Sinds enkele jaren organiseert WelThuis De Morgenster een winterdiner in aanloop naar de feestdagen. Speciaal voor ouderen die een kleine kennissenkring hebben en/of weinig buiten de deur komen. In eerdere jaren met hulp van het Nationaal Ouderenfonds. Sinds 2 jaar organiseert De Morgenster het zelf, samen met diverse sponsoren. Met hulp van Stichting Present lukt het altijd om diverse  bedrijven, scholen, dan wel politieke partijen te vinden die willen helpen bij evenementen. Zo werd De Morgenster voor dit evenement in contact gebracht met de PVV, die graag een grote bijdrage wilde leveren aan dit evenement.

Samen met contacten van diverse organisaties in de wijk is het gelukt om genoemde ouderen te vinden en hen uit te nodigen. Dit jaar waren er maar liefst 85 mensen die met elkaar aan tafel zaten! Met name uit de wijken Stadshart, Palenstein, Dorp en Driemanspolder, maar soms ook uit andere wijken. De PVV heeft als sponsor niet alleen de ingrediënten ingeslagen en bekostigd, maar hebben ook gekookt, en zelfs in de bediening gestaan!

St. Present heeft ook nog drie leerlingen gevraagd die een maatschappelijke stage doen bij hen.  Zij kwamen helpen met uitserveren.
Het was een hele klus en er is hard gewerkt! Maar op deze manier hebben we met elkaar echt iets kunnen betekenen voor de Zoetermeerse ouderen. We hebben een bijdrage geleverd aan het verbinden van deze ouderen door hen bij elkaar te brengen en hen een leuke avond te bezorgen.

Het menu bestond uit een heerlijk driegangenmenu. Naderhand zijn er heel wat complimenten gegeven aan de kok! Ook was er livemuziek. Thomas de Jong (singer-/song writer), Henk van Staveren (pianist) en ook de Varias Band waren belangeloos aanwezig en speelden hun muziek voor de ouderen. De band, uitgenodigd door kledingbank MEVE,  speelde op het eind voor het publiek bekende feest- en swingnummers. Het bracht een goede en losse sfeer teweeg op het einde.

Buiten de dinerzaal stond er voor de ouderen een aantal kraampjes klaar waar zij kleding konden uitkiezen, aangeboden door MEVE.
Alle ouderen gingen daarnaast ook nog eens  met een presentje naar huis! St. Vincentius had die met liefde ingepakt en verzorgd.
Het was een zeer geslaagde avond met veel positieve energie en leuke reacties. Ouderen gaven aan dat het een leuk uitje was en dat zij echt genoten hebben. Met een twinkel in hun ogen gingen zij naar huis. Sommigen gaven zelfs aan zich weer achttien jaar jong te voelen!

We zijn trots op dit resultaat. Dank aan iedereen, ook aan de andere participerende partners:
Buurtzorg Nederland, Vierstroom ZorgThuis, St. Piëzo, Activiteitencommissie De Palatijn, De Nicolaasparochie  en het Coördinatiepunt Zorg.

Hopelijk volgend jaar weer!