de State Hillegersberg in Rotterdam

N

Geschikt voor ouderen

met lichamelijke beperkingen

Gelegen in Hillegersberg

in Rotterdam

Renovatie / nieuwbouw

April 2019

WelThuis de State Hillegersberg

In de prachtige Rotterdamse wijk Hillegersberg ligt aan de Van Beethovenlaan 60 de State Hillegersberg. Binnen deze locatie kunnen inwoners van Rotterdam en omstreken tijdelijk dan wel permanent zorg en ondersteuning ontvangen van een aantal zorgorganisaties waaronder WelThuis.

WelThuis biedt in de State Hillegersberg verpleeghuiszorg aan mensen met lichamelijke aandoeningen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Een team van verzorgenden en verpleegkundigen verleent 24 uur per dag de benodigde zorg en ondersteuning.

Medio 2019 wordt gestart met het toekomstbestendig maken van de locatie. Na realisatie hiervan zijn in totaal 48 plaatsen voor mensen met een indicatie VV5, VV6, VV7 en VV8 beschikbaar.

De Thuynen, Woerden

De Thuynen, Woerden

De Westerweeren, Bergambacht

De Westerweeren, Bergambacht

De Meridiaan, Capelle aan den IJssel

De Meridiaan, Capelle aan den IJssel

Het Olympiadehuis, Gouda

Het Olympiadehuis, Gouda

De Liezeborgh, Schoonhoven

De Liezeborgh, Schoonhoven

De Lindewaard, Linschoten

De Lindewaard, Linschoten

De Bovenberghe, Schoonhoven

De Bovenberghe, Schoonhoven

Borchleen, Schoonhoven

Borchleen, Schoonhoven

Wilgenhoven, Stolwijk

Wilgenhoven, Stolwijk

Buytenhaghe, Zoetermeer

Buytenhaghe, Zoetermeer

Magnolia, Zoetermeer

Magnolia, Zoetermeer

Domus, Zoetermeer

Domus, Zoetermeer

Vivaldi, Zoetermeer

Vivaldi, Zoetermeer

Monteverdi, Zoetermeer

Monteverdi, Zoetermeer

De Morgenster, Zoetermeer

De Morgenster, Zoetermeer

De Boomgaerd, Zoetermeer

de State Hilligersberg

Bezoekadres: Beethovenlaan 60 | 3055 JD Rotterdam


Beschikbaarheid
De wachttijd voor een plaats in de State Hillegersberg hangt af van het zogeheten zorgzwaartepakket (ZZP) waarvoor u een indicatie heeft gekregen. Bekijk hier de wachttijden.

Activiteiten
In de State Hillegersberg worden tal van activiteiten aangeboden dankzij een groep actieve vrijwilligers. Denk aan kaarten, zingen, muziek luisteren, handwerken en bloemschikken. Sommige activiteiten zijn toegankelijk voor omwonenden. Organisatie Palet Welzijn coördineert de inzet van vrijwilligers. Deze activiteiten vinden plaats in het Trefpunt. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom! Op de website van Palet Welzijn vindt u een overzicht met de actuele vacatures. Ga naar www.paletwelzijn.nl en klik op Vacaturebank vrijwilligers. U kunt zelf aangeven welke dag of dagen en tijden u beschikbaar bent.

Het Trefpunt
Op de begane grond bevindt zich de sfeervolle recreatiezaal het Trefpunt. Deze ontmoetingsruimte doet ook dienst als restaurant en is geopend van 09.00 tot 17.30 uur. U kunt hier terecht voor koffie, thee en wat lekkers. Tijdens de renovatiewerkzaamheden krijgt het restaurant een tijdelijke andere bestemming. Alle informatie hierover is te vinden op www.destate.nl

Kapsalon
Tijdens de renovatiewerkzaamheden verplaatsen wij de kapsalon naar ruimte D2.44, Mozart 2e verdieping.  Hier vindt u een dames- en herenkapsalon. De kapsalon is open op maandag, dinsdag en vrijdagochtend. Bezoekers en medewerkers kunnen op maandag en dinsdag worden geknipt. U kunt rechtstreeks met de kapsalon een afspraak maken via 06-43268999. Ontwikkelingen rondom de verbouwing zijn te volgen via www.destate.nl

Renovatie en nieuwbouw

Het pand de State Hillegersberg voldoet niet meer aan de wensen en eisen die vandaag de dag aan gebouwen worden gesteld. De locatie wordt daarom volledig toekomstbestendig gemaakt. Beoogd is een duurzaam gebouw waarbij hergebruik van materialen en toepassing van zoveel mogelijk natuurlijke materialen het uitgangspunt is. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat de zorg op locatie door kan gaan. Tijdens de werkzaamheden wordt er alles aan gedaan om de overlast voor bewoners, revalidanten, bezoekers en omwonenden tot een minimum te beperken. Naar verwachting is eind 2020 een volledig vernieuwd en getransformeerd pand gerealiseerd.

Tweekamerappartementen
Het deel van de locatie waar bewoners van WelThuis die langdurig zorg nodig hebben wonen, wordt volledig gesloopt en vervolgens nieuw opgebouwd. In dit gebouw komen tweekamerappartementen met eigen sanitaire voorzieningen. Daarnaast komen er per etage twee ontmoetingsruimten waar bewoners met elkaar kunnen praten en gezellig koffie kunnen drinken.

Plannen begane grond
Op de begane grond komen nieuwe therapie- en behandelruimten, waaronder een ruime oefenzaal, fitnesszaal en gespreksruimten. Ook wordt een brasserie gerealiseerd waar maaltijden genuttigd kunnen worden in een prettige sfeer.

Planning werkzaamheden
De eerste ‘zichtbare’ sloopwerkzaamheden vinden naar verwachting het 2de kwartaal van 2019 plaats. Hierbij moet direct het voorbehoud gemaakt worden dat dit mede afhankelijk is van de afspraken die de komende periode gemaakt worden met de beoogde aannemer en installateurs.

Meer weten?
Op www.destate.nl kunt u meer gedetailleerde informatie over de renovatie- en nieuwbouwplannen lezen. Ook is hier informatie te vinden over de (andere) organisaties die binnen de locatie actief zijn.

Wij waarborgen onze kwaliteit

Cliëntenraad

Iedere locatie van WelThuis heeft een onafhankelijke cliëntenraad, die de belangen van de bewoners behartigt. Bekijk hier het overzicht van de contactpersonen.

Klachten

Bewoners die een klacht hebben kunnen terecht bij de betrokken medewerker, de locatiemanager of een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Lees meer.

Volg ons op