt een zo klein mogelijke afdeling gesloten voor bezoek. In kleinere locaties is dit helaas niet mogelijk. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig is. Wij zullen betrokkenen zo spoedig mogelijk informeren wanneer dit nodig mocht zijn.

Het aanhouden van 1,5m afstand blijft het uitgangspunt.

Het gebruik van mondmasker bij niet instrueerbare bewoners wordt door ons geadviseerd, we laten de beslissing bij de bezoeker. WelThuis verstrekt hiertoe een chirurgisch mondmasker.

T.a.v. bezoek/wandeling buiten de locatie geldt; vermijd drukke plaatsen. Indien een restaurant op de locatie aanwezig is, kan deze gebruikt worden met 1,5m afstand.

Een familielid mag een naaste voor een bezoek aan familie mee naar huis nemen. Dit dient doorgegeven te worden aan de contactpersoon op de afdeling waar de bewoner verblijft. Het advies voor wat betreft het vervoer is om dit per auto te doen. Altijd 1,5 meter afstand in acht nemen (rechts achterin) en na 1 juli is dan het advies om, wanneer je niet uit één huishouden bestaat en wel in één auto zit, een niet chirurgisch mondmasker te dragen.
De babbelboxen worden zoveel mogelijk in tact gelaten voor bezoekers/bewoners die fysiek bezoek nog spannend vinden. Daarnaast worden de babbelboxen ook zoveel mogelijk beschikbaar gehouden voor een mogelijke tweede golf.

Gelieve geen gebruik te maken van het toilet op het bewonersappartement. Desnoods kunt u gebruik maken van de algemene toiletten.

Dit kader gaat per 18 juli 2020 in.

Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een besmetting op locatie, dan wordt in overleg met de GGD, een bron- en contactonderzoek uitgevoerd.

Update 30 juni 2020

Persconferentie 24 juni

Op woensdag 24 juni kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie onder andere de verdere versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen aan. Het loslaten van beperkingen in onze locaties vinden wij goed nieuws, maar ook spannend. We willen benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de regel van 1,5 meter afstand blijft houden.

De bezoekregeling is tot stand gekomen in goed overleg met de Cliëntenraad, de OR, de Stuurgroep COVID Fundis en de Infectie Preventie Commissie van Fundis.

De bezoekregeling vanaf 1 juli
Met ingang van 1 juli gaan de toegangsdeuren van alle locaties van WelThuis en de herstelbedrijven open. De bezoektijden per locatie zijn conform de periode vóór Corona. De bezoeker hoeft geen afspraak te maken. Dit betekent dat spontaan op bezoek komen mogelijk is. Hiertoe wordt gewerkt met de applicatie “Guestmanager”; een zuil met iPad waarin bezoek zich digitaal registreert bij aankomst op de locatie en de gezondheidscheck wordt afgenomen. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een besmetting op locatie, dan wordt in overleg met de GGD, contactonderzoek uitgevoerd.  De bezoeker wordt bij de ingang van de locatie ontvangen door de bezoekregisseur die tevens instructies geeft. Bezoek vindt alleen plaats op de appartementen, nog niet op de huiskamers. Hiermee blijft de gezamenlijke huiskamer op een veilige manier beschikbaar voor bewoners.  Er zijn maximaal 3 bezoekers per bewoner tegelijk welkom. Dit kan echter alleen waar 1,5 meter afstand gewaarborgd is binnen het appartement. Dit is dus per locatie verschillend.

Wanneer extra bezoek binnenkomt, verwachten we dat dit onderling afgestemd wordt. Het mogelijk ontstaan van piekmomenten van bezoek binnen de locatie zal gemonitord worden en kan leiden tot bijstelling van deze afspraak na evaluatie.

Als er onverhoopt toch een besmetting met het coronavirus op de locatie wordt geconstateerd, wordt een zo klein mogelijke afdeling gesloten voor bezoek. In kleinere locaties zal dit al snel betekenen dat de hele locatie moet worden gesloten. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig is. Wij zullen bewoners en familieleden zo spoedig mogelijk informeren wanneer dit nodig mocht zijn.

Het aanhouden van 1,5 meter afstand tussen bewoners en medewerkers blijft het uitgangspunt. Er zijn geen vooraf bepaalde looproutes nodig wanneer bezoek 1,5 meter afstand aanhoudt. Het maximaal aantal mensen in de lift staat aangegeven. Het gebruik van mondmasker bij niet instrueerbare bewoners wordt om deze reden gecontinueerd. WelThuis verstrekt hiertoe een chirurgisch mondmasker. T.a.v. bezoek/wandeling buiten de locatie geldt; vermijd drukke plaatsen. Indien een restaurant binnen de locatie aanwezig is, kan deze gebruikt worden met 1,5 meter afstand.

De bezoeker kan de bewoner voor een bezoek aan familie mee naar huis nemen. Dit kan aan de contactpersoon op de afdeling waar de bewoner verblijft worden doorgegeven.nHet advies voor wat betreft het vervoer is om dit per auto te doen. Altijd 1,5 meter afstand in acht nemen (rechts achterin) en na 1 juli is dan het advies om, wanneer je niet uit één huishouden bestaat en wel in één auto zit, een niet chirurgisch mondmasker te dragen.

Op bezoek komen
Hoe het werkt: registreren wanneer een bezoeker op bezoek komt. Bij aankomst op de locatie dient de bezoeker de volgende stappen te doorlopen:
– Via de aanmeldzuil bij de entree van de locatie registreert hij/ zij de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam van de bezoeker, telefoonnummer, e-mailadres, kamernummer en naam de bewoner die hij/ zij bezoekt.
– We vragen de bezoeker om akkoord te gaan met het bewaren van de persoonsgegevens (1 maand) en hij/ zij doorloopt de gezondheidscheck.
– Wij wijzen de bezoeker nogmaals op onze bezoekregels en uitgangspunten.

Door het aanklikken geeft de bezoeker aan dat hij/ zij voldoet aan de regels en dat hij/ zij akkoord gaat met het bewaren van de persoonsgegevens. De registratie is voltooid. De andere vormen van mogelijkheden tot contact die er nu zijn, zoals beeldbellen en bezoek in de ontmoetingsruimte blijven gehandhaafd. Deze verdere versoepeling van de bezoekregeling is daar geen vervanging van.

Update 9 juni 2020

Persconferentie 3 juni
Op woensdag 3 juni kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie onder andere de verdere versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen aan.

Verdere versoepeling bezoekregeling
Vanaf 25 mei maar uiterlijk vanaf 15 juni mogen locaties die virusvrij en klaar voor bezoek zijn, weer bezoek ontvangen. In de fase waarin we ons nu bevinden, ook wel fase 1 genoemd, mogen we maar één vaste bezoeker per bewoner toelaten. Dit is landelijk bepaald. WelThuis is erg blij met het feit dat het op bezoek gaan bij uw naaste weer mogelijk is. Van deze bezoekmogelijkheid wordt dankbaar gebruik gemaakt. De eerste bevindingen zijn overwegend positief. Het merendeel van de bezoekers kiest ervoor om buiten een wandeling te maken.

Vanaf 15 juni mogen we, mits je als locatie minstens twee weken fase 1 hebt doorlopen, het bezoekbeleid verder versoepelen. Dat is een maand eerder dan het kabinet zich tot dusver voornam. Ook dit is landelijk bepaald. De datum van openstelling van de locatie is dus bepalend voor wanneer een locatie de volgende fase in kan gaan. De versoepeling in fase 2 is:

3 momenten per week (van maximaal 1 uur) voor maximaal 3 verschillende vaste bezoekers. Voorlopig geldt: maximaal 1 bezoeker per bezoekmoment. Locaties stellen de bewoners en familieleden per brief op de hoogte en hierin delen zij ook de ingangsdatum van fase 2.

Volgens landelijk beleid zal in een volgende fase een verdere versoepeling mogelijk zijn. Fase 2 moet minstens 2 weken doorlopen zijn alvorens de overgang naar de volgende fase mogelijk is. Ook in fase 2 is de keuze in welke vorm bezoek plaatsvindt, aan de bewoner en/of vertegenwoordiger. Het is mogelijk om bezoek in eigen bewonersappartement te ontvangen of om buiten een wandeling te maken.

Aanvullend is het met ingang van heden voor een bewoner met een somatische indicatie mogelijk is om, onder strikte voorwaarden, 3 momenten (van maximaal 1 uur per keer) in de week alleen naar buiten te gaan. Strikte voorwaarden zijn onder andere:
– Vermijd drukke plekken
– Breng geen bezoek aan winkels/ kapper etc.
– Het uur dat de bewoner afwezig is moet door de locatie geregistreerd worden.

Met mooie en warme dagen in het vooruitzicht is het fijn dat de mogelijkheid om alleen naar buiten te gaan er nu ook is.

Wij willen benadrukken dat het belangrijk blijft dat, omwille van de veiligheid van uw naaste, de andere bewoners en onze medewerkers, de richtlijnen worden opgevolgd. Bij vragen neem contact op met de contactpersoon van de locatie. Samen voelen we de verantwoordelijkheid om te zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting en verspreiding van het virus en anderzijds alle aspecten met betrekking tot kwaliteit van leven.

Het is goed om te weten dat de alternatieve contactmogelijkheden, die de afgelopen periode zijn opgezet, gelegenheid blijven bieden tot contact met uw naaste. Ook wanneer de locatie opengesteld is voor bezoek. Dit kan zijn via de ontmoetingsruimte/ babbelwand en via beeldbellen.

De versoepeling van de bezoekregeling brengt onvermijdelijke risico’s met zich mee. Dit vraagt om een weloverwogen gefaseerde en gecontroleerde aanpak waarbij deze risico’s geminimaliseerd worden. Wij vragen uw begrip voor een zorgvuldige voorbereiding om de veiligheid van uw naaste, de andere bewoners en onze medewerkers te kunnen waarborgen.

Update 22 mei 2020

Persconferentie 19 mei 2020
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge spraken Nederland dinsdag 19 mei toe en maakten bekend hoe we verder gaan na 1 juni. De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. De essentie van de maatregelen is: Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en thuiswerken zal de komende tijd de norm blijven. De aanpak heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Versoepeling bezoek verpleeghuis
Vanaf maandag 11 mei is een eerste stap gezet in een versoepeling van de bezoekregeling. In 26 verpleeghuislocaties in Nederland is onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan, bij wijze van pilot. Met de kennis en ervaring die is opgedaan uit onderzoek en op deze pilotlocaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig de bezoekregeling op steeds meer verpleeghuislocaties toepassen.

Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk verder wordt aangepast. WelThuis is blij met dit bericht! Ondanks alle inspanningen met beeldbellen en babbelwanden, is het gemis van contact met dierbaren en naasten groot. Bezoek mogen ontvangen op de eigen kamer is een veelgehoorde wens van onze bewoners. Verpleeghuizen hebben tot 15 juni de tijd om deze versoepeling mogelijk te maken.

Landelijk is bepaald dat in deze fase één vaste bezoeker op bezoek kan komen in het bewonersappartement. De voorwaarden die aan dit bezoek worden gesteld, vragen een zorgvuldige voorbereiding en afstemming met de Ondernemingsraad en Cliëntenraden.

Op dit moment zijn alle locaties van WelThuis zich aan het voorbereiden op het zo veilig mogelijk kunnen ontvangen van bezoekers. Dit betekent o.a. dat met elke bewoner/vertegenwoordiger afgesproken zal worden, in welke vorm bezoek gewenst is. Dit kan zijn via de ontmoetingsruimte/ babbelwand, via beeldbellen of een bezoek, onder strikte voorwaarden, op het bewonersappartement door de vaste bezoeker.  Bij strikte voorwaarden kunt u onder andere denken aan: tijdens het bezoek 1,5 meter afstand houden, aanraken en omhelzen is dus nog niet mogelijk. Uiteraard is geen bezoek mogelijk als u Corona gerelateerde klachten als  hoesten, niezen en verkoudheid/ koorts heeft.

Contactpersonen worden geïnformeerd zodra er op hun locatie mogelijkheid is tot bezoek. We verzoeken daarom niet zelf te bellen met de locaties. Dit om grote drukte rond het beantwoorden van deze telefoontjes voor de zorgafdelingen te voorkomen. Wij begrijpen dat uw geduld mogelijk op de proef wordt gesteld. Wij vragen echter uw begrip voor een zorgvuldige voorbereiding om de veiligheid van u naaste, de andere bewoners en onze medewerkers te kunnen waarborgen. Wij zijn blij met de vele alternatieve contactmogelijkheden die de afgelopen periode zijn opgezet. Deze zullen ook de komende tijd geopend zijn en gelegenheid bieden tot contact met uw naaste.

Update 20 maart 2020

Het coronavirus trekt diepe sporen door de maatschappij. Met de toename van het aantal besmettingen in Nederland en om de bewoners, de zorgmedewerkers en behandelaren in verpleeghuizen nog beter te kunnen beschermen heeft het kabinet samen met het RIVM vandaag besloten over te gaan tot de maatregel bezoek in verpleeghuizen niet meer toe te staan. Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM en zijn dan ook genoodzaakt om bezoek aan de WelThuis locaties vanaf 20 maart 2020 niet meer toe te staan.

,,We hebben dit besluit niet lichtvaardig genomen, want we weten dat bezoek voor bewoners heel belangrijk is. Door deze ingrijpende maatregel maken zij een extra moeilijke tijd door”, zegt Miranda Schouten, directeur WelThuis. ,,Eerder hebben we de groepsactiviteiten al afgelast en het restaurant moeten sluiten”, zegt Miranda ,,Het personeel dat zich daarmee bezig hield ondersteunt nu de teams op de afdelingen. Onze mensen zoeken heel creatief naar oplossingen. Ik heb daar grote bewondering voor.”

Wij kunnen ons voorstellen dat het heel oncomfortabel voelt voor onze bewoners en hun familieleden maar omwille van de gezondheid van onze bewoners en zorgmedewerkers volgen wij de richtlijnen op en is het een beslissing die wij steunen. Brancheorganisatie ActiZ erkent en steunt de noodzaak om de locaties te sluiten voor bezoek van buiten om verdere besmetting te voorkomen. Zeker bij kwetsbare ouderen moeten we voorzichtig zijn.

Alle maatregelen blijven in ieder geval tot en met 28 april 2020 van kracht. Het is de verwachting dat de overheid deze bezoekersmaatregel mogelijk langer zal laten gelden. AIs er sprake van een terminale fase dan worden er, in overleg met de locatiemanager, afspraken op maat gemaakt. Natuurlijk is het voor familieleden van onze bewoners mogelijk om op een andere wijze contact te onderhouden. Om dit mogelijk te maken hebben wij onder andere onze welzijnsassistenten en verzorgenden voorzien van extra iPads en telefoons.

Contact met uw naaste
Voor familieleden van onze bewoners is het mogelijk om op een andere wijze contact te onderhouden. Om dit mogelijk te maken hebben wij onder andere onze welzijnsassistenten en verzorgenden voorzien van extra iPads met Skype en telefoons. Om dit in goede banen te leiden vragen wij u de locatie vanaf 11.00 uur telefonisch te benaderen. Het is ook mogelijk om via Skype contact te hebben. De locatie zal voor de bewoner hiervoor het initiatief nemen.

Het advies daarbij is om de berichtgeving via Familienet of Carenzorgt goed in de gaten te houden. Eventuele wijzigingen worden via deze kanalen verspreid. Beschikt u niet over de logingegevens van Carenzorgt? Neemt u dan contact op met de EVV-er van de voor u relevante WelThuis locatie.
Vanuit de locatie zal er natuurlijk ook contact met u onderhouden worden over het welbevinden van uw naaste.

Boodschappen en de was
We weten dat er familieleden en vrienden zijn die vaak boodschappen voor bewoners meenemen of de was doen. Het is heel fijn wanneer dit zo kan blijven. Om ook dit in goede banen te leiden hanteren we voor nu dat het afleveren van boodschappen en ophalen en afleveren van de was, voorzien van naam, afdeling en kamer, mogelijk is op dinsdag en zaterdag tussen 13.30 – 14.30 uur bij de centrale ingang van de locatie. Onder boodschappen kunt u onder andere verstaan: bloemen, planten, tijdschriften, ansichtkaarten, levensmiddelen. Wij zorgen ervoor dat het bij de bewoners terechtkomt.

Winkel
Wanneer er een winkel in de locatie is dan blijft deze toegankelijk voor bewoners. We hanteren hierbij de richtlijn: Maximaal 1 bewoner in de winkel. Betaling via het cashless systeem is mogelijk.

Kapsalon
Op basis van de richtlijnen vanuit het RIVM hebben we besloten met ingang van heden de kapsalon te sluiten.

Geen diensten door derden
Helaas moeten we de deuren ook tijdelijk sluiten voor diensten die in de locaties door derden worden aangeboden, zoals de mondhygiëniste, pedicure, muziektherapeut en vrijwilligers. Een uitzondering hierop betreft een dienst door derden met een medische noodzaak.

Leveranciers
Voor leveranciers geldt dat goederen, zoals levensmiddelen, wel afgeleverd kunnen worden bij goederenontvangst of voor de centrale ingang. Het is daarbij niet toegestaan de locatie verder te betreden.

Overige maatregelen

• Extra aandacht voor handhygiëne
Binnen WelThuis schudden we geen handen meer. Een handdruk is een van de manieren waarop het Coronavirus wordt overgebracht. Deze maatregel geldt voor iedereen (medewerkers, vrijwilligers, bewoners, naasten, bezoekers en zorgprofessionals).

Voor een goede handhygiëne volgt u de volgende maatregelen

Was regelmatig uw handen met zeep.
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Ook is het advies van het RIVM om de ogen, neus en mond zo min mogelijk aan te raken.
Alle groepsactiviteiten zijn afgelast.
De restaurants op de locaties zijn met ingang van heden gesloten.
Gedeelde ruimtes zoals de woonkamers binnen de woonzorglocaties blijven open maar zijn alleen toegankelijk voor de bewoners en medewerkers. Voor het nuttigen van de maaltijden op onze locaties in de huiskamers hanteren wij de volgende richtlijnen: maximaal 4 bewoners aan een tafel met afstand van bij voorkeur 2 meter maar minimaal 1,5 meter uit elkaar.

Met onze verantwoordelijkheid voor een kwetsbare groep ouderen, willen wij als WelThuis door middel van bovenstaande maatregelen het risico op besmetting voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers zo klein mogelijk houden.

COVID opvangcentrum geopend in Zoetermeer

In Zoetermeer is per vrijdag 27 maart 2020 een speciaal COVID Opvang Centrum geopend. Het centrum heeft vooralsnog twee locaties en voorziet in verzorging, verpleging en behandeling van mensen die besmet zijn met het coronavirus (COVID). Het centrum heeft tot doel om de druk te verlichten op Intensive Cares, op verpleegafdelingen én in thuissituaties. Vanuit de ervaringen met het coronavirus in Brabant en in het buitenland blijkt het cruciaal om IC-bedden en ziekenhuisbedden beschikbaar te houden. Ook neemt de druk in thuissituaties toe. In Zoetermeer zijn daarom twee locaties geopend voor COVID-besmette patiënten die niet noodzakelijk in een ziekenhuis hoeven worden opgenomen. Het gaat hier om de locaties Coronaopvangcentrum Fundis (COCF) en Coronaopvangcentrum Buurtzorgpension (COCB), waarbij de opening van het COCB staat gepland voor maandag 30 maart. Het COCF heeft vrijdag 27 maart de eerste patiënten opgenomen. Raadpleeg het hele bericht.

COVID opvangcentrum geopend in Bergambacht

Hotel restaurant De Arendshoeve in Bergambacht doet vanaf donderdag 2 april 2020 dienst als opvangcentrum voor coronapatiënten uit de regio. In totaal zijn er 34 bedden beschikbaar. Om besmetting en verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden in heel Nederland coronacentra geopend. Zorgorganisatie WelThuis heeft het initiatief genomen om ook in de gemeente Krimpenerwaard een locatie gereed te maken om cliënten – met name kwetsbare ouderen – besmet met het coronavirus op te vangen en verzorgen. In samenwerking met KW Horeca en in samenspraak met de gemeente is gekozen voor De Arendshoeve. Raadpleeg het hele bericht.

Overige informatie
Raadpleeg regelmatig de actuele informatie en de veel gestelde vragen van het RIVM en op de onze website. Bij algemene vragen over het Coronavirus kunt u terecht bij het RIVM  of bel naar 0800 – 1351. Bij vragen over de situatie in een locatie verwijzen we naar de EVV-er van de bewoner.