Zoetermeer, 14 april 2022 – Vandaag zijn Thed van Kempen, voorzitter landelijk kenniscentrum “Dementie op jonge leeftijd” en Miranda Schouten, directeur van WelThuis, bij de specialistische zorg afdeling Jonge Mensen met Dementie bij WelThuis Buytenhaghe aanwezig om het keurmerk certificaat van PREZO te onthullen.

Over het PREZO keurmerk
De afdeling Jonge Mensen met Dementie van WelThuis heeft het PREZO-keurmerk in de zorg gekregen. PREZO Dementie op jonge leeftijd is in 2017 ontwikkeld door Perspekt, in opdracht van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het is een werk- en denkmodel, gebaseerd op de landelijke Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft zorgprofessionals handvatten hoe het kán. Centraal staan de bewoners. Voelen zij zich op hun gemak in hun leefomgeving? Ervaren zij de vrijheid om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven? Voelen zij zich veilig genoeg om om hulp te vragen? Ervaren ze passende en professionele zorg en begeleiding in het omgaan met hun ziekte?

PREZO staat voor PREstatie ZOrg. Met dit keurmerk toont de eerdergenoemde specialistische afdeling aan, conform branche specifieke eisen, verantwoorde, waardevolle zorg en ondersteuning te bieden. WelThuis is hiermee een verantwoord ondernemer die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt. Bij het audittraject, dat de specialistische afdeling Jonge Mensen met Dementie hiervoor doorlopen heeft, wegen het bewonersperspectief en de waardering mee in het oordeel.
Tijdens het traject is naar voren gekomen dat de specialistische afdeling Jonge Mensen met Dementie haar bewoners op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve en verantwoorde zorg. Het resultaat mag er zijn: de auditoren waren lovend!! Een kleine greep uit de mooie complimenten:
“een dikke 10”, “een compliment met een grote C”, “veel rust, veel pret, lekker naar buiten”, “verwanten waren heel blij”, “op alles 100% gescoord”, “Veel op papier, goed te lezen”. Voor een complexe afdeling, die nu anderhalf jaar haar dienstverlening aanbiedt, echt fantastisch. De inzet van alle zorg- en welzijnsassistenten, vrijwilligers en behandelaren spat ervan af!

Het PREZO-keurmerk wordt voor een periode van 3 jaar toegekend, waarbij tussendoor een her-audit wordt uitgevoerd om de kwaliteit te waarborgen. “Er is enorm geïnvesteerd in een goed voorspelbaar dagelijkse dienstverlening waarbij je gezien en gewaardeerd wordt. Uiteindelijk draait het om de relatie met elkaar en tussen elkaar. Daarmee bedoel ik de bewoners, de zorgverleners, naasten, vrijwilligers etc. Overigens een enorme uitdaging met alle corona maatregelen, die het contact heeft bemoeilijkt. Daarom zijn wij extra blij, dat het ons is gelukt om de goede zorg en begeleiding te kunnen geven en te ontvangen. Het is fijn dat dit is gezien door externe auditoren”, Aldus Jolanda Muis, ontwikkelmanager specialistische zorg WelThuis.

De feestelijke onthulling
Het thema van de onthulling was “Het leven verandert en het behoudt zijn waarde. “In zijn toespraak benadrukte Thed van Kempen, voorzitter landelijk kenniscentrum “Dementie op jonge leeftijd”, dat er door de medewerkers van de specialistische zorgafdeling Jonge Mensen met Dementie hard gewerkt is om voor het keurmerk in aanmerking te komen. Prestaties waarbij het welzijn van de bewoners van de eerdergenoemde afdeling van WelThuis voorop staat zijn beoordeeld met ‘uitmuntend’.

Trotse Miranda Schouten, directeur van WelThuis, onthulde, samen met Thed, het certificaat. “De diagnose dementie zet levens op zijn kop, maar het leven houdt niet op. De persoonlijke beleving en de kwaliteit van leven is bepalend, met het ziektebeeld wordt rekening gehouden. Dit geldt voor de bewoners, uiteraard, maar ook voor partners, gezinsleden en andere direct betrokkenen. Vanuit die benadering werken we samen aan een zorg-, begeleidings- en activiteitenaanbod dat naadloos aansluit op individuele wensen en mogelijkheden en zich mee ontwikkelt met de stadia die onze bewoners doorlopen. Wij zijn ons bewust van de emoties en onzekerheden die zich aandienen als vertrouwde functies en leefpatronen niet langer vanzelfsprekend lijken. Om de overgang naar een andere manier van wonen en leven goed te begeleiden en het veranderings- en acceptatieproces te ondersteunen, bieden wij kennis, inlevingsvermogen en respect. Daarbij hebben wij een gouden regel: u doet ertoe. Eerst de mens en dan de diagnose.” Aldus Miranda Schouten.

Na de onthulling hebben twee zorgmedewerkers, samen met twee bewoners van de afdeling Jonge Mensen met Dementie, een puzzel in elkaar gezet waarbij de tekst “Wij zien jou, wij zien elkaar!” verscheen.