Op de foto v.l.n.r. Sjanna van Leeuwen, locatiemanager, mevrouw de Mooij, bewoner van de Zevenster en Marja van Vliet, welzijnsassistente.

Zevenhuizen viert samenwerking, nieuwbouw en verrijking zorgaanbod

Zevenhuizen, 3 juli 2023 – Met de succesvolle afronding van de juridische formaliteiten, is de fusie tussen ouderenzorgorganisaties WelThuis en de Zevenster in Zevenhuizen per 1 juli 2023 definitief. In 2021 vond de bestuurlijke samensmelting al plaats. Ouderen en chronisch zieken kunnen dankzij de fusie rekenen op een compleet en vernieuwend zorgaanbod. Eind 2024 verhuizen bewoners van de Zevenster bovendien naar een nieuwgebouwde, moderne locatie. Hier zijn alle voorwaarden voor een hoogwaardige woon- en leefomgeving ingevuld. WelThuis en de Zevenster vieren de nu bereikte mijlpaal in stijl.

Op maandag 3 juli werd het samengaan van de zorgorganisaties officieel bekrachtigd. De bewoner die het langst in de Zevenster woont en de medewerker met de meeste dienstjaren hesen samen de WelThuis vlag. Hierop volgden diverse toespraken van vertegenwoordigers van beide zorgorganisaties, betrokkenen uit het veld, en de gemeente. Ook werd een feestweek ingeluid voor bewoners, medewerkers en genodigden om de samenwerking en het vooruitzicht op het nieuwe woon- en zorgcentrum te vieren. De feestweek biedt een gevarieerd programma.

Een van de sprekers was Miranda Schouten, directeur van WelThuis, onderdeel van Fundis, een landelijk netwerk van instellingen die gespecialiseerd zijn in passende woon- en zorgoplossingen voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Ze zei erg blij te zijn met de samenwerking “We vinden elkaar in onze gedeelde visie op kleinschalige zorg en in de ambitie om samen vorm te geven aan een nieuwe zorgstandaard in Zevenhuizen.” Miranda Schouten voert de directie over de Zevenster. Sjanna van Leeuwen is de locatiemanager. Namens de gemeente Zevenhuizen voerde wethouder Daan de Haas het woord. Ook hij toonde zich verheugd over de samenwerking en het perspectief voor de bewoners van Zevenhuizen. Ook is hij blij dat de nieuwbouw gerealiseerd gaat worden. “Een grote aanwinst voor de inwoners van gemeente Zuidplas.” Aldus de wethouder.

Persoonsgerichte zorg
Als onderdeel van de WelThuis-organisatie, die nu 17 woonlocaties telt, levert de Zevenster in Zevenhuizen professionele persoonsgerichte zorg. Vanuit het gezamenlijke WelThuis- motto ‘Samen kan het wél’ maken de staf en medewerkers zich samen sterk voor een aanbod dat aansluit op de belevingswereld, wensen, behoeften en mogelijkheden van bewoners. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de betrokkenheid van verwanten en naasten en van de lokale gemeenschap.

Overstap naar nieuw, energieneutraal woonzorgcentrum
Op dit moment biedt de Zevenster kwaliteitszorg op maat aan 87 bewoners. Eind 2024 gebeurt dat vanuit een nieuwgebouwd, energieneutraal woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. De huisarts en kapper verhuizen mee naar het nieuwe gebouw. Voor de bewoners hoeven er geen tussentijdse oplossingen gevonden te worden. Eind 2024 stappen ze in één keer over naar hun nieuwe thuis. Ze blijven in hun vertrouwde omgeving, want het nieuwe woonzorgcentrum verrijst op een steenworp afstand van het huidige, verouderde onderkomen.

Zorg van morgen
De fusie tussen WelThuis en de Zevenster resulteert voor Zevenhuizen in een volledig zorgaanbod voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken – van thuiszorg tot en met palliatieve zorg. Er worden in het nieuwe gebouw kleinschalige woonvormen gerealiseerd. Gemotiveerde en betrokken zorgprofessionals, werkzaam in zelforganiserende teams met maximale zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid, tekenen samen met artsen en specialisten voor stabiliteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg van morgen, waarin bewoners en hun persoonlijke wensen er werkelijk toe doen.