Preventie maatregelen coronavirus

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in Nederland zijn wij als zorgorganisatie extra alert. De gezondheid van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers is onze eerste prioriteit. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste actuele ontwikkelingen en de maatregelen die binnen WelThuis genomen zijn rondom het Coronavirus. Wij houden nauw contact met de RIVM, GGD en ziekenhuizen in ons werkgebied en we volgen dan ook de adviezen en voorschriften van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). WelThuis neemt maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen en eventuele gevallen zo vroeg mogelijk te signaleren.

Update 19 oktober 2020

Zorgbonus voor (zorg)medewerkers – voormalig werknemers WelThuis

De door de regering toegezegde zorgbonus roept veel vragen op. Ook binnen WelThuis merken we dit. De verschillende organisaties binnen de Fundis groep, waar WelThuis onderdeel van is, kijken samen naar de door VWS opgestelde voorwaarden. Brancheorganisatie Actiz heeft een advies opgesteld voor de zorgaanbieders. Dit advies stelt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen functies die wel of geen aanspraak zouden kunnen maken op deze bonus en dat in principe voor alle medewerkers, binnen de door VWS aangegeven inkomensgrens van twee maal bruto modaal (t/m FWG 70), de bonus zal worden aangevraagd. Dit advies is gebaseerd op het feit dat iedere medewerker direct/indirect een bijdrage heeft geleverd.

Voormalig werknemers WelThuis

Binnen Fundis zullen wij de zorgbonus uiterlijk 29 oktober 2020 voor alle medewerkers die aan de criteria voldoen aanvragen. Ben je voor 1-9 uit dienst gegaan, maar wel werkzaam geweest bij WelThuis in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020? Geef dan actief bij ons aan dat  je  aanspraak zou willen maken op de zorgbonus via WelThuis. Doe dit alleen wanneer deze niet reeds aangevraagd is door een andere werkgever. Iedere medewerker heeft eenmaal recht op de zorgbonus. Je kunt dit tot uiterlijk 29 oktober 2020 bij ons kenbaar maken via personeelsadministratie@welthuis.nl

De overheid zal in de maanden na ontvangst de aanvragen beoordelen. Onduidelijk is wat de eventuele consequenties zullen zijn als het totaal van de ingediende aanvragen groter is dan het totale landelijk beschikbare budget. De termijn waarop de bonus uitbetaald zal worden aan de zorgaanbieders, zodat zij kunnen uitkeren aan de medewerkers, is op dit moment ook nog onduidelijk.

Update 13 oktober 2020

Tijdens de persconferentie van 13 oktober kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een gedeeltelijke lockdown aan. Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen zij door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Klik hier voor alle maatregelen.

Restaurants

Nu de horeca weer haar deuren weer moet sluiten, willen we benadrukken dat de restaurants in de WelThuis locaties geen vergelijkbare publieke functie vervullen. De restaurants kunnen open blijven voor bewoners en hun bezoek, er geen uitgebreide lunch/hapjes geserveerd worden,  met maximaal 30 personen in een ruimte en we 1,5 meter afstand bewaken.

Preventief dragen mondmasker

Met ingang van 30 september 2020 wordt binnen alle locaties van WelThuis preventief gebruik gemaakt van chirurgische mondmaskers type IIR. Dit gebeurt op advies van de GGD als reactie op het landelijk toenemend aantal Corona besmettingen. Alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers die in contact zijn met de bewoner waarbij de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden. Als de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden, is géén mondmasker nodig. Dit betekent dat het mondmasker ook op de gangen en bij het betreden van de locatie/afdeling gebruikt worden, aangezien hier de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.

Het is goed om te weten dat verpleeghuislocaties geen ‘publieke binnenruimte’ zijn.

Update 17 juli 2020

Met ingang van 1 juli gingen de toegangsdeuren van alle locaties van WelThuis open. De bezoektijden per locatie werden weer conform de periode vóór Corona.  Na 2 weken vond evaluatie van de bezoekregeling plaats. Onderstaand is de bezoekregeling weergegeven zoals deze geldt met ingang van 18 juli:

De bezoeker hoeft geen afspraak te maken. Dit betekent dat spontaan bezoek mogelijk is. Hiertoe wordt gewerkt met de applicatie “Questmanager”; een zuil met Ipad waarin u zich digitaal registreert bij aankomst op de locatie en de gezondheidscheck wordt afgenomen. Dit ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Bij het verlaten van de locatie hoeft de bezoeker zich niet langer af te melden.

Vrijwilligers kunnen weer ingezet worden in de huiskamers en bij activiteiten als wandelen, schilderen e.d. Alles met inachtneming van 1,5m afstand. Vrijwilligers en externe bezoekers zoals de mobiele kapper, de schoonheidsspecialiste, de pedicure, de beweegagoog en de muziektherapeute registreren zich ook in Questmanager. We kijken, samen met de leverancier van Questmanager, naar de mogelijkheid om het registratieproces te optimaliseren waardoor het registeren nog efficiënter kan verlopen.

Op piekmomenten tussen 11.00 – 17.00 uur zal de bezoeker bij de ingang van de locatie zoveel mogelijk worden ontvangen door de bezoekregisseur die tevens instructies geeft. Ook naast de piekmomenten dient u zich bij binnenkomst ook aan te melden. Wij willen bezoekers dringend verzoeken dit ook te blijven doen. Registratie blijft van cruciaal belang bij het indammen van het virus door middel van bron- en contactonderzoek!

Bezoek vindt alleen plaats op de appartementen, niet op de huiskamers. Hiermee blijft de gezamenlijke huiskamer op een veilige manier beschikbaar voor bewoners.

Er zijn maximaal 3 bezoekers per bewoner tegelijk welkom. Dit kan echter alleen waar 1,5m afstand gewaarborgd is binnen het appartement. Dit is dus per locatie verschillend. Wanneer een extra bezoeker bij een bewoner binnenkomt, verwachten we dat dit onderling afgestemd wordt.

Als er een besmetting is, wordt een zo klein mogelijke afdeling gesloten voor bezoek. In kleinere locaties is dit helaas niet mogelijk. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig is. Wij zullen betrokkenen zo spoedig mogelijk informeren wanneer dit nodig mocht zijn.

Het aanhouden van 1,5m afstand blijft het uitgangspunt.

Het gebruik van mondmasker bij niet instrueerbare bewoners wordt door ons geadviseerd, we laten de beslissing bij de bezoeker. WelThuis verstrekt hiertoe een chirurgisch mondmasker.

T.a.v. bezoek/wandeling buiten de locatie geldt; vermijd drukke plaatsen. Indien een restaurant op de locatie aanwezig is, kan deze gebruikt worden met 1,5m afstand.

Een familielid mag een naaste voor een bezoek aan familie mee naar huis nemen. Dit dient doorgegeven te worden aan de contactpersoon op de afdeling waar de bewoner verblijft. Het advies voor wat betreft het vervoer is om dit per auto te doen. Altijd 1,5 meter afstand in acht nemen (rechts achterin) en na 1 juli is dan het advies om, wanneer je niet uit één huishouden bestaat en wel in één auto zit, een niet chirurgisch mondmasker te dragen.
De babbelboxen worden zoveel mogelijk in tact gelaten voor bezoekers/bewoners die fysiek bezoek nog spannend vinden. Daarnaast worden de babbelboxen ook zoveel mogelijk beschikbaar gehouden voor een mogelijke tweede golf.

Gelieve geen gebruik te maken van het toilet op het bewonersappartement. Desnoods kunt u gebruik maken van de algemene toiletten.

Dit kader gaat per 18 juli 2020 in.

Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een besmetting op locatie, dan wordt in overleg met de GGD, een bron- en contactonderzoek uitgevoerd.

Update 30 juni 2020

Persconferentie 24 juni

Op woensdag 24 juni kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie onder andere de verdere versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen aan. Het loslaten van beperkingen in onze locaties vinden wij goed nieuws, maar ook spannend. We willen benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de regel van 1,5 meter afstand blijft houden.

De bezoekregeling is tot stand gekomen in goed overleg met de Cliëntenraad, de OR, de Stuurgroep COVID Fundis en de Infectie Preventie Commissie van Fundis.

De bezoekregeling vanaf 1 juli
Met ingang van 1 juli gaan de toegangsdeuren van alle locaties van WelThuis en de herstelbedrijven open. De bezoektijden per locatie zijn conform de periode vóór Corona. De bezoeker hoeft geen afspraak te maken. Dit betekent dat spontaan op bezoek komen mogelijk is. Hiertoe wordt gewerkt met de applicatie “Guestmanager”; een zuil met iPad waarin bezoek zich digitaal registreert bij aankomst op de locatie en de gezondheidscheck wordt afgenomen. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een besmetting op locatie, dan wordt in overleg met de GGD, contactonderzoek uitgevoerd.  De bezoeker wordt bij de ingang van de locatie ontvangen door de bezoekregisseur die tevens instructies geeft. Bezoek vindt alleen plaats op de appartementen, nog niet op de huiskamers. Hiermee blijft de gezamenlijke huiskamer op een veilige manier beschikbaar voor bewoners.  Er zijn maximaal 3 bezoekers per bewoner tegelijk welkom. Dit kan echter alleen waar 1,5 meter afstand gewaarborgd is binnen het appartement. Dit is dus per locatie verschillend.

Wanneer extra bezoek binnenkomt, verwachten we dat dit onderling afgestemd wordt. Het mogelijk ontstaan van piekmomenten van bezoek binnen de locatie zal gemonitord worden en kan leiden tot bijstelling van deze afspraak na evaluatie.

Als er onverhoopt toch een besmetting met het coronavirus op de locatie wordt geconstateerd, wordt een zo klein mogelijke afdeling gesloten voor bezoek. In kleinere locaties zal dit al snel betekenen dat de hele locatie moet worden gesloten. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig is. Wij zullen bewoners en familieleden zo spoedig mogelijk informeren wanneer dit nodig mocht zijn.

Het aanhouden van 1,5 meter afstand tussen bewoners en medewerkers blijft het uitgangspunt. Er zijn geen vooraf bepaalde looproutes nodig wanneer bezoek 1,5 meter afstand aanhoudt. Het maximaal aantal mensen in de lift staat aangegeven. Het gebruik van mondmasker bij niet instrueerbare bewoners wordt om deze reden gecontinueerd. WelThuis verstrekt hiertoe een chirurgisch mondmasker. T.a.v. bezoek/wandeling buiten de locatie geldt; vermijd drukke plaatsen. Indien een restaurant binnen de locatie aanwezig is, kan deze gebruikt worden met 1,5 meter afstand.

De bezoeker kan de bewoner voor een bezoek aan familie mee naar huis nemen. Dit kan aan de contactpersoon op de afdeling waar de bewoner verblijft worden doorgegeven.nHet advies voor wat betreft het vervoer is om dit per auto te doen. Altijd 1,5 meter afstand in acht nemen (rechts achterin) en na 1 juli is dan het advies om, wanneer je niet uit één huishouden bestaat en wel in één auto zit, een niet chirurgisch mondmasker te dragen.

Op bezoek komen
Hoe het werkt: registreren wanneer een bezoeker op bezoek komt. Bij aankomst op de locatie dient de bezoeker de volgende stappen te doorlopen:
– Via de aanmeldzuil bij de entree van de locatie registreert hij/ zij de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam van de bezoeker, telefoonnummer, e-mailadres, kamernummer en naam de bewoner die hij/ zij bezoekt.
– We vragen de bezoeker om akkoord te gaan met het bewaren van de persoonsgegevens (1 maand) en hij/ zij doorloopt de gezondheidscheck.
– Wij wijzen de bezoeker nogmaals op onze bezoekregels en uitgangspunten.

Door het aanklikken geeft de bezoeker aan dat hij/ zij voldoet aan de regels en dat hij/ zij akkoord gaat met het bewaren van de persoonsgegevens. De registratie is voltooid. De andere vormen van mogelijkheden tot contact die er nu zijn, zoals beeldbellen en bezoek in de ontmoetingsruimte blijven gehandhaafd. Deze verdere versoepeling van de bezoekregeling is daar geen vervanging van.

Update 9 juni 2020

Persconferentie 3 juni
Op woensdag 3 juni kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie onder andere de verdere versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen aan.

Verdere versoepeling bezoekregeling
Vanaf 25 mei maar uiterlijk vanaf 15 juni mogen locaties die virusvrij en klaar voor bezoek zijn, weer bezoek ontvangen. In de fase waarin we ons nu bevinden, ook wel fase 1 genoemd, mogen we maar één vaste bezoeker per bewoner toelaten. Dit is landelijk bepaald. WelThuis is erg blij met het feit dat het op bezoek gaan bij uw naaste weer mogelijk is. Van deze bezoekmogelijkheid wordt dankbaar gebruik gemaakt. De eerste bevindingen zijn overwegend positief. Het merendeel van de bezoekers kiest ervoor om buiten een wandeling te maken.

Vanaf 15 juni mogen we, mits je als locatie minstens twee weken fase 1 hebt doorlopen, het bezoekbeleid verder versoepelen. Dat is een maand eerder dan het kabinet zich tot dusver voornam. Ook dit is landelijk bepaald. De datum van openstelling van de locatie is dus bepalend voor wanneer een locatie de volgende fase in kan gaan. De versoepeling in fase 2 is:

3 momenten per week (van maximaal 1 uur) voor maximaal 3 verschillende vaste bezoekers. Voorlopig geldt: maximaal 1 bezoeker per bezoekmoment. Locaties stellen de bewoners en familieleden per brief op de hoogte en hierin delen zij ook de ingangsdatum van fase 2.

Volgens landelijk beleid zal in een volgende fase een verdere versoepeling mogelijk zijn. Fase 2 moet minstens 2 weken doorlopen zijn alvorens de overgang naar de volgende fase mogelijk is. Ook in fase 2 is de keuze in welke vorm bezoek plaatsvindt, aan de bewoner en/of vertegenwoordiger. Het is mogelijk om bezoek in eigen bewonersappartement te ontvangen of om buiten een wandeling te maken.

Aanvullend is het met ingang van heden voor een bewoner met een somatische indicatie mogelijk is om, onder strikte voorwaarden, 3 momenten (van maximaal 1 uur per keer) in de week alleen naar buiten te gaan. Strikte voorwaarden zijn onder andere:
– Vermijd drukke plekken
– Breng geen bezoek aan winkels/ kapper etc.
– Het uur dat de bewoner afwezig is moet door de locatie geregistreerd worden.

Met mooie en warme dagen in het vooruitzicht is het fijn dat de mogelijkheid om alleen naar buiten te gaan er nu ook is.

Wij willen benadrukken dat het belangrijk blijft dat, omwille van de veiligheid van uw naaste, de andere bewoners en onze medewerkers, de richtlijnen worden opgevolgd. Bij vragen neem contact op met de contactpersoon van de locatie. Samen voelen we de verantwoordelijkheid om te zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting en verspreiding van het virus en anderzijds alle aspecten met betrekking tot kwaliteit van leven.

Het is goed om te weten dat de alternatieve contactmogelijkheden, die de afgelopen periode zijn opgezet, gelegenheid blijven bieden tot contact met uw naaste. Ook wanneer de locatie opengesteld is voor bezoek. Dit kan zijn via de ontmoetingsruimte/ babbelwand en via beeldbellen.

De versoepeling van de bezoekregeling brengt onvermijdelijke risico’s met zich mee. Dit vraagt om een weloverwogen gefaseerde en gecontroleerde aanpak waarbij deze risico’s geminimaliseerd worden. Wij vragen uw begrip voor een zorgvuldige voorbereiding om de veiligheid van uw naaste, de andere bewoners en onze medewerkers te kunnen waarborgen.

Update 22 mei 2020

Persconferentie 19 mei 2020
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge spraken Nederland dinsdag 19 mei toe en maakten bekend hoe we verder gaan na 1 juni. De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. De essentie van de maatregelen is: Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en thuiswerken zal de komende tijd de norm blijven. De aanpak heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Versoepeling bezoek verpleeghuis
Vanaf maandag 11 mei is een eerste stap gezet in een versoepeling van de bezoekregeling. In 26 verpleeghuislocaties in Nederland is onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan, bij wijze van pilot. Met de kennis en ervaring die is opgedaan uit onderzoek en op deze pilotlocaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig de bezoekregeling op steeds meer verpleeghuislocaties toepassen.

Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk verder wordt aangepast. WelThuis is blij met dit bericht! Ondanks alle inspanningen met beeldbellen en babbelwanden, is het gemis van contact met dierbaren en naasten groot. Bezoek mogen ontvangen op de eigen kamer is een veelgehoorde wens van onze bewoners. Verpleeghuizen hebben tot 15 juni de tijd om deze versoepeling mogelijk te maken.

Landelijk is bepaald dat in deze fase één vaste bezoeker op bezoek kan komen in het bewonersappartement. De voorwaarden die aan dit bezoek worden gesteld, vragen een zorgvuldige voorbereiding en afstemming met de Ondernemingsraad en Cliëntenraden.

Op dit moment zijn alle locaties van WelThuis zich aan het voorbereiden op het zo veilig mogelijk kunnen ontvangen van bezoekers. Dit betekent o.a. dat met elke bewoner/vertegenwoordiger afgesproken zal worden, in welke vorm bezoek gewenst is. Dit kan zijn via de ontmoetingsruimte/ babbelwand, via beeldbellen of een bezoek, onder strikte voorwaarden, op het bewonersappartement door de vaste bezoeker.  Bij strikte voorwaarden kunt u onder andere denken aan: tijdens het bezoek 1,5 meter afstand houden, aanraken en omhelzen is dus nog niet mogelijk. Uiteraard is geen bezoek mogelijk als u Corona gerelateerde klachten als  hoesten, niezen en verkoudheid/ koorts heeft.

Contactpersonen worden geïnformeerd zodra er op hun locatie mogelijkheid is tot bezoek. We verzoeken daarom niet zelf te bellen met de locaties. Dit om grote drukte rond het beantwoorden van deze telefoontjes voor de zorgafdelingen te voorkomen. Wij begrijpen dat uw geduld mogelijk op de proef wordt gesteld. Wij vragen echter uw begrip voor een zorgvuldige voorbereiding om de veiligheid van u naaste, de andere bewoners en onze medewerkers te kunnen waarborgen. Wij zijn blij met de vele alternatieve contactmogelijkheden die de afgelopen periode zijn opgezet. Deze zullen ook de komende tijd geopend zijn en gelegenheid bieden tot contact met uw naaste.

Update 20 maart 2020

Het coronavirus trekt diepe sporen door de maatschappij. Met de toename van het aantal besmettingen in Nederland en om de bewoners, de zorgmedewerkers en behandelaren in verpleeghuizen nog beter te kunnen beschermen heeft het kabinet samen met het RIVM vandaag besloten over te gaan tot de maatregel bezoek in verpleeghuizen niet meer toe te staan. Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM en zijn dan ook genoodzaakt om bezoek aan de WelThuis locaties vanaf 20 maart 2020 niet meer toe te staan.

,,We hebben dit besluit niet lichtvaardig genomen, want we weten dat bezoek voor bewoners heel belangrijk is. Door deze ingrijpende maatregel maken zij een extra moeilijke tijd door”, zegt Miranda Schouten, directeur WelThuis. ,,Eerder hebben we de groepsactiviteiten al afgelast en het restaurant moeten sluiten”, zegt Miranda ,,Het personeel dat zich daarmee bezig hield ondersteunt nu de teams op de afdelingen. Onze mensen zoeken heel creatief naar oplossingen. Ik heb daar grote bewondering voor.”

Wij kunnen ons voorstellen dat het heel oncomfortabel voelt voor onze bewoners en hun familieleden maar omwille van de gezondheid van onze bewoners en zorgmedewerkers volgen wij de richtlijnen op en is het een beslissing die wij steunen. Brancheorganisatie ActiZ erkent en steunt de noodzaak om de locaties te sluiten voor bezoek van buiten om verdere besmetting te voorkomen. Zeker bij kwetsbare ouderen moeten we voorzichtig zijn.

Alle maatregelen blijven in ieder geval tot en met 28 april 2020 van kracht. Het is de verwachting dat de overheid deze bezoekersmaatregel mogelijk langer zal laten gelden. AIs er sprake van een terminale fase dan worden er, in overleg met de locatiemanager, afspraken op maat gemaakt. Natuurlijk is het voor familieleden van onze bewoners mogelijk om op een andere wijze contact te onderhouden. Om dit mogelijk te maken hebben wij onder andere onze welzijnsassistenten en verzorgenden voorzien van extra iPads en telefoons.

Contact met uw naaste
Voor familieleden van onze bewoners is het mogelijk om op een andere wijze contact te onderhouden. Om dit mogelijk te maken hebben wij onder andere onze welzijnsassistenten en verzorgenden voorzien van extra iPads met Skype en telefoons. Om dit in goede banen te leiden vragen wij u de locatie vanaf 11.00 uur telefonisch te benaderen. Het is ook mogelijk om via Skype contact te hebben. De locatie zal voor de bewoner hiervoor het initiatief nemen.

Het advies daarbij is om de berichtgeving via Familienet of Carenzorgt goed in de gaten te houden. Eventuele wijzigingen worden via deze kanalen verspreid. Beschikt u niet over de logingegevens van Carenzorgt? Neemt u dan contact op met de EVV-er van de voor u relevante WelThuis locatie.
Vanuit de locatie zal er natuurlijk ook contact met u onderhouden worden over het welbevinden van uw naaste.

Boodschappen en de was
We weten dat er familieleden en vrienden zijn die vaak boodschappen voor bewoners meenemen of de was doen. Het is heel fijn wanneer dit zo kan blijven. Om ook dit in goede banen te leiden hanteren we voor nu dat het afleveren van boodschappen en ophalen en afleveren van de was, voorzien van naam, afdeling en kamer, mogelijk is op dinsdag en zaterdag tussen 13.30 – 14.30 uur bij de centrale ingang van de locatie. Onder boodschappen kunt u onder andere verstaan: bloemen, planten, tijdschriften, ansichtkaarten, levensmiddelen. Wij zorgen ervoor dat het bij de bewoners terechtkomt.

Winkel
Wanneer er een winkel in de locatie is dan blijft deze toegankelijk voor bewoners. We hanteren hierbij de richtlijn: Maximaal 1 bewoner in de winkel. Betaling via het cashless systeem is mogelijk.

Kapsalon
Op basis van de richtlijnen vanuit het RIVM hebben we besloten met ingang van heden de kapsalon te sluiten.

Geen diensten door derden
Helaas moeten we de deuren ook tijdelijk sluiten voor diensten die in de locaties door derden worden aangeboden, zoals de mondhygiëniste, pedicure, muziektherapeut en vrijwilligers. Een uitzondering hierop betreft een dienst door derden met een medische noodzaak.

Leveranciers
Voor leveranciers geldt dat goederen, zoals levensmiddelen, wel afgeleverd kunnen worden bij goederenontvangst of voor de centrale ingang. Het is daarbij niet toegestaan de locatie verder te betreden.

Overige maatregelen

• Extra aandacht voor handhygiëne
Binnen WelThuis schudden we geen handen meer. Een handdruk is een van de manieren waarop het Coronavirus wordt overgebracht. Deze maatregel geldt voor iedereen (medewerkers, vrijwilligers, bewoners, naasten, bezoekers en zorgprofessionals).

Voor een goede handhygiëne volgt u de volgende maatregelen

Was regelmatig uw handen met zeep.
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Ook is het advies van het RIVM om de ogen, neus en mond zo min mogelijk aan te raken.
Alle groepsactiviteiten zijn afgelast.
De restaurants op de locaties zijn met ingang van heden gesloten.
Gedeelde ruimtes zoals de woonkamers binnen de woonzorglocaties blijven open maar zijn alleen toegankelijk voor de bewoners en medewerkers. Voor het nuttigen van de maaltijden op onze locaties in de huiskamers hanteren wij de volgende richtlijnen: maximaal 4 bewoners aan een tafel met afstand van bij voorkeur 2 meter maar minimaal 1,5 meter uit elkaar.

Met onze verantwoordelijkheid voor een kwetsbare groep ouderen, willen wij als WelThuis door middel van bovenstaande maatregelen het risico op besmetting voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers zo klein mogelijk houden.

COVID opvangcentrum geopend in Zoetermeer

In Zoetermeer is per vrijdag 27 maart 2020 een speciaal COVID Opvang Centrum geopend. Het centrum heeft vooralsnog twee locaties en voorziet in verzorging, verpleging en behandeling van mensen die besmet zijn met het coronavirus (COVID). Het centrum heeft tot doel om de druk te verlichten op Intensive Cares, op verpleegafdelingen én in thuissituaties. Vanuit de ervaringen met het coronavirus in Brabant en in het buitenland blijkt het cruciaal om IC-bedden en ziekenhuisbedden beschikbaar te houden. Ook neemt de druk in thuissituaties toe. In Zoetermeer zijn daarom twee locaties geopend voor COVID-besmette patiënten die niet noodzakelijk in een ziekenhuis hoeven worden opgenomen. Het gaat hier om de locaties Coronaopvangcentrum Fundis (COCF) en Coronaopvangcentrum Buurtzorgpension (COCB), waarbij de opening van het COCB staat gepland voor maandag 30 maart. Het COCF heeft vrijdag 27 maart de eerste patiënten opgenomen. Raadpleeg het hele bericht.

COVID opvangcentrum geopend in Bergambacht

Hotel restaurant De Arendshoeve in Bergambacht doet vanaf donderdag 2 april 2020 dienst als opvangcentrum voor coronapatiënten uit de regio. In totaal zijn er 34 bedden beschikbaar. Om besmetting en verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden in heel Nederland coronacentra geopend. Zorgorganisatie WelThuis heeft het initiatief genomen om ook in de gemeente Krimpenerwaard een locatie gereed te maken om cliënten – met name kwetsbare ouderen – besmet met het coronavirus op te vangen en verzorgen. In samenwerking met KW Horeca en in samenspraak met de gemeente is gekozen voor De Arendshoeve. Raadpleeg het hele bericht.

Overige informatie
Raadpleeg regelmatig de actuele informatie en de veel gestelde vragen van het RIVM en op de onze website. Bij algemene vragen over het Coronavirus kunt u terecht bij het RIVM  of bel naar 0800 – 1351. Bij vragen over de situatie in een locatie verwijzen we naar de EVV-er van de bewoner.