Jaarlijks onderzoekt een onafhankelijke externe organisatie de kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening. Tijdens de ISO-audit in september hebben de auditoren de backoffice van WelThuis en een drietal locaties bezocht. De sfeer werd als zeer positief ervaren en de auditoren vonden de medewerkers erg betrokken bij de bewoners. De uitslag was positief! WelThuis heeft de ISO-audit wederom positief doorlopen, wat betekent dat we een nieuw certificaat hebben ontvangen voor één jaar.