Praktische informatie

Indicatie, aanmelden en verhuizen | Kosten en eigen bijdrage | Wachttijden | Huisregels | Rookbeleid

‘WelThuis een rookvrije organisatie

Met ingang van 1 juli 2020 is WelThuis een rookvrije organisatie. De CCR en de OR hebben beide ingestemd. WelThuis volgt hiermee de landelijke cultuuromslag.

Het doel is tweeledig:
– medewerkers een rookvrije werkplek bieden bij WelThuis.
– medewerkers te stimuleren het roken te beperken of met roken te stoppen en zo hun gezondheid positief te beïnvloeden.

Een samenvatting van het rookbeleid voor cliënten

Het bieden van een rookvrije werkplek aan medewerkers houdt in dat van rokende cliënten (en hun bezoek) wordt gevraagd hun rookgedrag te wijzigen door niet meer op de kamer of in het appartement een sigaret, sigaar of pijp te roken. Dit geldt ook voor het roken van een E-sigaret omdat hierbij ook stoffen vrijkomen waarvan de gevolgen voor de gezondheid van de medewerkers op lange termijn niet bekend zijn. Cliënten (en hun bezoek) wordt de mogelijkheid geboden om op het balkon of in de tuin te roken. Indien er toezicht nodig is bij het roken, mogen medewerkers ervoor kiezen om op afstand toezicht te houden.

Implementatie

Vanaf 1 juli 2020 is het ‘Rookbeleid Cliënten’ definitief ingegaan en is het roken van een gewone sigaret/ sigaar/ pijp binnen de muren van de locatie niet meer toegestaan. Cliënten (en hun bezoek) zijn geïnformeerd dat op de locatie alleen gerookt mag worden op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Nieuwe cliënten

  • Nieuwe cliënten dienen zich aan het ‘Rookbeleid Cliënten’ te houden vanaf het moment van hun verhuizing naar een locatie van WelThuis.
  • Voor nieuwe cliënten moet het door de informatie op de website van WelThuis duidelijk zijn dat WelThuis een rookvrij bedrijf is.
  • Bij inschrijving op de wachtlijst wordt gecheckt of aanstaande cliënten en/of familie de website van WelThuis hebben gelezen en op de hoogte zijn van het feit dat WelThuis een rookvrij bedrijf is. Er wordt niet meer gevraagd/ geregistreerd of aanstaande cliënten wel of niet roken.

 

 

 

 

 

 

Volg ons op