Het is zover. Vandaag zijn we gestart met de opbouw van de eerste fase van de (her)nieuwbouw van de State Hillegersberg! Sinds april 2016 is Fundis betrokken bij het voormalige Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatie. Dit heeft dat ertoe geleid dat er op 1 augustus 2017 een bestuurlijke fusie heeft plaatsgevonden tussen de beide organisaties. Sindsdien is er veel veranderd, zowel op organisatorisch vlak als ook in de voorbereiding op de nieuwe huisvesting, iets wat vanaf de eerste verkennende gesprekken een belangrijk agendapunt was.

Tevens is er gedurende het proces steeds meer duidelijkheid gekomen over de organisatievorm. Vier Fundis bedrijven, te weten: Transmitt Revalidatie (waarin wordt samengewerkt met de partner Aafje), WelThuis voor Langdurige Zorg, het Zorgpension voor het kortdurende verblijf en onze behandeldienst Het Goudenhart vormen samen de State Hillegersberg! En hoewel het geen Fundis bedrijf is, is de fysieke aanwezigheid van de huisartsenpraktijk Bergse Bos een mooie aanvulling op de zorg die in de State Hillegersberg aangeboden wordt!

‘In 2017 is het definitieve besluit genomen om niet een totaal ander of nieuw gebouw te maken, of uit te breiden op het naastgelegen perceel. Dit had enerzijds te maken met de gewenste snelheid van het proces. Strauss is nu eenmaal een oud gebouw. Anderzijds is uit vooronderzoek gebleken dat het bestaande, betonnen geraamte zich uitstekend leende voor een tweede leven! Hoe mooi en duurzaam is die gedachte’ aldus Patrick Blanckensteijn, projectmanager Fundis Vastgoed.

Daar tegenover staat voor sommige misschien een ietwat vreemde keuze omdat we juist het jongste gebouwdeel wel volledig slopen en nieuw opbouwen Op de lange termijn, en hier is veel studie naar gedaan is, is dit de betere en efficiëntere keuze. De snelheid in de vastgoedwereld een heel relatief begrip, want nieuwbouw vergt nu eenmaal heel veel tijd. Met veel mensen binnen de organisatie is er gewerkt aan de planvorming, het ontwerp, de financiële haalbaarheid en alle praktische voorbereidingen die vooraf gaan aan de daadwerkelijke en zichtbare sloop- en bouwactiviteiten.

Maar natuurlijk kunnen we dit niet alleen en hebben we een aantal specialisten ingeschakeld! Op ieders expertisegebied, heeft iedereen een belangrijke bijdrage geleverd aan de planontwikkeling en de haalbaarheid van het project. Architect RAU, constructeur Archipunt, Sentus als installatieadviseur, bouwprojectmanagementbureau en financieel vastgoed adviseur Zij leveren een belangrijke bijdrage aan dit project. Ook de eigenaar van het gebouw en onze verhuurder Cofinimmo is erg betrokken en heeft veel vertrouwen in ons als netwerk van bedrijven.

Dan vandaag de daadwerkelijke start van de bouw van de eerste fase. Voor deze opbouw zijn we erin geslaagd om hele mooie bedrijven aan ons te binden! Voor het bouwkundige werk is aannemer JP van Eesteren gecontracteerd, een hele bekende naam die veel Rotterdamse iconen heeft gebouwd. Voor de installatietechnische werkzaamheden zijn Elektro Technisch Installatiebedrijf Leerkes uit Haarle en Tibo-Veen Installatietechniek uit Veen ingeschakeld! We hebben er vertrouwen in dat dit een mooie bouw gaat worden!

Er is inmiddels al veel gesloopt en gedemonteerd, kabels en leidingen zijn omgelegd, de cv-ketels staan buiten in de tuin en nu staan we stil bij feestelijke paal. Er moet ook echt nog wel heel veel gebeuren, en dat brengt zonder meer heel veel overlast met zich mee. Maar het uiteindelijke doel is dat er een prachtig gebouw ontstaat waar het goed wonen en verblijven is, en dat moeten we steeds weer voor ogen houden!

Maar we beginnen bij het begin. Hanneke van Hooijdonk, directeur van Transmitt Revalidatie en de heer van Herpen, één van de bewoners van WelThuis, slaan op de knop om buiten de heimachine inwerking te zetten voor het slaan van deze feestelijke paal! Wij wensen de uitvoerende partijen heel veel succes met deze bouw! Meer viermomenten zullen er gedurende het traject plaatsvinden, denk hierbij aan het vieren van het hoogste punt en de opening van de nieuwe Brasserie.