Praktische informatie

Indicatie, aanmelden en verhuizen | Kosten en eigen bijdrage | Wachttijden | Huisregels | Rookbeleid

WelThuis een rookvrije organisatie

In aanloop naar de ingebruikname van de nieuwbouwlocatie De Boomgaerd, is door een werkgroep onderzocht hoe om te gaan met het rookbeleid t.b.v. de bewoners en de medewerkers. De wens was deze nieuwe locatie geheel rookvrij te maken voor zowel medewerkers als bewoners. Dit traject is succesvol verlopen en De Boomgaerd is hiermee de eerste, rookvrije locatie van WelThuis.

Het Managementteam van WelThuis heeft de ambitie uitgesproken om van heel WelThuis met ingang van 1 juli 2020 een rookvrij bedrijf te maken. De CCR en de OR hebben beide ingestemd. WelThuis volgt hiermee de landelijke cultuuromslag.
Het doel is tweeledig:
– medewerkers een rookvrije werkplek bieden bij WelThuis.
– medewerkers te stimuleren het roken te beperken of met roken te stoppen en zo hun gezondheid positief te beïnvloeden.

Een samenvatting van het rookbeleid voor cliënten

Het bieden van een rookvrije werkplek aan medewerkers houdt in dat van rokende cliënten (en hun bezoek) wordt gevraagd hun rookgedrag te wijzigen door niet meer op de kamer of in het appartement een sigaret, sigaar of pijp te roken. Dit geldt ook voor het roken van een E-sigaret omdat hierbij ook stoffen vrijkomen waarvan de gevolgen voor de gezondheid van de medewerkers op lange termijn niet bekend zijn. Cliënten (en hun bezoek) wordt de mogelijkheid geboden om op het balkon of in de tuin te roken. Indien er toezicht nodig is bij het roken, mogen medewerkers ervoor kiezen om op afstand toezicht te houden.

Implementatie

Vanaf 1 juli 2020 gaat het Rookbeleid Cliënten definitief gelden en zal het roken van een gewone sigaret / sigaar / pijp binnen de muren van de locatie niet meer worden toegestaan. De Huisregels van de locatie worden aangepast en aan de cliënten gestuurd. Er wordt een overgangstermijn van 3 maanden in acht genomen waarin cliënten (en hun bezoek) kunnen wennen dat op de locatie alleen gerookt mag worden op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Huidige cliënten

  • Huidige cliënten dienen zich aan het ‘Rookbeleid Cliënten’ te houden vanaf het moment van hun verhuizing naar een locatie van WelThuis.
  • De locatiemanager informeert in een persoonlijke brief de cliënten over het rookbeleid en de plaatsen waar op de locatie gerookt mag worden.
  • Rokende cliënten en hun familie/contactpersoon worden in een persoonlijk gesprek door hun EVV-er geïnformeerd over de nieuwe regels en over wat er in de praktijk voor de cliënt verandert.
  • Als het nodig is, worden door de EVV-er met de cliënt en familie/contactpersoon nadere afspraken gemaakt om de cliënt binnen de termijn van 3 maanden aan de nieuwe regels te laten wennen.

Nieuwe cliënten

  • Nieuwe cliënten dienen zich aan het ‘Rookbeleid Cliënten’ te houden vanaf het moment van hun verhuizing naar een locatie van WelThuis.
  • Voor nieuwe cliënten moet het door de informatie op de website van WelThuis duidelijk zijn dat WelThuis een rookvrij bedrijf is.
  • Bij hun verhuizing naar WelThuis ontvangen de cliënten tijdens het welkomgesprek op de locatie het ‘Rookbeleid Cliënten’ als onderdeel van de informatiemap van de locatie.
  • Bij inschrijving op de wachtlijst wordt gecheckt of aanstaande cliënten en/of familie de website van WelThuis hebben gelezen en op de hoogte zijn van het feit dat WelThuis een rookvrij bedrijf is. Er wordt niet meer gevraagd / geregistreerd of aanstaande cliënten wel of niet roken.
  • Toekomstige cliënten die al op de wachtlijst staan worden extra geïnformeerd worden. Gedurende het jaar 2020 wordt in de brief die toekomstige cliënten ontvangen, als zij in de top drie van de wachtlijst komen, informatie gegeven over het ‘Rookbeleid Cliënten’.

 

 

 

 

Volg ons op