Eind vorig jaar is bij WelThuis op locatie Vivaldi de palliatieve afdeling Irishof gestart. Dit is een afdeling waar gasten in hun laatste levensfase verzorgd worden. Irishof biedt plaats aan zes mensen. Een gastvrije houding, kwaliteit en professionele zorg staan daarbij hoog in het vaandel. Irishof is donderdag 12 oktober officieel geopend. Ter ere van de opening plantte Wethouder Isabelle Vugs van Gemeente Zoetermeer symbolisch een vlinderstruik in de binnentuin van Irishof.

opening Irishof

Op Irishof biedt WelThuis intensieve verzorging en begeleiding met als doel het stervensproces menswaardig te laten verlopen. De regie blijft zoveel mogelijk in handen van de gast en naasten. Ook worden zij nadrukkelijk betrokken bij de inhoud van zorg, behandeling en begeleiding.

Locatiemanager Mirjam Koekoek is erg trots op Irishof: “Er is een groeiende groep ouderen die medisch uitbehandeld is en vanwege persoonlijke of praktische redenen niet thuis kan wonen en sterven. Voor deze mensen is een hospice of een palliatieve afdeling in een verpleeghuis een goed alternatief. Elke gast, die in Irishof verblijft, krijgt de ruimte om in de laatste levensfase zichzelf te zijn. De kwaliteit van leven en het welbevinden van de gast staan centraal. Bij Irishof zeggen we: het kan wél, deskundig en warm.”


Bijna Thuis

Irishof is een bijna-thuis-huis. Dat houdt in dat WelThuis aandacht heeft voor psycho-emotionele, lichamelijke, sociale en spirituele aspecten. Alles is erop gericht om binnen Irishof een klimaat van vredigheid en rust te scheppen. De wensen en behoeften van de gasten en hun naasten staan centraal bij de behandeling en begeleiding. Ook de bijdrage van vrijwilligers is belangrijk. Zij zijn getraind om het verblijf van de gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Vrijwilligers geven extra aandacht en begeleiding en dragen bij aan een huiselijke sfeer.


Team Irishof
Voor de gasten van Irishof staat een team van deskundige verpleegkundigen en verzorgenden, een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist klaar. Daarnaast kan beroep worden gedaan op een geestelijk verzorger, een paramedicus van het Goudenhart (specialistische zorg) en het technologisch thuiszorgteam. Ook biedt WelThuis de mogelijkheid om de eigen huisarts te behouden.

opening Irishof

Meer informatie
Voor meer informatie over Irishof kunt u contact opnemen met de Adviseurs van WelThuis via 088 4262 160 of info@welthuis.nl.