Op donderdag 8 juni 2017 is op Park Oudeland het nieuwe woonzorgcentrum van WelThuis officieel geopend door staatssecretaris Martin van Rijn. Onder grote belangstelling van bewoners, familieleden en omwonenden werd ook de naam van het nieuwe gebouw onthuld: De Thuynen. Deze naam refereert aan de groenstrook die ooit op deze plek lag. De nieuwe locatie biedt 42 plaatsen aan mensen met dementie of een lichamelijke beperking.

Inspelen op zorgbehoefte

Met de opening van De Thuynen is het woonaanbod voor mensen die complexe zorg nodig hebben met 42 plaatsen vergroot. Locatiemanager Ermi van Oosterhout van WelThuis: “De ‘oude’ locatie ‘t Oude Landt sloot niet langer aan bij de huidige zorgbehoefte van de doelgroep. Wij hebben om deze reden met Stichting ’t Oude Landt een nieuwe verpleeglocatie gebouwd die voldoet aan alle moderne eisen.”

De Thuynen biedt een veilige woonomgeving aan personen die een indicatie hebben voor de Wet Langdurige Zorg. Met behulp van een interieurarchitect en inspraak van bewoners en families zijn de woonfaciliteiten volledig op de doelgroep afgestemd. Iedere bewoner heeft een eigen appartement. Per woongroep is een gemeenschappelijke ruimte, waar bewoners gezamenlijk eten en activiteiten kunnen ondernemen.

Een ‘thuis’ voor bewoners

Welzijn is een belangrijke pijler voor WelThuis. Ermi van Oosterhout benadrukt: “Onze bewoners hebben een heel belangrijk deel van hun leven voor anderen gezorgd en moeten nu geholpen worden bij hun verzorging. Voor WelThuis is het belangrijk dat dit plaatsvindt in hun eigen vertrouwde omgeving. De Thuynen wil daarom niet een huis, maar een thuis zijn. Medewerkers, vrijwilligers en naasten pakken gezamenlijk huiselijke bezigheden op en ondernemen activiteiten die passen bij de interesses en behoeften van de bewoners.”

Tijdens zijn toespraak ondersteunt Staatssecretaris Van Rijn deze visie: “De Thuynen is een plek waar bewoners veilig en prettig kunnen wonen en waar ze altijd zeker zijn van goede zorg, als ze die nodig hebben. Waar mensen zichzelf kunnen zijn; sociale contacten wanneer ze dat zelf willen, wandelen als ze zin hebben, genieten van de natuur en vooral zich thuis voelen.”

Feestelijke opening

Tijdens de feestelijke opening vermaakten de fanfare van muziekschool Harmonie “De Vriendschap” en miMakkers’ Pirouette de aanwezigen met hun optredens. Na de opening kregen staatssecretaris Van Rijn, B&W en enkele gemeenteraadsleden een rondleiding door het gebouw en spraken uitvoerig met de bewoners over de nieuwe locatie.