Miranda Schouten, directeur WelThuis: ‘Maatwerk, wederzijdse betrokkenheid en vernieuwing als basis voor een volwaardig en actief leven’

Zoetermeer, 21 september 2020. ‘U doet ertoe’. Dat is de kernbelofte aan de toekomstige bewoners van de afdeling voor jonge mensen met dementie van WelThuis Buytenhaghe in Zoetermeer. Zoveel mogelijk voorwaarden, om een volwaardige en menswaardige leefomgeving aan te bieden waarin bewoners en hun naasten hun eigen koers bepalen, zijn ingevuld. Ook om een passend antwoord op een perspectiefrijke oplossing voor een groep met zeer specifieke uitdagingen en behoeften te bieden. WelThuis Buytenhaghe biedt specialistische intramurale zorg op maat, waarin de nadruk ligt op persoonlijke begeleiding en individuele mogelijkheden. Niet de diagnose is maatgevend, maar wat de bewoners willen en kunnen. Op 28 september 2020 opent WelThuis Buytenhaghe de deur voor jonge mensen met dementie.

Woonzorgcentrum WelThuis Buytenhaghe, gevestigd in de woonwijk Leyens in Zoetermeer, biedt een breed woon-, zorg- en welzijnsaanbod aan een gevarieerde groep bewoners. De specialistische afdeling voor mensen bij wie voor hun 65ste levensjaar dementie is vastgesteld (op dit moment ruim twaalfduizend mensen in heel Nederland), bestaat uit veertien appartementen voor vaste bewoners en twee flexibele woonplekken. Ruim voor de opening stonden er al zeven aspirant-bewoners ingeschreven. Dit geeft aan hoe nijpend de behoefte in de regio Zoetermeer is aan een woon- en zorgoplossing die specifiek op deze groep is afgestemd.

‘De puzzelstukjes vielen op hun plaats’
Miranda Schouten, directeur WelThuis, signaleerde deze behoefte al enkele jaren geleden. Als directeur van thuiszorgorganisatie Vierstroom was ze nauw betrokken bij een klankbordgroep voor jonge mensen met dementie. Miranda: “Uit gesprekken met deze mensen en hun partners werd duidelijk dat het aanbod in onze regio niet aan de specifieke woon- en zorgvraag voldoet. Toen ik in 2017 mijn bestuursfunctie bij WelThuis aanvaardde, vielen de puzzelstukjes op zijn plaats. Gezien de brede ervaring van WelThuis met dementie in het algemeen, zag ik kansen om in de leemte te voorzien.”

“We hebben een ontwikkelteam samengesteld en de doelgroep vanaf het prille begin bij de plannen betrokken. Juist door in alle openheid met beide partners aan tafel te gaan zitten, krijg je inzicht in de elementaire vragen. Voor mensen die nog midden in het leven staan is de diagnose dementie extra ontwrichtend. Daarom is het van cruciaal belang om te zorgen voor een oplossing die voor honderd procent op de individuele wensen en mogelijkheden aansluit. Zo is het voor deze groep bijvoorbeeld erg belangrijk om tussen leeftijdsgenoten te zitten en zo actief mogelijk bij de samenleving betrokken te blijven. Ook moet er maximale ruimte zijn voor de rol en de vragen van partners en gezinsleden. Ook voor hen verandert het leven ingrijpend.”

Volwaardige en menswaardige leefomgeving
WelThuis ontwikkelde een woon- en zorgconcept waarin mobiliteit, vrijheid, betrokkenheid en de kwaliteit van de leefomgeving centraal staan. De gespecialiseerde afdeling biedt faciliteiten voor onder meer wellness en ontspanning, muziekbeleving, fysieke inspanning en beoefening van individuele hobby’s. Ook zijn er twee speciale shuttlebusjes geregeld voor de nieuwe bewoners om frequent bezoek aan de sportschool of het zwembad mogelijk te maken. Miranda Schouten: “Zoveel mogelijk voorwaarden zijn ingevuld, of worden in overleg ingevuld,  om een volwaardige en menswaardige leefomgeving aan te bieden, waarin bewoners en hun naasten hun eigen koers bepalen.”

Sinds de inrichting van de nieuwe afdeling definitief groen licht kreeg, begin dit jaar, is WelThuis begonnen met de werving van verzorgenden en verpleegkundigen met affiniteit voor deze doelgroep. Er staat een professioneel kernteam klaar om de nieuwe bewoners welkom te heten. Er was veel interesse om op deze nieuwe afdeling aan de slag te gaan.

Met hart en ziel
Miranda Schouten: “Deze specialistische woon- en zorgvorm vraagt om veel affiniteit met de veranderingen, uitdagingen en vragen die de bewoners en hun partners op zich af zien komen. Naast bestaande functionele eisen zijn kwaliteiten als inlevingsvermogen, flexibiliteit en energie erg belangrijk. Ik ben er trots op dat we een team hebben kunnen samenstellen dat zich met hart en ziel aan dit specialisme, de verdere uitbouw van de afdeling en het welzijn van de bewoners gaat verbinden.”

WelThuis gaat jonge mensen met dementie in de regio Zoetermeer maatwerk bieden, in een warme omgeving, waarin de nadruk ligt op de menselijke maat en individuele mogelijkheden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de bestaande regionale zorg- en dienstverleners die actief zijn binnen de Keten Dementie Zoetermeer. Bovendien is WelThuis aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd dat ijvert voor een optimaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor deze groep. Het kenniscentrum neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek, zet zich in voor het bevorderen van de kwaliteit en deskundigheid, ontwikkelt standaards en leidt zorgprofessionals op binnen het specialisme.

Eigen plek met maximaal perspectief
“Het gaat om een specialisme dat sterk in ontwikkeling is”, zegt Miranda Schouten. “Samenwerken en kennisdelen zijn van groot belang om de kwaliteit van het aanbod te borgen en te blijven verbeteren. Binnen onze regionale keten weten we elkaar erg goed te vinden en staat iedereen open voor aanvullende inzichten en vernieuwing. De essentie is dat we jonge mensen met dementie dicht in de buurt een eigen plek bieden, met een zo groot mogelijk perspectief op een volwaardig bestaan. Daar gaan we ons bij WelThuis Buytenhaghe in Zoetermeer samen met onze partners voor in zetten. Ik sluit niet uit dat we het concept de komende jaren op meer locaties in Nederland gaan aanbieden. Daar staan we zeker voor open.”

Meer informatie

WelThuis biedt op 17 locaties gespecialiseerde woon- en zorgoplossingen, waarin kwaliteit van leven en zelfstandigheid en bewegingsvrijheid voorop staan. WelThuis is aangesloten bij het landelijke Fundis-zorgnetwerk (www.fundis.nl). Voor algemene informatie verwijzen we u graag naar onze website, www.welthuis.nl. Meer informatie over onze dienstverlening aan jonge mensen met dementie vindt u op www.welthuis.nl/zorg-bij-jonge-mensen-met-dementie/. Daar kunt u ook onze brochure downloaden. Voor een persoonlijk antwoord op uw vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Muis, j.muis@welthuis.nl of met één van onze adviseurs via 088-92 93 000 en info@welthuis.nl.