Cliënten en familie zijn de winnaar.

Zorgorganisaties, waaronder WelThuis, onderdeel van Fundis, zijn in het gelijk gesteld door de rechter in het kort geding over het inkoopkader voor de langdurige zorg. Tarieven die zorgkantoren betalen voor de zorg voor ouderen moeten reëel en kostendekkend zijn. WelThuis en ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, zijn blij met de uitspraak van de rechter. WelThuis heeft samen met andere zorgorganisaties uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de ggz het kort geding aangespannen omdat zorgkantoren een nieuw inkoopkader gebruikten dat goede zorg belemmerde.

Deze uitspraak is waar Actiz, WelThuis en de overige zorgorganisaties op hoopten. Zorgorganisaties die cliënten goede zorg willen en moeten bieden, investeren in zorgmedewerkers en innovaties en daar zijn reële tarieven voor nodig. Het is positief dat de rechter het hiermee eens is. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt voor de zorg tarieven vast die gaan over wat sec de zorg gemiddeld kost en niet over wat nodig is voor benodigde investeringen voor de toekomst. De eenzijdig opgelegde korting van 6 procent op het tarief is op geen enkele manier door de zorgkantoren onderbouwd en daarmee onrechtmatig, zo bepaalde de rechter vandaag. De rechter verbiedt de zorgkantoren de inkoopprocedure voort te zetten, tenzij zij alsnog na een gedegen onderzoek kunnen onderbouwen dat er met de tariefkorting een reëel kostendekkend tarief wordt geboden. Zolang daarvan geen sprake is moeten de zorgkantoren minimaal het tarief hanteren dat in 2020 is toegepast.

Voor meer informatie raadpleeg het nieuwsbericht van Actiz. Voor de ouderenzorg was het kort geding, naast WelThuis onderdeel van Fundis, aangespannen door zorgorganisaties Evean, Topaz, Icare en Humanitas Rotterdam. Tevens heeft een tiental ouderenzorgaanbieders met kostprijsonderzoeken de bewijslast geleverd dat de korting niet reëel was en daarmee de procedure ondersteund. ActiZ coördineerde en begeleidde het kort geding.