Persoonlijke zorg op menselijke maat

‘Het leven wordt anders, maar behoudt zijn waarde’

Bij WelThuis Buytenhaghe vindt u de aandacht, specialistische zorg en praktische ondersteuning die aansluiten op specifieke behoeften, wensen en mogelijkheden. Niet de diagnose is bepalend, maar de persoonlijke beleving en de kwaliteit van leven. Voor individuele bewoners, uiteraard, maar ook voor partners, gezinsleden en andere direct betrokkenen. Wij tekenen voor persoonlijke zorg in een omgeving waarin de menselijke maat centraal staat. Waarin kennis, voorzieningen en ondersteuning zijn afgestemd op de essentie van een waardevol leven.

De diagnose dementie zet levens op zijn kop, maar het leven houdt niet op. Wij zijn ons bewust van de emoties en onzekerheden die zich aandienen als vertrouwde functies en leefpatronen niet langer vanzelfsprekend lijken. Om de overgang naar een andere manier van wonen en leven goed te begeleiden en het veranderings- en acceptatieproces te ondersteunen, bieden wij kennis, inlevingsvermogen en respect.

Daarbij hebben wij een gouden regel: u doet ertoe. Wij zeggen: éérst de mens, dan de diagnose. Vanuit die benadering werken we samen aan een zorg-, begeleidings- en activiteitenaanbod dat naadloos aansluit op individuele wensen en mogelijkheden en zich mee ontwikkelt met de stadia die onze bewoners doorlopen.

Specialistische zorg
WelThuis staat voor persoonlijke specialistische zorg. De woonomgeving voor jonge mensen met dementie in WelThuis Buytenhaghe voorziet in de behoefte aan specifieke woon- en zorgeisen, zo dicht mogelijk bij huis. Met als belangrijke kenmerken:

 • een eigentijdse, stimulerende omgeving, afgestemd op individueel wooncomfort;
 • maximale zeggenschap en privacy;
 • jezelf kunnen zijn en blijven;
 • breed activiteitenaanbod om het dagelijkse leven structuur te geven;
 • begeleiding en ondersteuning met de nadruk op wat kán.

De locatie

WelThuis Buytenhaghe staat in het Binnenpark in Zoetermeer en maakt deel uit van een rustige woonwijk met veel groen. Het woon- en zorgcentrum bundelt sinds jaar en dag kennis, kunde en toewijding die is gericht op mensen die niet langer zelfstandig kunnen of willen wonen. Deze bundeling vormt de basis voor ons besluit om ook jongeren met dementie een plek op maat te bieden. Aan wat we al weten en kunnen voegen we specialistische expertise toe.
Onze afdeling voor jonge mensen met dementie is onderdeel van ons veelzijdige zorgcomplex, maar heeft specifieke woon- en leefkaders.

Dit is wat bewoners mogen verwachten:

 • een volwaardige woonunit met privébadkamer en toilet, in te richten met eigen vertrouwde spullen;
 • veel privacy;
 • de geruststelling van 24/7 directe toegang tot zorg, ondersteuning en begeleiding;
 • toegang tot gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een restaurant, winkel, kapper bibliotheek, ontmoetingsruimten, een hamman en een tuin.

Actieve betrokkenheid partners en gezinsleden
We bieden dertien éénkamerappartementen voor vaste bewoning en twee deeltijd-appartementen. Deze zijn bedoeld om mantelzorgers te ontlasten of een geleidelijke overgang te ondersteunen. De afdeling heeft twee huiskamers om medebewoners en familie- en gezinsleden te ontmoeten. We stimuleren actieve betrokkenheid van partners en familie. Omdat we weten welke impact dementie heeft, delen we actief kennis en informatie en zijn we ook voor direct betrokkenen altijd aanspreekbaar.

Online training ‘Dementie op jonge leeftijd’

Via het platform van Alzheimer Nederland.nl bieden wij een online training ‘Dementie op jonge leeftijd’ aan. Bekijk de flyer. We spreken van dementie op jonge leeftijd als de eerste symptomen van dementie optreden vóór het 65e levensjaar. Deze training is bedoeld voor partners, kinderen, broers, zussen, ouders, andere familieleden, vrienden en kennissen van iemand met dementie op jonge leeftijd. Ga naar de training >>

Begeleiding en ondersteuning

Dementie op jonge leeftijd kent een andere zorgvraag dan dementie bij ouderen. Onze personele bezetting is daarop afgestemd. De sfeer is los en gericht op de behoeften en gewoonten van de ‘generatie van nu’. We staan met beide benen in deze tijd. Alles draait om actief en zinvol functioneren en kwaliteit van leven. Zorgprofessionals staan 24/7 klaar, maar op gepaste afstand. De aandacht en persoonlijke begeleiding gaat vooral uit naar:

 • passende en inspirerende activiteiten;
 • contacten met de omgeving; 
 • lichaamsbeweging en prettige en zinvolle besteding van de tijd – binnen én buiten;
 • begeleiding bij of overname van zorg.

Waarden waar we samen met onze bewoners aan hechten, zijn: autonomie, gelijkwaardigheid en bewegingsvrijheid.

Onze medewerkers – verzorgenden, maatschappelijk begeleiders, welzijnsmedewerkers en verpleegkundigen – kiezen bewust voor onze afdeling en zijn speciaal opgeleid om hier te werken. Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met specialistische zorg- en kennisorganisaties voor aanvullende disciplines als psychologie, fysiotherapie, ergotherapie en activiteitenbegeleiding. Bewoners kunnen terecht bij een eerst verantwoordelijke verzorgende of verpleegkundige (EVV’er) – een persoonlijke begeleider die meedenkt, adviseert en regelt wat geregeld moet worden.

Praktische informatie

WelThuis Buytenhaghe biedt een passende oplossing in situaties waarin zelfstandig wonen niet langer mogelijk of verantwoord is voor (toekomstige) bewoners en hun directe omgeving. Onze dienstverlening richt zich op bewoners die nog geen 65 bent en vanwege oriëntatie- en geheugenproblemen en/of gedragsverandering intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Hiervoor gelden de beleidsregels van de Wet langdurige zorg (Wlz). Op basis van deze wet ontvangt u de zogenaamde VV7 indicatie, na goedkeuring door het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ).

Er zijn meerdere signalen die aanleiding kunnen geven om de mogelijkheden van een woonplek met specialistische zorg op onze afdeling in kaart te brengen:

 • de behoefte aan een woonvoorziening waar zorg en individuele begeleiding goed geregeld zijn neemt toe;
 • de belasting op de directe omgeving dreigt te groot te worden;
 • bepaalde gedragsveranderingen bemoeilijken de bestaande thuissituatie ;
 • de beschikbare begeleiding en zorg bieden onvoldoende houvast en kwaliteit van leven;
 • het is niet mogelijk om terug te vallen op een netwerk.

Biedt een woonplek in WelThuis Buytenhaghe de gewenste oplossing? Wie komen er wanneer voor in aanmerking en wat zijn de voorwaarden voor een passende zorgvergoeding? Praat erover met de huisarts, de behandelend specialist of uw casemanager dementie. Vooral de casemanager kan u hierin als eerste van advies dienen en op weg helpen. Heeft u geen casemanager? Ook bij een van onze cliëntadviseurs bent u welkom voor een persoonlijk advies. Maar misschien is het een idee om eerst eens kennis te komen maken met de gastvrije sfeer van WelThuis Buytenhaghe, onze vriendelijke medewerkers en de moderne voorzieningen.

Criteria voor opname

Onze dienstverlening richt zich op bewoners die nog geen 65 zijn en vanwege oriëntatie- en geheugenproblemen en/of gedragsverandering intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Hiervoor gelden de beleidsregels van de Wet langdurige zorg (Wlz). Op basis van deze wet ontvangt u de zogenaamde VV7 indicatie, na goedkeuring door het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). 

Er zijn meerdere signalen die aanleiding kunnen geven om de mogelijkheden van een woonplek met specialistische zorg op onze afdeling in kaart te brengen:

 • de behoefte aan een woonvoorziening waar zorg en individuele begeleiding goed geregeld zijn neemt toe;
 • de belasting op de directe omgeving dreigt te groot te worden;
 • bepaalde gedragsveranderingen bemoeilijken de bestaande thuissituatie ;
 • de beschikbare begeleiding en zorg bieden onvoldoende houvast en kwaliteit van leven;
 • het is niet mogelijk om terug te vallen op een netwerk.

 

Informatie en contact

Voor meer informatie of aanmelding, kunt u contact opnemen met een van de adviseurs van WelThuis via telefoonnummer  telefoonnummer 088-42 62 160 of via info@welthuis.nl

Volg ons op