Per 1 februari is WelThuis De Westerweeren gestart met een leerafdeling. De leerlingen die hier gaan werken, worden ontwikkeld tot direct inzetbare medewerkers, met de benodigde kennis van de ouderenzorg. De cliëntenraad is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de leerafdeling en heeft een positief advies uitgebracht.

Leren op de werkvloer

Op de leerafdeling werken leerlingen en medewerkers van verschillende niveaus en disciplines samen en worden zij uitgedaagd om in én van de beroepspraktijk te leren. Een van de pijlers is het vak leren ‘door te doen’. We zetten te allen tijde in op het bieden van kwalitatief goede en persoonsgerichte zorg.

Begeleiding

De vaste EVV’ers blijven op de woningen werkzaam en zullen de leerlingen begeleiden tijdens hun studie. Hierdoor staan de leerlingen altijd onder toezicht van een gediplomeerde verzorgende. Door de continue aanwezigheid van de leerlingen op de woningen kan er ook meer aandacht worden besteed aan het welbevinden van de bewoners.