Onze samenleving veroudert: in 2040 zitten we op de top van de vergrijzing. De veroudering van onze samenleving geeft kansen en uitdagingen. Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen? Om deze vragen te beantwoorden hebben publieke en private organisaties, kennis- en overheidsorganisaties en burgers de krachten gebundeld. WelThuis draagt hier ook aan bij. Gezamenlijk hebben we een transformatieagenda ontwikkeld voor een duurzame toekomst van ouder worden in Nederland.

Deze agenda heeft vijf overkoepelende thema’s:

  • Mee doen: Van oud zijn naar goed ouder worden;
  • Ertoe doen: Van betrokken werk naar waardevolle bijdrage;
  • Samen doen: Van eigen huis naar samen-wonen;
  • Vitaal doen: Van liever niet ziek naar meer vitale jaren;
  • Digitaal doen: Van individueel innoveren naar digitaal verbonden.

Bij elk thema geven we aan waar we ons voor in moeten zetten, wat daarvoor nodig is en welke acties dat behoeft. De presentatie van deze transformatieagenda Ouder Worden 2040 vormt de start van een maatschappelijke dialoog om alle vraagstukken rond leven in een ouder wordende samenleving te verkennen, de nodige stappen te zetten naar bewustwording en draagvlak in de samenleving, en gezamenlijk in actie komen. Lees het hele bericht >>