Donderdag 15 maart jl. ondertekenden Miranda Schouten, directeur bij WelThuis, en Karin Damen, huisarts van Huisartsenpraktijk Linschoten, een overeenkomst waarin de samenwerking rondom de medische zorg voor bewoners van WelThuis locatie De Lindewaard is vastgelegd.

Zo thuis mogelijk
De Lindewaard is een nieuwe kleinschalige beschermde woonvorm in Linschoten met 33 bewoners. In De Lindewaard hebben bewoners de mogelijkheid om hun eigen leefwijze te behouden, het uitgangspunt is ‘zo thuis mogelijk’. Anders dan in een traditioneel verpleeghuis, wordt de medische zorg geleverd door de huisartsen van de nabijgelegen huisartsenpraktijk. Thuis wordt de zorg immers ook verleend door de huisarts.

Passende medische zorg
De Lindewaard biedt zorg zonder behandeling aan. Steeds meer ouderen, die gezien de ernst en complexiteit van hun medische problematiek in een zorginstelling met behandeling zouden zijn opgenomen, verblijven in een kleinschalige woonvorm of zorginstelling zonder behandeling. De medische zorg wordt dan gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, waarbij de huisarts verantwoordelijk is voor de medische zorg. Om deze patiëntengroep de juiste medische zorg te kunnen bieden, zijn een aantal randvoorwaarden vastgelegd in de overeenkomst.

Integrale vorm van samenwerking
In Linschoten is er sprake van een structurele, integrale samenwerking tussen de huisarts, POH-ouderenzorg, wijkverpleegkundige en welzijnsconsulent. Indien nodig vindt consultatie plaats door een specialist ouderengeneeskunde vanuit behandeldienst Goudenhart.
De focus ligt op het realiseren van proactieve zorg en ondersteuning, waarbij de bewoners en diens mantelzorger centraal staan. Ziekte wordt beschouwd als een secundair proces. Gelijktijdig wordt er continuïteit geboden door nauw samen te werken met de professionals en vrijwilligers van De Lindewaard.

Toekomst
Beide partijen zien uit naar een vruchtbare samenwerking ten aanzien van medische zorg voor de bewoners van De Lindewaard.