Irishof

Intensieve verzorging en begeleiding in de laatste levensfase

Irishof in Vivaldi is een specialistische palliatieve zorg unit waar cliënten in hun laatste levensfase verzorgd worden. Irishof kenmerkt zich door een warme, huiselijke uitstraling, een gastvrije houding en professionele zorg. Irishof heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. Wij werken continu aan het verbeteren van onze zorg en dienstverlening, om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 

Zorg in de terminale fase

Op Irishof bieden wij intensieve verzorging en begeleiding met als doel het stervensproces menswaardig te laten verlopen. De regie blijft zoveel mogelijk in handen van onze cliënt en hun naasten. U wordt nadrukkelijk betrokken bij de inhoud van zorg, behandeling en begeleiding. Irishof is ingebed in onze WelThuis woonlocatie Vivaldi. De locatie staat voor kleinschalig wonen met de voorzieningen van een grootschalig centrum. U vindt er een restaurant en diverse gezamenlijke ruimten. Zo heeft u bijvoorbeeld direct toegang tot de tuin. Vivaldi ligt in het hart van Zoetermeer, is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, en biedt ruime parkeergelegenheid. Irishof is onze langst bestaande specialistische unit voor palliatieve zorg. De kwaliteit van de zorg is hoog en geniet in de wijde regio een bijzondere reputatie. Irishof werkt nauw samen met dienstverleners in het regionale zorgnetwerk en met onze andere specialistische units voor palliatieve zorg. Wij bieden plaats aan zes mensen. U beschikt over een kamer met eigen sanitair. Daarnaast is er een gemeenschappelijke huiskamer, waar u met uw naasten gebruik van kunt maken om met elkaar koffie te drinken of gewoon even te zitten.

Bijna Thuis

Irishof is een bijna-thuis-huis. Dat houdt in dat wij aandacht hebben voor psycho-emotionele, lichamelijke, sociale en spirituele aspecten. Ook heeft Irishof een warme, huiselijke uitstraling. Alles is erop gericht om binnen Irishof een klimaat van vredigheid en rust te scheppen. De wensen en behoeften van u en uw naasten staan centraal bij de behandeling en begeleiding. Wij vinden het prettig als uw naasten nauw betrokken zijn bij deze periode.

Team Irishof

Het team van Irishof bestaat uit deskundige verpleegkundigen en verzorgenden, een specialist ouderengeneeskunde en een  verpleegkundig specialist. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op een geestelijk verzorger, een paramedicus van het Goudenhart (specialistische zorg) en het technologisch thuiszorgteam. Indien gewenst, kunnen wij de onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de eigen huisarts te behouden.

Naast de inbreng van familie is de bijdrage van vrijwilligers ook heel belangrijk. Zij zijn getraind om het verblijf van de cliënten zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Zij geven extra aandacht en begeleiding en dragen bij aan een huiselijke sfeer. De coördinator van de Irishof is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming tussen alle zorgverleners en de vrijwilligers.

Criteria voor opname

Voor opname in Irishof gelden de volgende criteria:

  • de cliënt is 18 jaar of ouder
  • de diagnostiek is afgerond en behandeling, gericht op genezing, is niet meer mogelijk
  • de levensverwachting is, naar medisch inzicht, minder dan drie maanden

Informatie en contact

Voor meer informatie of aanmelding, kunt u contact opnemen met de cliëntadviseurs van WelThuis via

088 – 92 93 040 of woonzorgadvies@welthuis.nl.

Volg ons op