Preventie maatregelen coronavirus

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in Nederland zijn wij als zorgorganisatie extra alert. De gezondheid van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers is onze eerste prioriteit. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste actuele ontwikkelingen en de maatregelen die binnen WelThuis genomen zijn rondom het Coronavirus. Wij houden nauw contact met de RIVM, GGD en ziekenhuizen in ons werkgebied en we volgen dan ook de adviezen en voorschriften van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). WelThuis neemt maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen en eventuele gevallen zo vroeg mogelijk te signaleren.

Update 22 mei 2020

Persconferentie 19 mei 2020
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge spraken Nederland dinsdag 19 mei toe en maakten bekend hoe we verder gaan na 1 juni. De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. De essentie van de maatregelen is: Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en thuiswerken zal de komende tijd de norm blijven. De aanpak heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Versoepeling bezoek verpleeghuis
Vanaf maandag 11 mei is een eerste stap gezet in een versoepeling van de bezoekregeling. In 26 verpleeghuislocaties in Nederland is onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan, bij wijze van pilot. Met de kennis en ervaring die is opgedaan uit onderzoek en op deze pilotlocaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig de bezoekregeling op steeds meer verpleeghuislocaties toepassen.

Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk verder wordt aangepast. WelThuis is blij met dit bericht! Ondanks alle inspanningen met beeldbellen en babbelwanden, is het gemis van contact met dierbaren en naasten groot. Bezoek mogen ontvangen op de eigen kamer is een veelgehoorde wens van onze bewoners. Verpleeghuizen hebben tot 15 juni de tijd om deze versoepeling mogelijk te maken.

Landelijk is bepaald dat in deze fase één vaste bezoeker op bezoek kan komen in het bewonersappartement. De voorwaarden die aan dit bezoek worden gesteld, vragen een zorgvuldige voorbereiding en afstemming met de Ondernemingsraad en Cliëntenraden.

Op dit moment zijn alle locaties van WelThuis zich aan het voorbereiden op het zo veilig mogelijk kunnen ontvangen van bezoekers. Dit betekent o.a. dat met elke bewoner/vertegenwoordiger afgesproken zal worden, in welke vorm bezoek gewenst is. Dit kan zijn via de ontmoetingsruimte/ babbelwand, via beeldbellen of een bezoek, onder strikte voorwaarden, op het bewonersappartement door de vaste bezoeker.  Bij strikte voorwaarden kunt u onder andere denken aan: tijdens het bezoek 1,5 meter afstand houden, aanraken en omhelzen is dus nog niet mogelijk. Uiteraard is geen bezoek mogelijk als u Corona gerelateerde klachten als  hoesten, niezen en verkoudheid/ koorts heeft.

Contactpersonen worden geïnformeerd zodra er op hun locatie mogelijkheid is tot bezoek. We verzoeken daarom niet zelf te bellen met de locaties. Dit om grote drukte rond het beantwoorden van deze telefoontjes voor de zorgafdelingen te voorkomen. Wij begrijpen dat uw geduld mogelijk op de proef wordt gesteld. Wij vragen echter uw begrip voor een zorgvuldige voorbereiding om de veiligheid van u naaste, de andere bewoners en onze medewerkers te kunnen waarborgen. Wij zijn blij met de vele alternatieve contactmogelijkheden die de afgelopen periode zijn opgezet. Deze zullen ook de komende tijd geopend zijn en gelegenheid bieden tot contact met uw naaste.

Update 20 maart 2020

Het coronavirus trekt diepe sporen door de maatschappij. Met de toename van het aantal besmettingen in Nederland en om de bewoners, de zorgmedewerkers en behandelaren in verpleeghuizen nog beter te kunnen beschermen heeft het kabinet samen met het RIVM vandaag besloten over te gaan tot de maatregel bezoek in verpleeghuizen niet meer toe te staan. Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM en zijn dan ook genoodzaakt om bezoek aan de WelThuis locaties vanaf 20 maart 2020 niet meer toe te staan.

,,We hebben dit besluit niet lichtvaardig genomen, want we weten dat bezoek voor bewoners heel belangrijk is. Door deze ingrijpende maatregel maken zij een extra moeilijke tijd door”, zegt Miranda Schouten, directeur WelThuis. ,,Eerder hebben we de groepsactiviteiten al afgelast en het restaurant moeten sluiten”, zegt Miranda ,,Het personeel dat zich daarmee bezig hield ondersteunt nu de teams op de afdelingen. Onze mensen zoeken heel creatief naar oplossingen. Ik heb daar grote bewondering voor.”

Wij kunnen ons voorstellen dat het heel oncomfortabel voelt voor onze bewoners en hun familieleden maar omwille van de gezondheid van onze bewoners en zorgmedewerkers volgen wij de richtlijnen op en is het een beslissing die wij steunen. Brancheorganisatie ActiZ erkent en steunt de noodzaak om de locaties te sluiten voor bezoek van buiten om verdere besmetting te voorkomen. Zeker bij kwetsbare ouderen moeten we voorzichtig zijn.

Alle maatregelen blijven in ieder geval tot en met 28 april 2020 van kracht. Het is de verwachting dat de overheid deze bezoekersmaatregel mogelijk langer zal laten gelden. AIs er sprake van een terminale fase dan worden er, in overleg met de locatiemanager, afspraken op maat gemaakt. Natuurlijk is het voor familieleden van onze bewoners mogelijk om op een andere wijze contact te onderhouden. Om dit mogelijk te maken hebben wij onder andere onze welzijnsassistenten en verzorgenden voorzien van extra iPads en telefoons.

Contact met uw naaste
Voor familieleden van onze bewoners is het mogelijk om op een andere wijze contact te onderhouden. Om dit mogelijk te maken hebben wij onder andere onze welzijnsassistenten en verzorgenden voorzien van extra iPads met Skype en telefoons. Om dit in goede banen te leiden vragen wij u de locatie vanaf 11.00 uur telefonisch te benaderen. Het is ook mogelijk om via Skype contact te hebben. De locatie zal voor de bewoner hiervoor het initiatief nemen.

Het advies daarbij is om de berichtgeving via Familienet of Carenzorgt goed in de gaten te houden. Eventuele wijzigingen worden via deze kanalen verspreid. Beschikt u niet over de logingegevens van Carenzorgt? Neemt u dan contact op met de EVV-er van de voor u relevante WelThuis locatie.
Vanuit de locatie zal er natuurlijk ook contact met u onderhouden worden over het welbevinden van uw naaste.

Boodschappen en de was
We weten dat er familieleden en vrienden zijn die vaak boodschappen voor bewoners meenemen of de was doen. Het is heel fijn wanneer dit zo kan blijven. Om ook dit in goede banen te leiden hanteren we voor nu dat het afleveren van boodschappen en ophalen en afleveren van de was, voorzien van naam, afdeling en kamer, mogelijk is op dinsdag en zaterdag tussen 13.30 – 14.30 uur bij de centrale ingang van de locatie. Onder boodschappen kunt u onder andere verstaan: bloemen, planten, tijdschriften, ansichtkaarten, levensmiddelen. Wij zorgen ervoor dat het bij de bewoners terechtkomt.

Winkel
Wanneer er een winkel in de locatie is dan blijft deze toegankelijk voor bewoners. We hanteren hierbij de richtlijn: Maximaal 1 bewoner in de winkel. Betaling via het cashless systeem is mogelijk.

Kapsalon
Op basis van de richtlijnen vanuit het RIVM hebben we besloten met ingang van heden de kapsalon te sluiten.

Geen diensten door derden
Helaas moeten we de deuren ook tijdelijk sluiten voor diensten die in de locaties door derden worden aangeboden, zoals de mondhygiëniste, pedicure, muziektherapeut en vrijwilligers. Een uitzondering hierop betreft een dienst door derden met een medische noodzaak.

Leveranciers
Voor leveranciers geldt dat goederen, zoals levensmiddelen, wel afgeleverd kunnen worden bij goederenontvangst of voor de centrale ingang. Het is daarbij niet toegestaan de locatie verder te betreden.

Overige maatregelen

• Extra aandacht voor handhygiëne
Binnen WelThuis schudden we geen handen meer. Een handdruk is een van de manieren waarop het Coronavirus wordt overgebracht. Deze maatregel geldt voor iedereen (medewerkers, vrijwilligers, bewoners, naasten, bezoekers en zorgprofessionals).

Voor een goede handhygiëne volgt u de volgende maatregelen

Was regelmatig uw handen met zeep.
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Ook is het advies van het RIVM om de ogen, neus en mond zo min mogelijk aan te raken.
Alle groepsactiviteiten zijn afgelast.
De restaurants op de locaties zijn met ingang van heden gesloten.
Gedeelde ruimtes zoals de woonkamers binnen de woonzorglocaties blijven open maar zijn alleen toegankelijk voor de bewoners en medewerkers. Voor het nuttigen van de maaltijden op onze locaties in de huiskamers hanteren wij de volgende richtlijnen: maximaal 4 bewoners aan een tafel met afstand van bij voorkeur 2 meter maar minimaal 1,5 meter uit elkaar.

Met onze verantwoordelijkheid voor een kwetsbare groep ouderen, willen wij als WelThuis door middel van bovenstaande maatregelen het risico op besmetting voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers zo klein mogelijk houden.

COVID opvangcentrum geopend in Zoetermeer

In Zoetermeer is per vrijdag 27 maart 2020 een speciaal COVID Opvang Centrum geopend. Het centrum heeft vooralsnog twee locaties en voorziet in verzorging, verpleging en behandeling van mensen die besmet zijn met het coronavirus (COVID). Het centrum heeft tot doel om de druk te verlichten op Intensive Cares, op verpleegafdelingen én in thuissituaties. Vanuit de ervaringen met het coronavirus in Brabant en in het buitenland blijkt het cruciaal om IC-bedden en ziekenhuisbedden beschikbaar te houden. Ook neemt de druk in thuissituaties toe. In Zoetermeer zijn daarom twee locaties geopend voor COVID-besmette patiënten die niet noodzakelijk in een ziekenhuis hoeven worden opgenomen. Het gaat hier om de locaties Coronaopvangcentrum Fundis (COCF) en Coronaopvangcentrum Buurtzorgpension (COCB), waarbij de opening van het COCB staat gepland voor maandag 30 maart. Het COCF heeft vrijdag 27 maart de eerste patiënten opgenomen. Raadpleeg het hele bericht.

COVID opvangcentrum geopend in Bergambacht

Hotel restaurant De Arendshoeve in Bergambacht doet vanaf donderdag 2 april 2020 dienst als opvangcentrum voor coronapatiënten uit de regio. In totaal zijn er 34 bedden beschikbaar. Om besmetting en verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden in heel Nederland coronacentra geopend. Zorgorganisatie WelThuis heeft het initiatief genomen om ook in de gemeente Krimpenerwaard een locatie gereed te maken om cliënten – met name kwetsbare ouderen – besmet met het coronavirus op te vangen en verzorgen. In samenwerking met KW Horeca en in samenspraak met de gemeente is gekozen voor De Arendshoeve. Raadpleeg het hele bericht.

Overige informatie
Raadpleeg regelmatig de actuele informatie en de veel gestelde vragen van het RIVM en op de onze website. Bij algemene vragen over het Coronavirus kunt u terecht bij het RIVM  of bel naar 0800 – 1351. Bij vragen over de situatie in een locatie verwijzen we naar de EVV-er van de bewoner.