Op 8 februari is tijdens de Slimme Zorg Estafette het vernieuwde Experience Lab officieel geopend door alle (nieuw) betrokken zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeente Gouda. De nieuwe locatie van het lab is laagdrempeliger, groter en heeft een breder aanbod innovatieve producten.

Wethouder Anna van Popering-Kalkman: “Technologie wordt steeds meer onderdeel van ons leven. De juiste hulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat mensen langer gezond, prettig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, of dat mantelzorgers ontlast worden. In het Experience Lab wordt de vernieuwing waargemaakt die zo hard nodig is om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Mooi dat we nu nog meer mensen kennis laten maken met de zorg van de toekomst.”

Samenwerkende partijen
Het Experience Lab is een samenwerking tussen Zorgpartners Midden-Holland, Campus Gouda en mboRijnland en ook Hoornbeeck College, WelThuis, Sanare Zorg & Welzijn, Zellingen en Huize Winterdijk sluiten zich nu aan bij dit netwerk. Het is dé plek waar je als zorgverlener, zorgvrager en mantelzorger kennis kan maken met zorginnovaties, maar ook kan ervaren hoe het werkt. Daarnaast kunnen zorgverleners van de aangesloten zorgorganisaties zorginnovaties uitproberen in de eigen (werk)omgeving via de uitleenservice. Dit loopt via het platform schatkamermiddenholland.thuisleefbieb.nl waar diverse zorginnovaties staan.

Dick van Duijn, lid Raad van Bestuur, Zorgpartners Midden-Holland: “Bij de opstart van het Experience Lab begonnen we met producten die we vooral binnen Zorgpartners Midden-Holland inzetten. Door de samenwerking rondom de regionale visie op zorgtechnologie zijn er meer innovatieve producten opgenomen. Met een toenemende zorgvraag en krappere arbeidsmarkt moeten we het werk anders organiseren. Via innovatieve producten willen we het werkplezier van de medewerkers en de zelfredzaamheid van cliënten vergroten. Ook verlagen deze producten de fysieke belasting bij zwaardere werkzaamheden.”

Arjan van der Hoorn, directeur Welzijn en Zorg, mboRijnland: “Het is mooi dat onze studenten op deze plek, in de praktijk leren wat zorgtechnologie is en hoe ze het kunnen inzetten. Zij zijn de zorgprofessionals van de toekomst.”

Oplossen maatschappelijke vraagstukken
Wethouder Thierry van Vugt: “De start van het eerste Experience Lab smaakte al snel naar meer. Campus Gouda brengt onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in contact én werkt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, zoals de toekomst van de zorg. Grote uitdagingen kun je het best oppakken door krachten te bundelen. Goed dat het netwerk van Campus Gouda zich verder uitbreidt en we nu samen de volgende stap hebben gezet. Ik zie nog wel grote kansen voor bedrijven in de zorgtechnologie en roep ze dan ook graag op om zich bij dit netwerk aan te sluiten.”